[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1569709845668.png (748.9 KB, 592x841, 592:841, ClipboardImage.png) ImgOps Google

5e6ee No.58514

yahu şu dizideki ülke gibi olabilirdik monarşiyi muhafaza edip sanatın geleneklerin teamüllerin sistemin ağdalı konuşmaların galatasaraylıların paşa ailelerinin kaliteli fertleri tarafından yönetilen paşa bey vs gibi ünvanların olduğu dede efendinin subside eylendiği 200 300 yıllık geleneklerin devam edildiği devlet yaşının 700 800 olduğu GERÇEKTEN 1000 YILLIK DEVLET AKLI BULUNAN bir kültür cenneti arap ve fars piçlerinin iğiticisi olabilirdik

onun yerine sistemsiz düzensiz devlet aklı denilen şeyin balık hafızası gibi 10 yıllık darbe süreçlerine sıkışmış tüm sistemin batıcı gavad ve kendi kültüründen habersiz zenginlere aktığı bokbankın cazı finanse ettiği opera ve bale gibi kendi kültüre ait olmayan zırvalıkları finanse eyleyen batıcı olmayanların daha beter düpedüz köylü olduğu sahneye semazen çıkarıp dansöz gibi oynattığı kaç yüz yıllık geçmişi olupta bu kadar kültür alanında fakir olan devlet millet var mıdır ya çin dahi kültür devriminden sonra pek çok geleneksel şeyini kurtarmış durumda biz ise…

kamal gibi batıcı gavadlar sistemi yıkınca herşey düzelecek sandılar asker oldukları için emirlerle milleti gavadlaştıracaklarını dede efendi tamburi klasik türk müziği dinleyen değil opera bale caz dinleyen elitlerin yönettiği gavad bir memleket yaratacaklarını ve sonra beyaz efendilerinin oh ne güzel kamal soba borusu şapkan var ayşenin jelibon kızıda balede negaddar gıvrak diyecek sandılar ve mevcut elitin kendilerine uyanlarını zengin edip geleneksel kültüre bağlı kalanları ortadan kaldırdılar

peki şimdi yöneticilerimiz ne dinliyor sizce kibariye ibrahim tatlıses ceceli kaçı kuranı okumuştur kaçı tarihten haberdardır kaçı coğrafya bilir yahu bir millete bu kadar kötülük yapılır mı

bir dangalağın fransız gavatlarına öykünmesinin ceremesini hala çekmekteyiz

ulan öküz selanikli cumhuriyet batılılık senin neyine bu ülkeye cumhuriyet lazımsa padişah efendimiz meşrutiyet ilan eder mutlak monarşi lazımsa meclisi fesh eder senin iki görevin var birincisi yaveri olduğun şeyhzade kenefde iken ibrik tutmak ikincisi ise çağırıldığında cepheye gitmek

100 yıllık 3. fetret devri bitmeye yaklaşsa dahi bıraktığı kalıcı zararlardan kurtulacağımızı düşünmüyorum

698ee No.58516

File: 1569712434426.png (1.08 MB, 720x901, 720:901, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>son dönem osmanlı seçkinlerinin götüboklu cumhuriyet kadrolarına taş çıkartacak ölçüde batılı olduğunu bilmemek
vax… senin o batı özentisi dediğin kamal fransızca bilmiyor, meyhane böğürtülerinden ve rumeli havasından başka müzik zevki yok, opera demişsin ki o operayı fonlayan da ismet inönü. fokstrot vals filan oynamış, ne alakası var? ingilizce bilmeyen; çan kültürü sadece trchan, toruchan ve burası ile kısıtlı kalmış bir sıçan düşün. abdülhamid bile sürekli operaya giden biri, herkes çocuklarını fransız liselerinde filan okutuyor; hamidiyeler reşadiyeler ortalıkta fink atıyor, öküz türkoları eğitsinler diye harp okullarına avrupadan adam getirtiyorlar. tezekistan cumhuriyeti milli eğitiminde böyle bir şey göremezsin. cumhuriyetin kurulmasından bu yana batılılaşma süreci ilerlemedi, geriledi. osmanlı'nın günümüz akp'li söylemiyle HİÇBİR alakası yoktur.

senin kafan milli eğitim hurafeleriyle mort olmuş, tarihin t'sinden haberin yok. bir de geleneksel kültür beyaz efendi zart zurt filan buram buram /pol/ kokuttun ortalığı. sorunun kaynağını başka yerde arıyorsun.

3dbe9 No.58518

>>58516
kırmızı hap vallahi kırmızı hap hiç böyle düşünmemiştim

284c1 No.58525

File: 1569738338852.jpg (109.76 KB, 768x576, 4:3, IMG_6018-768x576.jpg) ImgOps Google

>osmanlı
>gelenek
>modernleşme
Monarşi kısmına katılıyorum ama osmanlı konusunda sallamışsın. Osmanlı kılıç kalkan gücüyle ortalığı "din" gibi saçma şeyler için fetheden mantıksız ve ileriye bakmaksızın gelişen topluluktu. Devletin önceliği dindi ve bence bu onu yıkıma götürdü. Kuranı yazan adamlar için matbaa getirmemek ne büyük ahmakliktir? Okuma yazma oranının tek hanelerde olduğu bir toplumda senin bunu yapmaman toplumu iplemedigini gösterir. Ayrıca gelenek gelenek diye tutturmuşsun. Aptal danslar ve tırşıkler seni hiçbir zaman ileriye götürmeyecek. Kemal buranın ne kadar saçma insanlara ev sahipliği yaptığını biliyordu. Zamanında araplara özenen bu milletin ıngilizlere özenmesi çok daha iyi. En azından karşıdaki kişilere bizim deve süren, 4-5 eşli adamlar olmadığımızı gösterebilirdi. Sonuç olarak pek başarılı olmasa da böyle bir millet için en uygun yaşam standartlarını o yarattı

90d7f No.58546

File: 1569750486262.png (1.84 MB, 1191x842, 1191:842, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>58525
> Osmanlı kılıç kalkan gücüyle ortalığı "din" gibi saçma şeyler için fetheden mantıksız ve ileriye bakmaksızın gelişen topluluktu. Devletin önceliği dindi ve bence bu onu yıkıma götürdü.
tam ekşici gittin asla tam ekşici gitme
>Kuranı yazan adamlar için matbaa getirmemek ne büyük ahmakliktir? Okuma yazma oranının tek hanelerde olduğu bir toplumda senin bunu yapmaman toplumu iplemedigini gösterir.

>okuma yazma tek haneli olsun

>her türlü kitabı hattatlar yazıp çoğaltıyor olsun
>okunan kitap sayısı 10 bini geçmesin
>dur hacum seri üretimli matbaa getirip senede 100 bin kitap basayım çünkü o kadar kitap basınca kesin satılır
evet matbaa gelince otomatikman herşey çözülüyor yine tam ekşici gittin

>Ayrıca gelenek gelenek diye tutturmuşsun. Aptal danslar ve tırşıkler seni hiçbir zaman ileriye götürmeyecek.

bilakis gelenek olmadan nereye gittiğinin HİÇBİR anlamı yok çünkü gittiğin yere ulaştığında artık o toplum başka bir toplumun uzantısı olacak
bu arada (((ileri)))

>Kemal buranın ne kadar saçma insanlara ev sahipliği yaptığını biliyordu.

kamalın herhangi bir boku bildiğinden şüpheliyim

>Zamanında araplara özenen bu milletin ıngilizlere özenmesi çok daha iyi.

>(((araplara özenen toplum)))
yine yeni yeniden ekşi
çünkü batılı gavad götüm öyle istiyor

>En azından karşıdaki kişilere bizim deve süren, 4-5 eşli adamlar olmadığımızı gösterebilirdi.

batılı efendilerimiz belki bizi başımızdan okşardı evet :DDD

>Sonuç olarak pek başarılı olmasa da böyle bir millet için en uygun yaşam standartlarını o yarattı

bir bok yarattığı yok bu sadece sanayileşmenin yayılıp makine parçalarının ucuzlamasıyla ve ucuz işgücüne olan talebin artmasıyla alakalı buna inanan reisin interneti getirdiğine de inanır

89056 No.58548

>>58514
Okumadım.
Kesin yine kitap okuma kültürü olmayan otistiğin biri, bilmediği, etmediği, araştırmadığı, okumadığı bir konuda sap yiyip saman sıçmış ve zırvalamıştır. Okumadan buna emin olabilmek acı ama malesef gerçek.

11910 No.58563

File: 1569765630576.jpg (46.86 KB, 1200x600, 2:1, The-Keanu-Reeves-Walking-M….jpg) ImgOps Google

>>58548
>okumadigi yaziyi okumamak ile elestirmek
sadece…

87306 No.58564

File: 1569770985798.jpg (59.27 KB, 620x406, 310:203, 164060-s-829127314e38a3f5d….jpg) ImgOps Google

>>58546
Aynen senin gibi hilafetçi arap olmayan herkes ekşici. Hem ben ekşici isem sen nesin? Arap yalayici ve herkese boş boş rest çekmeye çalışan vahşi bir turkosun. Tutturmuşsunuz kültür diye. Allah aşkına sen osmanlının kendine özgü bir kültürü olduğunu mu sanıyorsun? Türk Kültürü = Arap kültürü. Fas fesi giyen, arapça konuşan türklere ait olan tek şey kebaptir, o da hindistan-arap calintisi yanmış ettir. Tek özelliği çölde yaşamak olan arapların kültürünü benimseyeceğine dünyanın büyük devletlerini taklit etmek kesinlikle daha mantiklidir. Ki zaten diger ülkelerin bize saygı duyduğu falan yok. Kültür gereksizdir ve evet belki batılı topluluklar başımızı okşar. Japonya batı kültürünü benimsedi ve kazandı. Hindistan sikile sikile benimsedi ve şu an güçlü ülkeler. Acı türk kahvesi içecegine bira iç, sarık takacagina fedora tak. Ne bok değişecek ki? Renkli osmanlı kıyafetleri giyip saz çalsak herkes bize mi özenicek ve süper güç mü olacaz? Dünya tek tiplesiyor ve mecburi olarak küçük bir ülke olarak benzemek zorundayız. Hem senin de google'ı abdülhamit icat etti diyenlerden farkın yok.

23072 No.58579

File: 1569785618404.jpg (24.25 KB, 480x360, 4:3, tüccaryanımda.jpg) ImgOps Google

>>58564
yorum dahi yapmak istemiyorum sadece mide bulandırıcı

d6ab6 No.59545

Teşekkürler ulu beton

084a4 No.59547

Osmanlı bir Balkan imparatorluğu idi, anadolu'ya alakası yok[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]