[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1569689046111.jpg (70.49 KB, 640x871, 640:871, 0hp7meu8e6311.jpg) ImgOps Google

465b2 No.58465

Sizce bu Black Pill olayı doğru mu? Ne düşünüyorsunuz? Sizce siz incel misiniz, beta mısınız, omega mısınız? Hayatınızın ilerleyen yıllarında düzenli ve sağlıklı bir ilişki ve seks hayatı yaşayacağınıza inanıyor musunuz?

Aslında siz gat-ı'yyan eğitilmez türkolar anonim ortamda bile ego kastığınız için post yoluyla bu sorulara doğru düzgün cevap vermezsiniz o yüzden anket açmak istedim ama çok strawpoll tiradı açıldı boku çıkmasın dedim.

0faec No.58469

sanırım evet incelim, istemediğim halde bakir kalmış durumdayım.

beta, omega gibi kavramlara pek inanmıyorum ve hayır bir beta olduğumu düşünmüyorum. sadece maslow'un ihtiyaçlar piramidinde en alttayım, önceliğim onlar

son soruya cevabım hayır

cead9 No.58473

>Sizce bu Black Pill olayı doğru mu? Ne düşünüyorsunuz?
doğru. 9+/10 isen ne kadar konuşma özürlü olduğunun, kişiliğinin bir önemi yok istediğin kıza sahip olabilirsin.

>Sizce siz incel misiniz, beta mısınız, omega mısınız?

incel komunitesinde incel olarak kabul edilmiyorum çünkü hiç reddedilmedim, HİÇBİR kıza merhaba demedim. tanımsal olaraksa incelim çünkü kız sikmek istiyorum ama sikemiyorum.

biyolojideki alfa/beta hiyerarşisini çok bilmiyorum fakat internet forumlarında kullanıldığı kadarıyla alfa kalın sesli, iri yarı, herkesin sevdiği bir tipken beta zavallı ve hiç kimsenin sevmediği çelimsiz birisi olarak kabul edersek ben arada kalırım. ne çevresi olan biriyim ne de kendimi ezdiren aşırı güçsüz biri.

>Hayatınızın ilerleyen yıllarında düzenli ve sağlıklı bir ilişki ve seks hayatı yaşayacağınıza inanıyor musunuz?

hayır. gençliğini o kucaktan bu kucağa hoplayıp zıplayarak geçirmiş kızlardan birini alıp karım yapmayacağım. karın olmazsa türkiyede düzenli seks hayatın olması çok zor. el değmemiş bakire kız bulmak da çok zor ki evlenesin.

belki milyoner olursam jeffrey babanın gittiği yoldan giderim, o zaman düzenli seks hayatım olur.

20242 No.58474

Param olsaydı sikişin gözüne vururdum. Her şeyi unutun vücudu alfalığı betalığı, sikiniz kalkıyor mu abi kalkıyor paran var mı o da varsa istediğin karıyı sikemiyorsan SALAKSIN beta omega falan değil.

Türk kadını için konuşuyorum en elit takılanı bile içten içe burma bilezik beşi bir yerde için yanıyor. Bunların istediği bu. İki gönlünü yap ilgiyle yaklaş paran varsa sikemiyorsan tekrar söylüyorum SALAKSIN.

d870c No.58489

>>58474
bakir postu.

20242 No.58491

>>58489
katiyyen laf anlatılmıyor size sebep sonuç ilişkisi bile kuramayan tümden gelim tümevarım yapamayan insanlara laf anlatılmıyor[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]