[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1569627326324.jpg (1.25 MB, 4000x2250, 16:9, IMG_20190927_223501.jpg) ImgOps Google

8f9de No.58392

Bu kaç lümen?

06333 No.58393

5 haydar lümen

e418b No.58395

File: 1569630433332.jpg (137.97 KB, 850x1325, 34:53, unicron.jpg) ImgOps Google

>Xiaomi Redmi Note 7
>September 27, 2019 10:35:00PM
>4.7 mm
>40.730399, 31.592266
>https://www.google.com/maps/place/40%C2%B043'49.4%22N+31%C2%B035'32.2%22E/@40.730399,31.5900773,570m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d40.730399!4d31.592266

PİZZZZZZZZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

8f9de No.58396

>>58395
Affedin beni sultanım

e418b No.58397

File: 1569630786990.png (144.2 KB, 624x333, 208:111, GEBER.png) ImgOps Google


e418b No.58398

tunay kimin peşindesin yine exifleri silmiyorsun?(KURALLAR.HTML)

3e509 No.58400

>>58395
spamcı ananı sikecem bekle(KURALLAR.HTML)

ad513 No.58417

>>58395
pizza deyince linkte çocuğun birinin kıyafetsiz dolaşması google kameralarına yakalanmış sandım exifi silmeyi unutan caxilin koordinatlarıymış

8e856 No.58430

>>58395
Dur lan adam nasıl buldu konumunu anlamadım?!

8e856 No.58431

>>58430
Exifmiş :(

6adc8 No.58432

>>58392

orada doğrudan lümen yada lux ifadesini göremedim.

lümen ile lux aynı anlamda mi kullanılıyor, candela ne anlama geliyor, hiç anlamadım gitti zaten.

12W(att) 230V(olt) 50Hz(hertz) 90mA(MiliAmper) ifadelerinin çarpımından yada bölümünden birşey çıkabilir, belki.

FLE12HLX/T2/865 10Y. ifadesindeki 865 belki lümen(aydınlatma gücü) olabilir.

bilen aydınlatsın.

55efa No.58440

>>58395
adamın yaşadığı yere bak amk köpek bağlasan durmaz, bu sitedeki herkes böyle fakir mi?

acff1 No.58449

>>58440
bence gayet güzel mustakil bir yerleşim yeri. aidat yok, bireysel alanı geniş, bahçesi var. isterse tavuk, bıldırcın besler. isterse bir squat rack ve barbell seti alır garage gym tarzı bir iş yapar, isterse biber yetiştirir. isterse duvar ve tel örgüyle çevreler içeriyi cephanelik yapar.
müstakil alana alışmamış gerizekalı bir çomar olduğun için kümes gibi üst üste yaşadığın, aidatla tücüldüğün, göbeğini kaşıyan güvenlikli, havuzlu, yan dairendeki beyaz yakalı çiftin şımarık veledinin gürültüsünü, üstteki bmwli piçin her gece eve getirdiği kızların ilişki sırasındaki bağırtısını çektiğin akpli inşaat firmasının yaptığı sikik havuzlu siteni lüks sanıyorsun.

df3a2 No.58452

>>58440
Kek aynı şeyi düşündüm, Bolu gibi bir yerin duvarları kararmış gecekondusunda oturan adamlarla ciddi ciddi insan ilişkileri, felsefe, politika gibi konuları konuşuyoruz. Bir an midem bulandı.

>>58449
Bolu gecekondusuyla "müstakil ev" kültürünü bir ayır önce, bu da durumu OP'den daha kötü olan işte. OP yine ortalama sayılır bu bok yuvasında.

acff1 No.58454

>>58452
>tdk
>müstakil
> 1. sıfat Kullanış yönünden başka bir yapı ile bağlantısı olmayan, bağımsız
> 2. Kullanış yönünden belli kişi veya kişiler için ayrılmış olan
sen bırak politika, felsefeyi hiçbir sikim konuşma bence.

69ab8 No.58456

File: 1569688361811.jpg (18.54 KB, 400x400, 1:1, fakir orospu çocuğu.jpg) ImgOps Google

>>58454
tamam fakir

acff1 No.58459

>>58456
ağla.(KURALLAR.HTML)

69ab8 No.58461

File: 1569688659566.jpg (9.06 KB, 275x183, 275:183, yamtar5.jpg) ImgOps Google

>>58459
>ağla
>meanwhile[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]