[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1569619251622.jpg (28.12 KB, 442x293, 442:293, web_browsers.jpg) ImgOps Google

75d0e No.58389

En iyi tarayıcı hangisidir?
Bilgisayarda firefox telefonda brave kullanıyorum tücük mü gidiyorum?

8de46 No.58423

en iyi tarayıcı açık kaynak kodlu olup tüm kodlarını tek tek incelediğin ve açık kaynak kodlu olup kendin inceleyip compile ettiğin bir bilgisayarda compile ettiğin tarayıcıdır.

3e677 No.58424

ben hp scanner kullanıyom tarayıcı :DD

63de3 No.58426

>>58424
Baslangic icin tavsiye eder misin

7edbd No.58427

ben harici diske chrome portable kurdum cache dosyasını da harici harddiske kaydedecek şekilde ayarladım.

5b0ca No.58428

File: 1569675856662.gif (24.89 KB, 300x219, 100:73, 361.gif) ImgOps Google

>sırf farklı olayım "bakın ben tücülmüyorum hacum" otistikliğine soyunayım diye chrome'dan başka bir browserda perişan olmak

3efee No.58429

>>58424
:DD yemiş bide

3dcee No.58441

File: 1569684828720.png (122.82 KB, 500x867, 500:867, johnny-johnny-yes-papa-eat….png) ImgOps Google

>>58428
chrome kullanıp bilgisayarın bütün ram ini google a tüccürmek?

5b0ca No.58448

>>58441
16 gb ram'im var her bir kilobyte'ı helal-ı hoş olsun. Bu akıcılık, bu hız, bu qalite başka hiçbir browserda yok. Siz linux fanboyu boyunsakalların aklına uyup gidip 1 ay firefox, opera falan kullandım böyle bir rezillik olamaz.

>ram yiyor hacum


Ayrıca bu goygoyu da anlamıyorum, şu anda bilimum add-on, vpn, sekme, bok püsür ne varsa açıkken kullandığı rame baktım 200 küsür mb. Hadi 500 de anasını satim kalıyor geriye 15.5gb. Ee neyime yetmiyor, matrix'i mi hackleyecem, mimar'ı mı spamlıycam?

Tamam google'a tücülmeye ben de karşıyım ama ben sizin derdinizi biliyorum sapık poğaçacı incel'ler sizi.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]