[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1569610973296.jpeg (34.75 KB, 560x547, 560:547, images (10).jpeg) ImgOps Google

ac057 No.58381

rolex saat istiyorumm yeteeer

06553 No.58385

Ben sevilmek isterdim

4fee6 No.58413

Gucci istiyorum rolex istiyorum lambo istiyorum butun gun trap dinleyip bunlarin hayalini kuruyorum nigga

09519 No.58416

rolex zengin iş adamıysan şekil gösterir sen ben takarsak yolda öldürüp çalarlar

e5a99 No.58433

Rolex niye bu kadar önemli anlamıyorum.

Ama bir adet; iskelet,tourbillon,perpetual,otomatik, gece aydınlatması özelliği olan saatimin olmasını isterdim.

Özellikle de Tourbillon'unun denge tekerinin vidalı olanları, ve kurtuluş tekeri ve pallet'in ayan beyan görünen modellerinden.

Birde bunların 3 Eksen yada Düzlemde dönemleri var ki, sırf izlemesi dahi bi rahatlama getiriyor.

Çok şey değişmeyecek, ama isterdim.

4db1e No.58434

>>58433
Kayra?

e5a99 No.58436

>>58434
He
Kayra?

b94ae No.58439

File: 1569684507858.jpg (19.72 KB, 240x320, 3:4, cacaOOO.JPG) ImgOps Google

>>58381
>seiko
>credor
>citizen
>orient
>japon kalitesi varken avrupalı götü yalamak
>neden popüler kültürün esiri olmak
>neden kaliteden ödün vermeden kazıklanmamak[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]