[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1569604191003.jpg (159.24 KB, 907x631, 907:631, Untitled.jpg) ImgOps Google

8e941 No.58367

bu ayının bile gfsi olmuş. sizin bahaneniz nedir?

41881 No.58368

böyle tiplerin aşkım diye seviştiği karıları görsen hayatının sonuna kadar incel madalyasını gururla taşırsın

f22b9 No.58369

>>58368
adam doktor. manken gibi kadınlarla takılıyor. senin gibi aöf terk değil.

4d269 No.58373

>>58369
ne doktoru ulan, bu çomar pratisyen hem de acilde.

sesi ve tipi bile sizi hasta etmeye yetiyorken hiçbir ortalama üstü zekaya sahip birey bunun tarafından tedavi edilmek istemez. anca kendinden şüphe duyan ve içgüdülerine güvenemeyen gerizekalılar bu tiplerin kendinden daha iyi olduğuna inanır.


“there is nothing outside of yourself that can ever enable you to get better, stronger, richer, quicker, or smarter. Everything is within. Everything exists. Seek nothing outside of yourself.”

8e941 No.58374

>>58373
ulan mı?

41881 No.58375

File: 1569607975490.jpg (116.36 KB, 1334x709, 1334:709, comic1.jpg) ImgOps Google

>>58373
Hakikaten doktor olsa bile "kariyerli adam manken gibi karı siker" menesi koca bir mavi hap zaten. Görsel ilintili.

7b78b No.58391

sikerim yeşilyazısını


param yok
girdiğim işlerde tutunamıyorum + tutunsam bile para biriktiremiyorum savurganım
kızların kezbanlıklarına ve hemcinslerimin kamilliklerine HİÇBİR ama HİÇBİR şekilde tahammülüm yok
kyk kredisi borcum var ilk beş ay ödedim sonra taklaya geldim, beş aydır ödemiyorum
askerlik yok
okulda sekizinci yılımulan bir başkasıyla sevişmeyi hak etmiyor oluşumu geçtim, sırf kendimle sevişmiş olmayayım diye mastürbasyon bile yapmıyorum be![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]