[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1569600913472.jpg (1011.75 KB, 1280x1598, 640:799, 3545765_oe9de.jpg) ImgOps Google

7f682 No.58364

Hani deprem toplanma alanları imamson? herşey çok güzel olacak demek kolay depremde insanlar toplanacak alan bulamayıp ölünce mi herşey güzel olacak? bu chpliler hep böyle

364be No.58365

File: 1569601605620.jpg (45.13 KB, 600x600, 1:1, 1569187540538.jpg) ImgOps Google

büyük istanbul depreminden sonra yanlış giden her şeyde CHP'yi suçlayarak günah keçisi yapacaklar ve yine akpnin işine gelmiş olacak. tam zamanında verdi belediyeyi tayyip. akıl sır erer mi?

ce871 No.58382

File: 1569612250823.jpg (50.08 KB, 600x400, 3:2, 732036.jpg) ImgOps Google

13 sene belediye başkanı kadir topbaş'tı, yapsaydı ya cehape mi engel oluyordu atacağı yemi siktiğimin mantarı!

a48ed No.58383


e28eb No.58425

ul*n sabah akşam herşey çok güzel olacak dediler adam geldi depremler başladı(KURALLAR.HTML)

2c2a0 No.58435

File: 1569680741046.gif (884 B, 28x28, 1:1, s7.gif) ImgOps Google

umarım büyük konstantinopolis depremi bir an önce gerçekleşir de aksiyon ve heyecan yaşarız.

361c3 No.58437

Çomarlar hep deprem olsun, sel olsun, afet olsun isterler ki evleri dükkanları yağmalayabilsinler. 1955 Rum pogromu, 2009 İstanbul seli bunun mikro boyutta örnekleri.

16628 No.58438

File: 1569684266085.jpg (87.38 KB, 550x350, 11:7, 2ae050ae-b645-4a78-a5e0-79….jpg) ImgOps Google

Deprem toplanma alanlarına alışveriş merkezleri yapıldı diye götleri yanıyor ama her gün o mağaza mağaza gezip sonra starbucks 'ta kahve içip bir sürü boktan selfiyi kendi anti - sosyal medyalarına yüklerken bu akıllarına gelmiyor. bu boktan bokistandaki iki yüzlü kezban ve kamillerden artık midem bulanıyor. deprem toplanma alanlarının varlığını depremden sonra 2 saat hatırlayıp daha sonra kendi boktan hayatlarına geri dönen bu zihniyet yüzünden bir bok elde edemiyoruz. şimdi o kamu alanlarına yapılan alış veriş merkezleri para basmaya devam edecek ne bir boykot ne bir yaptırım? Çanakkale deki ormanlar gibi izmir deki ormanlar gibi kısa bir süre sosyal medya da karı düşürmeye çalışan ezik solcu feminazi yalakası beta chucklar göt yanıklarını postalayacaklar, pembe - mavi saçlı hdp üyesi vatan haini feminist kokarcalarda onları am vaadiyle kandırıp çemberotuzbirlerine devam edecekler.

361c3 No.58445

File: 1569685510672.gif (1.98 MB, 335x252, 335:252, nazi peep.gif) ImgOps Google

>>58438
>sosyal medyada karı düşürmeye çalışan ezik solcu feminazi yalakası beta chucklar
>pembe - mavi saçlı hdp üyesi vatan haini feminist kokarcalar
>bu zihniyet yüzünden bir bok elde edemiyoruz

Tahtayı pırasa kokuttun. Açgözlülükten dere yataklarını bile imara açan kasaba siyasetçileri, kentleri deniz kumuyla kardıkları beton kümeslerle dolduran sahil kürdü müteahhitler ve betonu gelişmişlik zanneden yarım akıllı boksul çomarlar yüzünden bir bok elde edemiyorsun. Bunu biliyorsun ama bu duruma karşı elinden bir şey gelmediği için de buraya gelip berkecanlar pembe saçlı kız sikiyor diye ağlıyorsun.

16628 No.58447

>>58445
chp kadın kolları üyesi teyze gibi boş muhalefet yapıyorsun. hep aynı laflar, dere yatağı deniz kumu boktan boktan muhalefet. her yeri beton yapacaklar ananın amını bile bunu sende biliyorsun.

0d35a No.58450

>>58445
Bunlara sakın laf anlatmaya çalışma bunların tek derdi kanser yayıp akılları sıra "dahdayu sigdum hacum xdd" hezeyanı yaşamak. Bunlar gördükleri her (you)'dan sonra, otistik veletler gibi el çırpıp fok balığı gibi yerlerde tepinmiyorlarsa ben de bir şey bilmiyorum. Şöyle bir kaç saat discord'da takıl abartmadığımı hatta az bile söylediğimi görürsün.

361c3 No.58451

>>58447
Antalya'nın toplu taşıma planı 1970'li yıllarda hazırlanmıştı. Menderes Türel bu planı çöp tenekesine attı ve kafasının estiği yere raylı sistem döşetti. Şimdi batırdığı esnaf ecdadını sikecek diye korkudan sokağa çıkamıyor. Akepenin yönettiği veya geçmişte yönetmiş olduğu pek çok kentte durum böyle. Bir kentin gelişimi küçük seçkin bir zümrenin çıkar ve keyfi doğrultusunda ilerlerse o kenti deprem de yıkar, sel de alır götürür. Şimdi sen söyle anon, bu boş muhalefet mi?

ce871 No.58458

>>58451
solcular bu ülkeye HİÇBİR çivi çakmamıştır

memleketin kurtuluşu sağ partilerdedir

yemliyorum ciddiye alma, o "cehapeli teyze" diye aşağılanan kadınların söyledikleri hep doğru çıktı bunu görüyoruz yıllardır

7d4ec No.58464

File: 1569688931879.jpg (125.56 KB, 700x672, 25:24, samefag.jpg) ImgOps Google


3cd99 No.58467

>>58464
>makat-ı kontekst'imdeki celsius dengelerini alt üst eden her birey samefag(KURALLAR.HTML)

16628 No.58472

File: 1569691586917.jpg (28.5 KB, 640x340, 32:17, devlet-bahceli-den-partisi….jpg) ImgOps Google

>>58458
>>58450
>>58451

ne göt yakmışım be :D(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]