[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1569489411307.png (2.3 MB, 1920x1440, 4:3, ClipboardImage.png) ImgOps Google

0d86f No.58245

barbar dili yine ama yine sıçtı

https://youtu.be/6zaoHDqTet8?t=137

e60eb No.58246

i haven't seen anybody aynı değil mi işte

600e3 No.58247

kadın zaten TR'de yaşıyor ve muhtemelen senden daha iyi Türkçe konuşuyor. sen evinden çıkamazken kadın USA'den gelip Ağrı'nın köyünde kalmış, yaptığı da şaka videosu. 29 yaşında. ama 80 iq'lu bir self hater olduğun için her şeyi ciddiye alan bir eniksin.

ea258 No.58251

File: 1569496321959.jpg (486.78 KB, 800x1206, 400:603, kurdrus.jpg) ImgOps Google

>>58247
>Ağrı
KÜRT kardeşlerimiz ta Amerikadan orospu gettitiriyor helal olsun.

e60eb No.58252

>>58251
zorunlu görevde olan öğretmenle evli olabilir. şunlar da vanda yaşıyor.
https://www.youtube.com/watch?v=jaA0JtrZD9Q

695af No.58256

Şu orospu abd'de yaşasa 350-400 izlenmelere mahkum, bitlenmiş amıyla evde kalarak ölmeyi beklerdi. Ama bizim "aaaa t*rk dedi yabancı biri t*rkerle ilgileniyor oleeeey" kafasındaki op gibi ezikler sağolsun, ülkede yabancı olan her şey iş yapıyor maşallax. Mesela Elliot Rodger radikal bi karar alıp herhangi bir bokistan üni'sine naklini yaptırsaydı, bırak bakir ölmeyi, o boralara, berkelere 1 tane amcık bırakmazdı.(KURALLAR.HTML)

8f9ab No.58262

File: 1569499993963.png (962.97 KB, 800x533, 800:533, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>58247
"barbar dili yine sıçtı" tiradlarını bilmeyen bir yeniibne olarak millete enik demen ne de cüretkâr bir davranış t piçi.

>>58256
bu millet böyle. kek. murica'da negroların bir gece üfürükişi yaptırıp kenara atacağı beyazçöpler tc'de tanrıça oluyor. beyaz bir insanın t'ler ile iletişime geçmesi dahi t'ler tarafından lütuf olarak kabul ediliyor.(KURALLAR.HTML)

600e3 No.58278


e0fde No.58305

>>58256
>>58262

Bu adamlar neden banlandı? Ota boka ban saçıyor modlar.(KURALLAR.HTML)

e60eb No.58306

>>58278
bildiğin teyze bu ne kızı

3256e No.58318

>>58246
Tirad/

9e5e3 No.58321

>>58320
kimse barbar ingilizin dilini bilmek zorunda değil[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]