[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1569357773465.jpg (3.66 KB, 328x154, 164:77, download.jpg) ImgOps Google

14a33 No.58139

Şu itt tiradı içerisindeki rezilikten sonra tahtanın öldüğünü fark ettiniz mi: >>57827

Hayır, tiradı silme falan da yok, tirat öylece kalmış, kendi başına bela olabilecek görsel ve postları tek tek silmiş, geri kalanları da birer birer banlamış. Bu neyin şovu? Ne göstermeye çalışıyorsun? Yarın bir gün Rıza Baba'ya: "Aaağbi bak burası çok elit bi mekan ben vatanımızın milletimizin etiğine aykırı olanları tek tek banlıyorum zaten gördüğünüz gibi, hatta isterseniz bu postun sahibinin ip'sini hemen şimdi vereyim" yardakçılığını mı yapacaksın? Sil tiradı komple işte derdin ne a be gavat? En az 10-15 vpn harap oldu o tiratta, şimdi in cin top atıyo. Götünü sikiyim kıraç.

40b42 No.58141

kusura bakmayın şehir dışındaydım. tek başıma ayakta tutmak zor gerçekten. benim de işim çıkıyor insanız sonuçta.

14a33 No.58142

>>58141
>işim çıktı yoğundum hacum
>ama tek tek şahsıma bela açabilecek postları ve görselleri ayıklayacak zamanım vardı

Tarkan'ın dediği gibi, ah yanar döne a-acayipsin be Tunay.

40b42 No.58143

>>58142
tahtayı mahveden adam tunay değilim, tahtayı ayakta tutan anonum.

14a33 No.58145

>>58143
tahtayı tek başına ayakta tutan anon goygoylarına en son 2013 torusunda gülüyorduk, demode kültürünü de al ve siktir git.

40b42 No.58146

>>58145
yıllardır değişmeyen kalite. ayakta tutmaya devam edeceğiz. size inat.

57d8b No.58151

Size ders olsun diye yaptim. Riza babanin benimle isi olmasi icin once birilerin kaldirin bunlari demesi lazim. Ama sizin ders almaniz pek olasi degil.

40b42 No.58153

>>58151
bana yolla şunların ip'lerini çıktısını alıp emniyetin kapısına bırakayım

14a33 No.58154

>>58151
>size ders olsun diye yaptım
>olası bir hukuki süreçte, notch gibi kendi reklamımı yaptıktan sonra adımı temize çıkararak 1 taşla 2 kuş vurabilmek için değil

Küçük hesaplarını sikiyim Kıraç.

57d8b No.58155

>>58154
>ima ediyor

fb911 No.58156

>>58151
öldür kendini

40b42 No.58157

File: 1569359789448.jpg (98.21 KB, 888x499, 888:499, 3beyee.jpg) ImgOps Google


1d091 No.58192

File: 1569436155290.png (1.66 MB, 1280x720, 16:9, xuufdpz9h0j11.png) ImgOps Google

>>58151
allahçı gavatın biri tirada musallat oldu diye niyeyse hepimiz suçlu olduk.

40b42 No.58193

>>58192
tunay bizi sevmiyo galiba

1d091 No.58195

File: 1569439006923.jpg (432.84 KB, 2560x1440, 16:9, Natsuki.jpg) ImgOps Google

>>58193
>daha önce sevdiğini imbili

e günaydın!

57e61 No.58206

File: 1569441733451.jpg (27.68 KB, 446x687, 446:687, nujabes.jpg) ImgOps Google

sıçan marşını hiç düşünmeden söyleyebildiğimiz günler nerede kaldı anonlar? ne zamandan beri bunu >>58192 yapmak bu kadar olay çıkartır oldu?

9d963 No.58277

>>58206
O kokuşmuş toru kültürüdür bizi bu hale getiren. Batık veletler sizi.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]