[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1569312317848.jpeg (23.79 KB, 739x415, 739:415, gretathunberg.jpeg) ImgOps Google

3e675 No.58109

(o tabiri kullanacağım özür dilerim)

greta thunberg ne göt yaktı be!

f6c2c No.58115

artist karının teki

8f3f4 No.58125

yine bi beyaz viking atmığı şov peşinde.

364ce No.58127

File: 1569337112827.png (7.44 KB, 225x225, 1:1, images.png) ImgOps Google

huw dare u

8249b No.58129

>>58123
karı değil abisi jelibon daha

f6c2c No.58133

File: 1569349865927.png (1.03 MB, 948x1165, 948:1165, ClipboardImage.png) ImgOps Google

hmmm

34f70 No.58134

ABD ve Çin in ozonun yarısını deldiğini bilmeyen bi salak

17cd7 No.58135

Bu kim ya? Artık popüler kültüre ayak uyduramaz hale geldim, 25 yaşında sanki 60 yaşındaki emmi gibi oldum çıktım. Tüccar kimi isterse onu o an ünlü yapıp 2 gün sonra başka bir şey buluyor. Bu yüzyılın hızına nasıl erişebiliyor insanlar?

ec7a3 No.58137

>>58135
>ayak uyduramaz hale geldim
vay be çok meşgulsun demek. günde 1 kere 5 dakika ön bahçeye baksan burada tiradı açılan her şeyi görürsün.

8249b No.58138

File: 1569357374400.png (523.3 KB, 960x960, 1:1, aq38yi2uagl11.png) ImgOps Google

>>58134
salak mıdır değil midir bilemem ama kendi coğrafyasında kafasına vura vura ketlenen fok balıklarını siklemediğine göre ya art niyetli ya da daha kötüsü bir proje. amerika ve çin'den bahsetmediğine göre büyük ihtimalle ikincisi.

>>58135
seni şuraya alalım:

https://eksisozluk.com/greta-thunberg--5776086?a=popular

17cd7 No.58140

>>58137
>>58138

Her boka yanıp evap yetiştirmeye çalışmayın. ben Ben mental açıdan ayak uydurmayı kastettim. Yani şimdi bu kızın kim olduğunu öğrenecem iki saat okuyacam 2 gün sonra unutulup gidecek, tüccar başka birini forslayacak hoppala bu sefer otur 2 saat onu öğrenmeye uğraş. Bütün bu uğraş içinde ben iş, güç, eğitim, geçinme, ilgi duyduğum diğer şeylere vakit harcama gibi konulara nasıl zaman bulacağım? Sanırım siz buluyorsunuz öyleyse 25 yaş hakikaten gençliğin bittiği yaş demek amına koyaydım. Üzdünüz.

ec7a3 No.58144

>>58140
gençliği geçtim, bir insan waifusuna emek harcamıyorsa o insan ölmüştür, onun işi bitmiştir. evet waifun.

https://www.youtube.com/watch?v=bW3IQ-ke43w

17cd7 No.58147

File: 1569358553065.jpg (21.09 KB, 480x360, 4:3, pala.jpg) ImgOps Google

>>58144
>yüz ve vücut hatları belirginleşmemiş, memeleri bile daha henüz tomurcuklanmamış velet
>waifu

Ben milfçiyim babayiğit, testosteron ve tecrübe eksikliği yüzünden çoluğa çocuğa siki kalkan omegalarla karıştırma sakin beni bi daha.

ec7a3 No.58148

>>58147
y-ya sen çok yanlış anladın tövbe estağfurullah tunay çabuk sil şunu

3e675 No.58150

>>58140
ortada yangın falan yok aslanım, merak ettiysen aç oku diye link attım sadece. senin gibi biz de iş güç okul derdiyle uğraşıyoruz, kendini bir bok sanma yani.

>>58147
"MU" sallat etme o ipneyi buraya, harbiden yakarım. hem de komple baştan ayağa yakarım seni, yerdeki yanmakta olan cesedinle de bir sigara yakar içerim. sakın!(KURALLAR.HTML)

17cd7 No.58152

>>58150
>merak ettiysen aç oku

Ul*n yeter hangi birini okuyalım, 2 gün sonra da cüce, trans kadın, yahudi, auşwitz mağduru birini forslar onu konuşursunuz bütün gün. Üstüne de meneler üretir kendi velet dünyanızda eğlenirsiniz. Sonra "bu ne" diye sorana "newfag" diye saldırırsınız. Eskiden böyle "alt kültür" diye atfedilen yerlerde popüler kültürü siker atardık, şimdi ekşi popüler sekmesinde ne varsa her bok 10 saniye sonra itt tiradı içerisine düşüyor.

>senin gibi biz de iş güç okul derdiyle uğraşıyoruz, kendini bir bok sanma yani.


İş güç okul sahibi adam popüler kültürü bu kadar hızlı ne kadar takip ediyor onu anlamıyorum ben de. Anlat biz de bir şeyler öğrenelim.

bde29 No.58174

Bu fetal alcohol syndromelu küçük orospuyu sondajlayarak doğru yola getirir'd.

3c335 No.58182
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]