[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1569268230881.png (19.24 KB, 375x393, 125:131, 058656D8-B5E1-4545-8DE2-DE….png) ImgOps Google

9855d No.58091

aileden uzaklaşayım, farklı bi deneyim olsun diye 200-300 tl arası bi otelde bi gece kalmak istiyorum. birisi hiçbir şey bilmeyen bana bu işin nasıl yapılacağını anlatabilir mi?

1cf2a No.58096

File: 1569268947951.jpg (2.27 MB, 3456x4608, 3:4, unnamed.jpg) ImgOps Google

>>58091
Paran varsa bir şey yapmana gerek yok.Resepsiyona git oda istiyorum de o kadar.
https://www.youtube.com/watch?v=IEvqD7ZGQJI

35d54 No.58097

hiç gitmediğin bir şehre git. 1-2 saat dolaş gel. biraz uykusuz kalırsın ama olsun

bf34e No.58098

>ohk no itiraf sayfalarından dişi öğrenci arkadaş bulup para karşılığı takılalım dememek
>tek başına otelde kalmak

1cf2a No.58099

File: 1569269915036.jpg (253.76 KB, 487x650, 487:650, retarded-blowjob-13557.jpg) ImgOps Google

>>58098
Şu itiraf sayfasını paylaş da biz ekmeğimize bakalım.

bf34e No.58102

>>58099
sosyalmedya arama kutusu x y z itiraf ediyor
x: okul adı
y: fakülte adı
z: yıl

9855d No.58106

>>58096
ya oda yoksa? kapı kapı gezip oda mı aranır?

85a2e No.58107

File: 1569280540779.jpg (2.49 MB, 4096x3072, 4:3, P_20190924_021319.jpg) ImgOps Google

Bence de oyle yap

1cf2a No.58108

>>58106
Trol değilsen o odadan dışarı çıkma.Neyse oda fiyatlarına doluluk oranlarına şu sitelerden bakabilirsin.
https://www.trivago.com.tr/
https://www.airbnb.com.tr/[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]