[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1569005768880.gif (274.81 KB, 274x227, 274:227, nema.gif) ImgOps Google

f9f8b No.57823

>boyun 1.75 olsun
>şu başlığı oku: https://eksisozluk.com/1-75-boyunda-sozluk-erkegi--3118779?p=1
>kahrol

40acc No.57864

>bu tiradı aç

ad5a3 No.57883

erkeksizlikten amı kurumuş huysuz karıların yazdığını niye sikliyorsun ki

f9f8b No.57886

File: 1569018057108.jpg (140.75 KB, 1080x1247, 1080:1247, yayaşamadıq.jpg) ImgOps Google

>>57883
Bırakın bu amı kurumuş karı ayaklarını. Türk kadını artık git gide güzelleşiyor, bunu siz de köpek gibi biliyorsunuz. Artık 16-29 arası çirkin kadın neredeyse hiç görmüyorum. Ya dışarı çıkmıyorlar ya da 25 yıllık bakirlik beklentilerimi düşürdü, bilemiyorum.
Ayrıca bir ekşi sözlük zirve videosunu açın da izleyin, hepsi ilik gibi orospuların. Bir de diyelim ki kızlar hadi 7/10 olmasın da 4/10 falan olsun. Yine de 180-190'lık adamları parmağında oynatabilir, çünkü biz o kadar aç bir milletiz. Bu durumda benim gibi 175 manletlerin işi tamamen mucizelere kalmış vaziyette.

ad5a3 No.57887

>>57886
ohh evet gerçekten çok güzellermiş. ama yanlarındaki erkekler 170.

11dcc No.57898

>>57886
Ortalık, çil yavrusu gibi çoğalan güzellik ve bakım temalı youtube&instagram hesaplarıyla kaynıyor. Dolayısıyla henüz 10 yaşında başlıyorlar günlük bakım rutinlerine. Bu rutine yeterince erken başlamayan, alışamayanlar da eleniyor ve evden çıkmıyor. Kedi medi besliyorlar ve her geçen gün kilo alıyorlar. Bakımlı olanlar ise bütün ülkeyi parmağında oynatıyor. Ama %90'ında hala spor yok, sadece bakımlı. İş yatağa geldiğinde "off göte bak" dediğin karının aslında yine tüccar mekanlarında öğrendiği pantolon hileleriyle saklayıp güzel gösterdiği hamur gibi selülitli götü ortaya çıkıyor. Amerikan kızlarıyla türk kızları neredeyse birebir paralellik gösteriyor bu konularda.

935c7 No.57900

>>57898
haha iyi güldürdün tunay

0ffe9 No.57999

>>57887
>yanlarındaki erkekler 170
>onları insan yerine koyduklarını imbili[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]