[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1568814362960.jpg (67.72 KB, 300x190, 30:19, ingilizce-kursu-17-06.jpg) ImgOps Google

9cf8c No.57562

anonlar ingilizce kursuna başladım sınıftaki bir hatundan çok etkilendim. mini özellikle bacak dekolteli elbiseler ve açık ayakkabı giyiyor ayakları her daim ojeli. ayıptır yazması nofap yapıyordum onun gazıyla kızla iki kelam laf edeyim dedim dersle ilgili alakasız birşey sordum cevap verdi ama pek önemsemedi beni. ojeli ayakları gerçekten ilgimi çekti yılların ayak fetişim ama aynı zamanda da yıllardır sıçanlık yapıyoruz eee nasıl açılacam ben bu hatuna? ne diyeyim nasıl sohbet edeyim? son çare buraya yazdım artık ne yapayım bilmiyorum.

b9b8c No.57563

Yine bir döl iblisi sendromlu

6af4a No.57567

File: 1568815973524.jpg (27.65 KB, 383x680, 383:680, IMG_20190729_112124.jpg) ImgOps Google

Sana yürüyebilir miyim de. Dönerse antakya'dır dönmezse momentum kazanmamıştır.

e707c No.57569

ooo malın iyisini biliyorsun

29e24 No.57575

soru sorduğunda ilgilenmediyse zaten amını sulandıramamışsın yani senden hoşlanmamış kız, kadınlar sikişilecek erkeği tek görüşte hissederler ona göre tavır alırlar, eğer gülseydi muhabbet açmaya filan çalışsaydı dönüp kaçamak bakışlar vs atsaydı o iş olurdu ama maalesef tipsiz bir lavuksun herhalde.

01802 No.57578

File: 1568830327427-0.jpg (79.8 KB, 719x848, 719:848, EDehZZ6XUAAf48i.jpg large.jpg) ImgOps Google

File: 1568830327427-1.jpg (56.83 KB, 646x680, 19:20, EEa2xLgXYAARlPc.jpg large.jpg) ImgOps Google

>>57575
aynen. hem tipin olsaydı hem de zengin havan olsaydı kızı o gün bile sikebilirdin. sadece yakışıklı olsaydın sikemezdin ama içine düşerdi yine. sana herhangi biri gibi soğuk davrandıysa tipin yoktur üzgünüm.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]