[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1568756875396.jpg (5.74 KB, 225x225, 1:1, rt.jpg) ImgOps Google

5307b No.57513

Normiler her kötülüğün anasıdır. All*x hiç kimseyi normi olmakla sınamasın. Bir insanın içinde bulunabileceği en en en kötü konumdur normi olmak. Yıldızla yazmıyorum çünkü mecazi bir zevk almak bile istemiyorum bu kelimeden. İnsanlığından tamamen soyulmuş, sinirleri alınmış, insektoid varlıklardır normiler. Aralarında böyle TAM normi gibi gözükmeyen bazı tipler olabilir; onlar başarısız olmuş normidir ve sizi vanilya normilerden de daha fazla yüzüstü bırakırlar. Öyle bir şey düşünün ki TAM normi değil ama normi olmak istiyor. Normiler itlaf edilmediği sürece insanlık üstünyarış bir medeniyet olamayacak. Eskiden normiliğin kırmızıhap olduğunu düşünürdüm fakat son zamanlarda biraz normiledim ve normileri daha yakından tanıdım. Hayatımda bu kadar alçak ve nefret edilesi bir kitle ile karşılaşmadım. Literal esrarkeş müptezel gaspçı canım anam dövmeli kekolarla vakit geçirmeyi tercih ederim normilerdense.

23b38 No.57517

File: 1568761030773.jpg (45.04 KB, 564x1152, 47:96, e82b718a6a3ff653bf4dd83db0….jpg) ImgOps Google

o kadar şey demişsin sebebini açıklamamışsın

a180d No.57519

anlat anon dinliyorum

f61a0 No.57520

twitterda biraz gezinmek normileri tanımak için yeterli

c48f5 No.57522

anonlar ben böyle şeyler üzerine düşünmüyorum. instagram vs. benim midemi bulandırıyor o kadar. gerisi sikimde değil. ben geniş düşünüyorum. zeki insanlar benim gibi olur zaten.

f1199 No.57523

>>57517
>>57519

Anlatılacak belli bir şey yok ama gerçekten korkunç yaratıklar. Cyberpunk distopyasından fırlamış gibi hepsi. İnsani özelliklerini kaybetmiş, ruhsuz adamlar. Normiler her türlü tutkudan yoksun varlıklar. Mesela tipik bir normi aşık olamaz, kendini 8-6 bir iş hariç herhangi bir şeye adayamaz, bir amacı inancı olmaz. Normiler sevemez. Ne vatanı milleti sevebilirler(ki Boxestanî olarak bir zahmet sevmesinler ama yapamazlar isteseler de) ne bir ilim veya sanat dalını ne bir kadını veya erkeği. Bunu onlara da sorabilirsiniz.

1d1a7 No.57524

File: 1568764625558.png (454.82 KB, 540x417, 180:139, 1477970225896.png) ImgOps Google

>>57513
>Hayatımda bu kadar alçak ve nefret edilesi bir kitle ile karşılaşmadım.

hayatında çok fazla insanla karşılaştığnı düşünmüyorum
>Literal esrarkeş müptezel gaspçı canım anam dövmeli kekolarla vakit geçirmeyi tercih ederim normilerdense.
hayır etmezsin

48971 No.57525

File: 1568766405870.jpg (4.54 KB, 220x220, 1:1, 1498086095909.jpg) ImgOps Google

>>57524
Anlat anon, aslında nasıl oluyor?

f61a0 No.57526

>>57525
bu herkese solcu diyen gerizekalı. sakın reply atmayın.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]