[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1568739226435.jpg (110.97 KB, 940x642, 470:321, fd6dc91effbe415a910be05778….jpg) ImgOps Google

47a1f No.57490

fb8f4 No.57491

başarılı jimnastik hariç sporcuların hemen hepsi çomar kesimden çıkıyor. çünkü hırslı adamlar. bu çakma beyaz türkler de çocuklarını baleye, modern danslara falan yollasın :DDD.

aa1a0 No.57500

>>57491
bale mi kaldı modern dans mı kaldı amına koyayım! onlara yollasalar yine içim yanmayacak, gidip çocuklarının mal mal enes çopur izleyip zombiye dönmelerine veya "abdülmuttalip oyunda" diye minecraft kanalı açmalarına göz yumuyorlar

ff837 No.57502

>>57491
>>57500
Sultangazi'li gençlere bak yine beyaz türkleri eleştiriyor, millet eskiyi özlüyor diye bu ara bu başarımsı işleri başarı diye medyaya sürüyorlar, millet bilimden yakındığı için de toplu taşıma araçlarında en bilimli biziz anonsları yapılıyor.
https://zeministanbul.ist/

Bu kızı ayrı tutuyorum.
https://tr.euronews.com/2019/09/15/sumeyye-boyaci-londra-dunya-paralimpik-yuzme-sampiyonasi-gumus-madalya-kazandi-turk-milli

aa1a0 No.57503

File: 1568749834635.jpg (80.39 KB, 779x437, 41:23, 1568264787181-bo.jpg) ImgOps Google

>>57502
sümeyye suyum ;_;

bu arada ekşici gavatlar gibi "benim için gurur kaynağı değildir" demek yersiz. elin amerikalısının ülkesini gururlandıran bir sporcu için "ben gurur duymuyorum, geçen demokratlara sövdü bu kızılense" dediğini sanmıyorum.

3a590 No.57521

>>57503
bu orospuyu oyuncağım yapar'd.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]