[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1568704260240.jpg (117.61 KB, 900x900, 1:1, unnamed.jpg) ImgOps Google

f7c29 No.57451

yıllardır obezlikten kilo veremiyordum şu üstadın iki videosunu izledim yemek yemeyi kestim

f7c29 No.57452

File: 1568704726341.png (738.19 KB, 749x626, 749:626, Ekran Alıntısı.PNG) ImgOps Google

tlerden nefret

51686 No.57461

1 sene içinde 95 kgdan 80'e düştüm

formül şu

bol su
bol sebze(patates gibi karbonhidrat içerikliler sebze sayılmıyor.)
egzersiz
ekmeği kes
şekeri kes
tuzu azalt
koşabilirsin
bir de sabahları sirkeli su içebilirsin aç karnına

51686 No.57464

>>57461
ayrıca ot yemeyi de ihmal etme

maydanoz tere roka marul vs.

ekmek yerine bulgur pilavı tercih edilebilir.

f165f No.57466

Siz nereden kilo aldınız nasıl kilo alıyorsunuz nasıl kilonuzu tutoyorsunuz? Ben her gün tıkanmasam hafta 2-3 kilo kaybetmeye başlıyorum.

d26ac No.57508

File: 1568754489320.jpg (5.77 KB, 225x224, 225:224, indir.jpg) ImgOps Google

vallax dostu özlemişim

c0acf No.57509

200 gram mantı yedim birazdan 200 daha pişireceğim. şimdi bu tirad bumplandı. simülasyon ne diyir?

c0acf No.57514

File: 1568757886318.png (357.43 KB, 691x675, 691:675, dr aydin.png) ImgOps Google

>>57509
oh şimdi bunun üstüne çay iyi gider

42517 No.57515

File: 1568758294821.jpg (36.14 KB, 680x681, 680:681, 5da.jpg) ImgOps Google

>>57514

>çay

c0acf No.57518

>>57515
her çay lafında götü yanan anon hala yaşıyon mu sen

42517 No.57528

File: 1568768811734.jpeg (11.5 KB, 679x451, 679:451, images (1).jpeg) ImgOps Google

>>57518

Born 2 hate tea live 2 hate life[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]