[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1568656661778.jpg (223.77 KB, 1440x900, 8:5, bm_c2a2a0001.jpg) ImgOps Google

bf616 No.57407

sevem black mesa

bf616 No.57409

File: 1568656764677.jpg (344.33 KB, 1440x900, 8:5, bm_c2a2b0003.jpg) ImgOps Google

kokoreç olmaktır

914a3 No.57410

>>57409
düşünsene buna benzer bir olay yaşanıyor sen de bu tesiste çalışan bir hademesin. tam patlamalar çatlamalar olurken temizlik malzemelerinin olduğu ufak odaya sığınıyorsun ve kapıyı kitliyorsun. dışarıdan deniz piyadelerinin ve silahlarının sesleri, radyo konuşmaları ve anonslar, garip canlıların sesleri, bilim insanlarının ve teknisyenlerin dehşet dolu çığlıkları, helikopter, uçak, patlama, portal sesleri geliyor ve tüm bunlar çok birkaç metre ötende yani çok yakınında gerçekleşiyor. birkaç saat sonra sesler dindiğinde ve odadan çıktığında manzara bu.
ne yap?

bf616 No.57411

File: 1568657490624.jpg (281.76 KB, 1440x900, 8:5, bm_c2a4f0029.jpg) ImgOps Google

>>57410
bulduğum ilk silahla kafama sıkar'd. bu şekilde 5 dakika yaşayamayacak kadar gururlu bir insanım anon.

bf616 No.57415

File: 1568658059707.jpg (239.74 KB, 1440x900, 8:5, bm_c2a4f0027.jpg) ImgOps Google

SYSTEM NOW UNDER MILITARY COMMAND

bf616 No.57421

>>57410

anon resonance cascade meydana gelince müthiş portal storm'lar oluşuyor dünya çapında, istersen göt kadar bir havalandırma borusuna sığın, istersen elinde bir silah çömelerek odadan içeri girenleri ketle; Nihilanth tarafından açılan sayısız boyut kapısı ile envai çeşit uzaylı yağıyor borderworld'den yapabileceğin ne olabilir? Resonance Cascade'den bir kaç gün sonra termonükleer savaş başlığı patlatılıyor; çünkü koca Amerikan ordusu tüm cephelerde kaybetmeye başlıyor ve çare olarak geri çekilmeye çalışırken geride ne kaldıysa yok etmek. bu süre içerisinde ketlenmeden Black Mesa'yı terketmen, ondan sonraki 20 yıl sürecek Combine işgali altında kısırlaştırılıp, 3 gram boklu yemek ve pis hava gibi şartlarda nüfusun %95'i ketlenmiş, air exchange ve water drainage politikalari ile çöl, nükleer atık ve boktan başka bir şey kalmamış bir dünya, yerel fauna'nın Xen yaratıkları tarafından ketlenmesi ile yiyecek bulamama, kırsal bölgelerin antlion gibi apex predatörlerin, kanalizasyon, mağara gibi 'sıgınakların' manhack ve headcrab ile doldurulduğunu ve her 2-3 haftada bir silah zoruyla relocate edildiğini düşün.


https://youtu.be/6Iu4GXUHfU0

9f563 No.57423

>>57421
tam filmi çekilecek oyun yauwwww

3ab2f No.57424

>>57423
GabeN aleyhisselam r*ddit'te AMA yaparken portal/half-life evreniyle alakalı 2 filmlik bir anlaşma yapıldığını söylemişti anon. muhtemelen şu an proje geliştirilme aşamasında.

3ab2f No.57425

>>57407
bu başlığı görmek güzel oldu anon. nereden aklıma düştüyse gece uyuyamayıp borealis'le alakalı fan theory videoları izlemiştim.

bf616 No.57446

File: 1568695859661.jpg (247.29 KB, 1440x900, 8:5, bm_c2a5a0010.jpg) ImgOps Google

>>57425
half life 2 çok kötü

bf616 No.57447

File: 1568696811564-0.jpg (256.34 KB, 1440x900, 8:5, bm_c2a5c0013.jpg) ImgOps Google

File: 1568696811564-1.jpg (231.04 KB, 1440x900, 8:5, bm_c2a5c0014.jpg) ImgOps Google

>>57446
yüzey gerilimi

44a1b No.57455

File: 1568705799772.jpg (166.8 KB, 800x571, 800:571, Vulpes_Inculta.jpg) ImgOps Google

>>57446
>>57447
Düşdışarı Yeni Vegası hatırlattı.

bf616 No.57472

File: 1568715861406.jpg (312.71 KB, 1440x900, 8:5, bm_c2a5g0009.jpg) ImgOps Google

"Come in, Cooper! Do you copy? Forget about Freeman! We're abandoning the base! If you have any last bomb targets, mark them on the Tactical Map! Otherwise, get the hell outta there! Repeat: we are pulling out and commencing air strikes! Give us targets or get below!"

bf616 No.57473

File: 1568717029543.mp4 (8.24 MB, 426x240, 71:40, mastiff 1.mp4) ImgOps Google

>>57455

half life'ın hatırlatacağı tek şey half life'tır.

88358 No.57474

File: 1568719314456.jpg (141.65 KB, 700x500, 7:5, cc.jpg) ImgOps Google


bc5af No.57712

>>57473
tankın top mermisi niye aheste aheste gidiyor

f6033 No.57773

>>57712
ileride onunla kapışıyorsun ve dodge'lama imkanı sağlasın diye sanırım. 2018 güncellemesiyle düzeltmişler sanıyorum.

f6033 No.57779

File: 1568956188655.mp4 (1.71 MB, 640x360, 16:9, emergency.mp4) ImgOps Google


f6033 No.57953

gargantua üstad'ın 7 amerikan askerini yakarak ketledikten sonra elektrik şoku ile moleküllerine ayrılması sırasında çalan OST

https://www.youtube.com/watch?v=-k-xvW5CkO4

f6033 No.57954


e6f57 No.58558

File: 1569756572482.jpg (227.79 KB, 1440x900, 8:5, bm_c2a2a0003.jpg) ImgOps Google


fdb6e No.58591

Xen haritalarını oynayabilmek için hangi betayı seçmeliyiz steamden?

b7304 No.58606

>>58591
doğal olarak sonuncusunu. ancak ben rus sitesinden indirdim, henüz xen e gelmedim.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]