[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1565721746413.png (865.76 KB, 1302x777, 62:37, Screenshot_5.png) ImgOps Google

e8460 No.53689

Kek be bu nasıl kanal adı ul*n?

https://www.youtube.com/watch?v=sXVQ6Pr3YSo&t=2s

4800e No.53699

Hem çirkinim diyor hem de geçmiş kameranın karşısına zevzeklik yapıyor kodumun normali. İnternete yüklenmiş bir (1) tane fotoğrafım yok ul*n bir.

4e175 No.53718

>Yıkık Adam
>1 hafta önce
>@rice and shine anon Sizin takıldığınız tahtanın adresini versenize
bundan sonra üstad alber diyeceksiniz

8142e No.53719

>>53718
>alber
bu isimleri cok ariyor mu ana babalar merak ediyorum

6c58e No.53720

>>53719
Türk değil. Albertdan geliyor olabilir. Soyadı Levi.

d09ad No.53721

>>53718
büyücüye gel

e8460 No.53722

Ciddi mi? Bana daha çok incel parodisi yapan ultra normie izlenimi verdi. Ulan hangi incel sokaklara çıkıp anırabilecek özgüvenle takır takır röportaj yapar rastgele insanlarla?

4e175 No.53723

File: 1565764201555.png (319.91 KB, 616x321, 616:321, ego yokedici.png) ImgOps Google

>>53722
alber'in senin kafandaki oluşmuş otistik incel stereotipinden bağımsız sokaklarda rastgele insanlara röportaj yapabilmesinin tek sebebi kendisine yıkık, çirkin, ezik diyebilecek kadar özgüvenli olmasıdır. muhtemelen başka bir youtuberı örnek alarak egosunu bir şekilde yok etmiş. :DDDD

8142e No.53724

File: 1565764671741.gif (18.42 MB, 716x404, 179:101, agenthitler.gif) ImgOps Google

>>53723
adam yikik mi ezik mi yoksa ozguvenli mi bir karar verin.

03a11 No.53726

>>53722
incel ?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]