[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1565575592940.png (980.79 KB, 800x600, 4:3, ClipboardImage.png) ImgOps Google

a2731 No.53603

anonlar şunun testini çalıştırıp sonucu paylaşır mısınız tunay anon özellikle sen
https://www.userbenchmark.com/resources/download/UserBenchMark.exe

en iyi sonuç bu galiba
https://www.userbenchmark.com/UserRun/19190128

70e44 No.53604

al encoding baslatmadan yaptim.

https://www.userbenchmark.com/UserRun/19215766

a2731 No.53605

>>53604
O nasil bi ssd

70e44 No.53606

>>53605
nvme iste.

5a839 No.53618

ben de bu çöple oyun oynamaya çalışıyorum axxxx
https://www.userbenchmark.com/UserRun/19225552

98a20 No.53620

>>53618
benim ki de tree tunk çıktı keeek

d5343 No.53621

2. gpu devreye girmiyor. 1050ti var.

a2731 No.53624


a2731 No.53625


5a839 No.53641

>>53624
hahahah yok anon ben bunu 2015'te almıştım yanlış hatırlamıyorsam. 2099 lira gibi bir şeydi.

9640d No.53674


ffa80 No.53680


f6a7d No.53727

File: 1565773582404.jpg (19.5 KB, 480x360, 4:3, yasamakistiyoruz.jpg) ImgOps Google


5a3a1 No.53761

witcher 3'ü high ayarda sabit 60fps ile oynuyorum ama gaming %11 çıktı. bu sikko program benchmark sırasında gtx 1050'ye geçiş yapmıyor, intel uhd 620 ile devam ediyor.

a2731 No.53764

>>53761
bazı laptoplar öyle. şarj uzun gitsin diye onboard kullanıyorlar gerektiğinde geçiş yapıyorlar. bu test programını oyun olarak algılamıyor demek ki. masaüstünde sağ tıkla nvidia sayfasını aç oradan devre dışı bırak uhd'yi.

a801d No.53783


5a3a1 No.53807

>>53764
çözdüm. opengl işlemcisini gtx1050 seçmek gerekiyormuş.

2c54c No.53819


a2731 No.53820

>>53819
Baskasinin linkini verme sag tarafta hangi ulke oldugu yaziyor

2c54c No.53822

File: 1565844424735.jpg (233.05 KB, 1604x1068, 401:267, DSC01423[1].JPG) ImgOps Google

>>53820
Herkes senin gibi t*Rko pici ulkesinde mi yasiyor(KURALLAR.HTML)

6d7b1 No.53823

>>53822 ananın yurdunu sikerim(KURALLAR.HTML)

f1535 No.53833

>>53822
>rastgele zamandamgasız fotoğraf
tamam şimdi inandım gerçekten japonyadasım demek.

82d0a No.53834

File: 1565865994265.png (259.76 KB, 1919x845, 1919:845, e17efabeae.png) ImgOps Google


348bc No.53849

>>53834
>standard sata ahci
>standard nvm express
driverlarini kur, samsung sitesinden nvm driveri da kur.

5af5d No.53851

>>53834
Tiradı derail etmek istemem, bize yeni bir tirad açıp hayatını anlatabilir misin anon?

82d0a No.53852

File: 1565877407705.png (479.83 KB, 712x864, 89:108, farfur ekmek almaya giderk….png) ImgOps Google

>>53849
Yukluydu win 10 update atinca gitmis yukledim simdi.

>>53851
Hayir beni taniyan tanir.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]