[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1562832109449.png (470.79 KB, 634x343, 634:343, fug.png) ImgOps Google

5b707 No.50498

960dc No.50516

istanbullu alfalaşıyor.

8a3e9 No.50548

File: 1562858288248.jpg (67.58 KB, 636x440, 159:110, 201509051335_AYSE3.jpg) ImgOps Google

surilere karşı pogrom mümkün müdür sizce anonlar?

631d2 No.50551

File: 1562859082211.jpg (35.41 KB, 633x480, 211:160, yamtar1.jpg) ImgOps Google

>>50548
>pogrom hacum
>öjeni hacum
>çok edgy'yiz hacum
>ayküğ hacum
>clean your room hacum
>solcuları öldüreceksin hacum
>bunlar gavad hacum
>kültürel marksizm hacum
>ırkçılık entelektüel işi hacum
>ats*z hacum
>lgbt'ye karşıyız bunlar tüccar hacum
>gavadlık medyada forslanıyor hacum
>gatiyyen türbanlı anasının bişirdiği bim bulguruyla beslenen bir genetik çöplük değilim hacum

b3fae No.50555

File: 1562860821618.jpg (270.72 KB, 1564x1564, 1:1, 1561902027833.jpg) ImgOps Google

>>50551
>>annemle halam aynı kişi

Uzun uzun okumayın diye sizin için fixledim anonlar

c1cec No.50558


c1cec No.50559

File: 1562861169415.jpg (52.72 KB, 736x414, 16:9, yoksul2.jpg) ImgOps Google


2e83a No.50561

>>50551
>>50559
Eşitlik taraftarı değil misin sen? Niye proleteri hor görüyorsun yoldaş?

631d2 No.50562

>>50561
>alt-right bokuna muhalif olan herkes halay çeken hdpli baran hacum
>bim bulguruyla dolu beynim anca bu kadarını alıyor hacum

2e83a No.50563

>>50562
Ne alt-right boku?

63d8b No.50564

File: 1562862274729.jpg (42.26 KB, 530x378, 265:189, 790.jpg) ImgOps Google

>>50563
lurk moar bakir'im, lurk moar. bu tahta seni eğitmek için açılmadı

2e83a No.50565

>>50564
Lurkledim ne buldum: Burada başka birine Bakir demişsin. >>50556
İkimiz de 29luk muyuz?

0f8ef No.50567

>>50565
Ben 2011'den bu yerli imajbortlarda bok postluyorum senin kadar kanserini ve çan olayına fransızına denk gelmemiştim. Dolayısıyla ister istemez bir önyargı oluşuyor.
Belki öteki de başka bir newfag'dir bilemem orasını eğer öyleyse bu işleri senden daha hızlı öğreneceği kesin. 2 yıldır buradasın bir sik öğrenemedin.

f7bfe No.50571

>>50567
tahta kültürü öldü. toru'yu bile hatırlamayan dangalak ne öğrenecek? /pol/daki mememaster abilerinden gördüğünü sıçacak işte.

bu arada adı lazım değil_28 ingilizce bile bilmeyen bir eğitilmezdir. yoncalıda bile lurk eyleyemiyor.(KURALLAR.HTML)

2e83a No.50574

>>50567
Bak konu nereden nereye geldi. Bizim yanlış görüşlerimiz olduğunu ima ediyordun, şimdi değiştirdin ben senden üstünüm diyorsun. Kime ne?

02631 No.50578

>>50548
Kazakistanda gerçekleşen arap saldırıları'nın türkiyede olmaya başlaması ihtimali kulağa şaşırtıcı gelmiyor

8a3e9 No.50586

>>50551
anon mükemmel tespitler, tam olarak beni yazmışsın. dur ben de seni analiz edeyim.
girdiğin her tartışmada kaybettin şimdi de göt acını dindirmek için saçma sapan yeşil yazı dizmeye başladın. sürekli kendinle çelişiyorsun ama farkında değilsin. senin gibi düşünmeyen birisini gördüğünde tetiklenip pol gaçgını bunlar yeaw diye zırlıyorsun. senin gibi düşünmeyen herkes aptal ergen. asıl aptalın kendin olduğunu ve ciddi tartışmaya girince madara olacağını gayet iyi biliyorsun bu yüzden yeşil yazı sıçarak üste çıkmaya çalışıyorsun.
seni ağlarken görmeye bayılıyorum ama bu şekilde acının dinmeyeceğini üzüntüyle söylemek zorundayım.

4fc70 No.50595

>>50586
28 yeter artık yetheeeeeeeeeeerrrrr(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]