[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1562789247605-0.png (685.3 KB, 830x701, 830:701, gavad_on_the_loose.png) ImgOps Google

File: 1562789247605-1.jpg (63.44 KB, 400x292, 100:73, n730231168_1133112_6391.jpg) ImgOps Google

File: 1562789247605-2.png (96.82 KB, 500x252, 125:63, marp.png) ImgOps Google

71493 No.50425

ön baxçeci geldi xanım:DD

evet gavad diyorduk ve yanılmadığımızı her seferinde görüyoruz
https://eksisozluk.com/adana-hafizlik-kursunun-hatira-fotografi--6103703?a

sadece kalben haset olanlar bu fotoğrafa bir şeyler söyler yazık çok yazık.

Şimdi size sorulacak soruya geldi; kızınız plaza kaşarı olup tüccara mı çalışsın namahremin gözüne keyif versin?
Yoksa yaşı gelince evlendirilip evinin kadını çocuklarının anası mı olsun?

75ed1 No.50426

>>50425
>Şimdi size sorulacak soruya geldi; kızınız plaza kaşarı olup tüccara mı çalışsın namahremin gözüne keyif versin?
>Yoksa yaşı gelince evlendirilip evinin kadını çocuklarının anası mı olsun?
kek farki ne ikisi de gavadlik degil mi senin gozunde?

f7a37 No.50428

Çocuğum ilerde türbolu müslo kaşarın biri olursa ilerde senin gibi genetik facia bir obez sıçanı doğuracak daha doğrusu sıçacak. Dolayısıyla tabi ki öyle bir veled istemem.ayrıca sage/hide

71493 No.50429

File: 1562789950650.jpg (20.12 KB, 400x200, 2:1, carmencafe_1350642648162.jpg) ImgOps Google

>>50428
gavad

>>50426
ilyas salman pls go..

88a59 No.50430

File: 1562790388124.jpeg (31.6 KB, 415x739, 415:739, images (1).jpeg) ImgOps Google

>kızınız plaza kaşarı olup tüccara mı çalışsın namahremin gözüne keyif versin?

ayıp ama anon

e00be No.50433

>>50426
Bence öyle. Bu devirde kız yetiştirilemiyor. Ya kürtajlattırırdım yada başkasına baktırırdım. Yakında çocuğumuzun cinsiyetini seçebileceğiz herhalde oradan yırtabiliriz.

71493 No.50436

File: 1562790970197.jpg (171.88 KB, 750x922, 375:461, 1562790643784.jpg) ImgOps Google

>>50430
aklımın ucundan bile geçmemişti, çet'in ketlenmesi başlı başına bir trajedi ve bu tiradın konusu değil.

66957 No.50438

>>50433
>Yakında çocuğumuzun cinsiyetini seçebileceğiz herhalde
herkes erkek seçer sonra erkekler etek giyip karı olur birbirlerini sikerler

e00be No.50441

>>50438
Benim zihnimde gavurun kızını almak vardı ama seninki de olası..

4fc4b No.50460


4486f No.50464

waifularımı reyle toru(KURALLAR.HTML)

a8ac2 No.50466

>>50464
hepsinden bal almak istiyorum(KURALLAR.HTML)

e2311 No.50481

File: 1562803793684.png (286.94 KB, 500x335, 100:67, ClipboardImage.png) ImgOps Google

küçücük çocuklara kemalist-*lusalcı endoktrinasyonu yapılınca iyi ama türban giydirilince bebe onlar daha. t*rkoidler neden bu kadar ikiyüzlü?

15592 No.50483

>>50481
o çaputu lübnan varoşlarında takabilirsin. ülkede sıkmabaş geleneği yok.

tarhanayla büyümüş itoğluitlere mi soracağız devlet nasıl yönetilir diye? senin görevin vergi vermek, asker vermek, savaş çıktığında ketlenmek.

yerini bil.

9fe60 No.50495

>>50483
'BUU'

71493 No.50497

File: 1562829225478.jpg (12.14 KB, 400x346, 200:173, 5b7594f895ed7.image.jpg) ImgOps Google

>>50483
gavad delusion post discarded

8dfdf No.50544

File: 1562857522652.png (426.91 KB, 694x982, 347:491, coffee_newgame.png) ImgOps Google

>>50481
>>50425
Bu çocuklar hayatları, çocukluk ve gençlik yılları, gelecekleri: cennette iyi mertebe elde edecekleri sanıldığı için KURBAN edilen misyonerlerdir. Arapça anlamadan ezberletilir,bir meali ve bir mezhebin kuralları öğrenir hayatı yobazların merceğinden görecek şekilde hipnotize edilirler ve Arap dejeneresine dönüştürülürler.
Şahsen sonradan müdslime olmuş eski deist, pan-kurancı müdslime'im, kıçlarına zor geldiği veya öyle yetiştirildiği için değilde ciddi bir sorgulama süreci ile islami terk etmiş kişilere derin bir sevgi duyuyorum ve onların cennete gitme ihtimalinin bu çomarlardan 1000 kat fazla olduğuna inanıyorum.

1f676 No.50545

>>50544
>ahsen sonradan müdslime olmuş eski deist, pan-kurancı müdslime'im
bitmiş

f0ed5 No.50547

>>50544
>kıçlarına zor geldiği veya öyle yetiştirildiği için değilde ciddi bir sorgulama süreci ile islami terk etmiş kişilere derin bir sevgi duyuyorum

Kıça ne zor gelecek? Gidip haftada bir imamın önünde domalmak mı zor? Hakkaten sorma be anon nasıl zor nasıl gücümüze gidiyor sırf bunu yapmamak için ateist olduk hepimiz. Yoksa arabın biri ayı ikiye bölmüş falan bunların hepsi doğru aslında ama zor geliyo ya inanmıyoruz.

>>50545
Bakir (28) bu adam. Imageboard kültürüyle uzaktan yakından alakası olmadığı gibi utanmadan bir de her tiratta millete akıl satıyor. Tunay bu duruma acilen bir et atmalı.

70562 No.50550

File: 1562859013715.jpg (6.2 KB, 225x225, 1:1, bunalmış-kurbağa.jpg) ImgOps Google

>>50544
>Şahsen sonradan müdslime olmuş eski deist, pan-kurancı müdslime'im

63dcb No.50552

File: 1562859218579.gif (391.16 KB, 496x498, 248:249, ab9.gif) ImgOps Google


8dfdf No.50553

File: 1562860392663.png (115.25 KB, 372x351, 124:117, smug_123341.png) ImgOps Google

>>50547
MÜKEMMEL
Adam ben araştırmayan sınıftayım dur ispatlayayım dercesine atmış postu. Zaten araştırmış sınıfta olsan kıçın yanmazdı. Kuranda Muhammed'in tek bir mucizesi olduğu bile yazmıyorken, onun ölümünden 400 yıl sonra yoktan varolmuş sikik sünni efsaneleriyle islamı eleştiriyorsun. Sen TAM olarak bahsettiğim sikik sınıftasın.

f7a37 No.50556

>>50553
Kur*n denen paçavrada kamer suresi baştan sonra muho'nun ayı ikiye böldüğünü ildirir. Toplam 55 ayetin hepsi bu sözde mucizeyi forslar hatta ilk ayet "ay yarıldı" diye başlar. Kur*nı okumamışsın bile. İğrençsin bakir kardeşim iğrenç, yerin burası değil, köyünün kıraathanesi. Tezek kokunu da, domalanhaber'den hallice çomarlığını da al ve siktir ol git artık şu tahta'dan.

8dfdf No.50566

File: 1562862647804.jpg (119.02 KB, 935x859, 935:859, came2laugh.jpg) ImgOps Google

OTİZM FESTİVALİ
>google'dan kopayala yapıştır eyle
>>hala sure'yi açıp okuma
>geniş zaman kipi
Anon hayatım boyunca hiç bu kadar utanmadım, yemin ediyorum. Kanıtlamaya devam ediyorsun türünün ne kadar rezil olduğunu.

>baştan sona muhonun ayı ikiye böldüğünü ildirir.

1. Bana ayı kimin nasıl böldüğünü söyleyen tek bir ayet bul.
2. O bahsettiğin 55 ayetten bana ay'dan bahsedilen 2. bir ayet göster :-xDD
Senin argüman diye sunduğun o ayet sadece ilk surenin giriş cümlesinde üstelik gelecek zaman anlamında kullanılıyor. Hamdi Yazırın 1940 tefsirinde bile bunun bir deyim olduğu belirtilir. Burda bana peygamber öldükten 400 yıl sonra piyasaya sürülen "Vallaxi müjahideen, rasulullah ay'ı parmağıyla ortadan ikiye yardı, bir parçası da Ali'nin bahçesine düştü" hadisini savunacak kadar çaresizsin, çünkü bir-bok-bilmiyorsun. Günümü yaptın :DDD

15592 No.50568

>>50566
dewleci anonları da, kurana işeyp sıçan anonları da senin gibi enikler yüzünden özlüyorum.

olmuyor, eğitilemiyorsunuz. niye bütün tahtaların adminleri bu kadar otistik? niye bu salaklığa izin veriliyor?(KURALLAR.HTML)

02c12 No.50573

>>50566
gelecek değil tam tersi geçmiş zaman kipi kullanılmış (ikterabetis saatu ven şakkal kamer). yani mıxo yaşadığı dönemde ayın şakklatıldığını söylüyor

8def0 No.50579

File: 1562864998409.png (193.43 KB, 462x347, 462:347, soulless_sleepey.png) ImgOps Google

>>50573
Ben anlamca diyorum sen kipçe diyorsun.
Hadi dürüst ol, egonu kabullen, islam konusunda bana kullanabileceğin daha güzel argümanlar varken sen bana muhammed tarafından ayın yarıldığına dair en ufak bir anlam çıkarılması mümkün olmayan bir sure'den toplu iğne deliği tier bir cevapla geliyorsun. "Kıyamet yaklaştı ay yarıldı"'dan ibaret olan bir ayeti "peygamber ayı parmağıyla ikiye böldü" diye yorumluyorsun. Hakikaten zamanın bunu tartışacak kadar kıymetsiz mi?

>>50568
" argumentum ad hominem:
marked by or being an attack on an opponent's character rather than by an answer to the contentions made "

en aşağılık insan tipisin, ne boku savunduğumu bir yana bırakıp da söylüyorum, bütün imaj forumlarında senin gibi argümanı olmadan aynı klişeleşmiş laflarla ad-hominem eyleyip duran insanlar en kalitesiz, en kanser tiplerdir.

Tartışmaya katacağın birşey yoksa ve buna rağmen devam eden bir tartışmanın içine bu şekilde dahil olmakta ısrarcıysan defolup gitmesi gereken de, çekiçlenmesi gereken de sensin anon.

02c12 No.50580

>>50579
ben bu tirada daha önce post atmadım. sadece gelecek kullanılmış diye götünden salladığın halde aslında geçmiş kullanıldığını söylemeye geldim. sen de bana saydırmaya başladın egon var diye. kendi egonu başkasına yüklemeye çalışma

8def0 No.50584

File: 1562868790956.png (692.47 KB, 1200x675, 16:9, elhamdulillah.png) ImgOps Google

>>50580
Sadece "geçmiş kip kullanılmıştır sandığının aksine" diyip gitsen haklısın anon da, cümleni garip bir şekilde muhammedle ilişkilendirdiğinden böyle bir cevap alıp üstüne sızlanman saçmalık. Üstelik ısrarla belirttim "kipçe" değil "anlamca" gelecek zaman şeklinde kullanıldığını söylediğimi. Bunu uzun uzun tartışabiliriz, ve belki de sonunda seni ikna ederim, ama son 3 posttur da dediğim gibi bu yapıcı bir tartışma konusu değil, ortada birilerinin önyargısı olduğu sürece 1 milim ilerlemeyiz.

>kendi egonu

Benim burada zerre egoistik amacım yok, tiradı konusundan saptırmak gibi bir amacım da yok. İlk postumda belirttiğim şeyi savunuyorum sadece: objektif, uzun bir araştırma ve sorgulama süzgecinden geçerek islamı terkedenler ile ateist forumlarında derlenmiş 3-5 hadis sıçmuğunu ve ateist-zeka inst*gram sayfasının postlarını okuyup ateist olanlar bir değildir.

716d2 No.50587

File: 1562870023103.jpg (96.4 KB, 766x589, 766:589, Aka literally mindsculptor….jpg) ImgOps Google


8def0 No.50590

File: 1562870751847.webm (496.58 KB, 1280x720, 16:9, smug.webm) ImgOps Google


88a59 No.50592

Bu tirada Toru Marşı'nı atmak şart oldu

02c12 No.50594

File: 1562872943902.jpg (40.71 KB, 610x400, 61:40, 8d19667f869d5da0-610x400.jpg) ImgOps Google

>>50592
anon vallahi sıçan marşını özgürce haykırabildiğimiz günler geride kaldı. artık HİÇBİR platformda birlik olup marşımızı söyleyemez hale geldik

528d6 No.50602

>>50590
kaydettim

9fe60 No.50633

>>50584
objektif, uzun bir araştırma ve sorgulama süzgecinden geçerek islamı terkedenler ile ateist forumlarında derlenmiş 3-5 hadis sıçmuğunu ve ateist-zeka inst*gram sayfasının postlarını okuyup ateist olanlar bir değildir.

>herkes sırf bokistan'da doğdu diye mıxo'nun sıçmığını uzun uzun araştırmak zorunda


Eminim sen yehova şahidlerinden tut bahailiğe kadar tüm dinleri uzun uzun objektif bir şekilde araştırıp öyle yanlış olduğuna kanaat getirmişsindir. Ayküsu 190+ olan tosun anon.

>>50568
Bu adamın postunun altına imzamı atarım banlayacaksan beni de banla. Imageboard denilen şeyin bir alternatif kültüre sahip olması şart. Buna katılmıyorsan kapat formatsız sözlük aç ya da hiç uğraşma direkt ekşiye transfer olalım.

8def0 No.50634

File: 1562929393243.jpg (35.32 KB, 480x480, 1:1, estafirullah.jpg) ImgOps Google

>>50633
>boardların alternatif kültürü olmalı
kek, maksimum 2017 girişli ekş*ci imaj boardların dinine karar veriyor
X–D günümü yabtun

>kimse araştırmak zorunda değil

ya aynı ibneler, yada bütün gerizekalıları bir tiradda topladım :–xDDD

Haklısın anon, kimse araştırmak zorunda değil. Ama farkına varman gereken araştırmadığın konuda düşüncenin zerre sikim önemi olmadığı gerçeği. Bu tiradda bana atılan 4 reply'den 3'ünde postlayanlar google'dan yarım yamalak kopyaladıklarını buraya geniş zaman kipiyle yazarak kendilerini rezil ettiler.
Öyle konuşuyorsun ki savunduğum şeyi tek bir cümleyle bitirebilecek gibisin, ulan mızmızlanıp durmak yerine bitir öyleyse?

Ben hiçbi zaman "ateistler araştırmamış lel, islam hakkında aslında hiçbirşey bilmiyorsunuz" demedim. Kendimde deist yetiştirilmiş ve en yakın arkadaşı bir ateist olan biri olarak. ilk postumda kelimesi kelimesine piyasada 2 çeşit "islamdan ayrılmış" tipleme olduğunu gözlemlediğimi söyledim. En temel sorularıma bile "bilmiyorum, düşünmemiştim" gibi kaçma cevapları veren tipler ve her cevabını dolu dolu veren, önceden bu konu üzerine düşündüğü ve araştırdığı belli olan tiplerin var olduğu. Böyle basit bir cümleye bile kıçının bu kadar yanması hangi kesimden olduğunu gösteriyor.
Bomboşsun, yaptıklarının yanlış olduğunu söylediğinde, güvenli alanlarının tehdit edildiğini hissedip çıldıran ve hakaretlerini sıralamaya başlayan, hate speech diye bağıran sjw'lerden şuan HİÇBİR FARKIN YOK.

6c979 No.50636

File: 1562930988209.jpg (34.47 KB, 333x400, 333:400, Muhammed-Westergaard.jpg) ImgOps Google

>>50634
Sen ne geri zekalı bir şey çıktın, bilerek mi anlamazdan geliyorsun yoksa literally beyin özürlü müsün? Anlatmaya çalıştığım şey kimsenin isl*mdan ayrılması için gayretli bir araştırmaya girmesi mecburi bir şey değil. Ayrıca isl*mdan ayrılma diye bir şey herkes için geçerli de değil. Çünkü herkes senin gibi türbanlı ana ve ilkokul mezunu sunni bir babanın elinde büyümedi. Herkes senin gibi "allax baba vollaxi cehennemde yakar bak seni yavrıım" korkularıyla da büyümedi, adam isterse sırf sikinin keyfi için bile allax sikip mıxo domaltır. Dünyada 8 milyar insan var, isterse adamın en geçerli argümanı muho'nun tipini sevmedim olur (foto alakalı :DDD) sen de bir sik diyemezsin, anladın mı evladım? Her dini reddetmek için böyle araştırmak zorundaysak işimiz var. Biri şu eniğe dünya üzerinde 500den fazla din olduğunu öğretsin lütfen.

>farkına varman gereken araştırmadığın konuda düşüncenin zerre sikim önemi olmadığı gerçeği.

Sen az önce o bahsettiğim 500den fazla dinin hepsini tek tek uzun uzun araştırdın mı da müsbok oldun? Eğer araştırmadıysan seninki de bir sik değil o zaman senin tezine göre. Bu ne vizyonsuzluk adam dünya üzerinde sadece çorap kokan müsbok ve diğerleri diye iki ayrı kategori var sanıyor.

>Kendimde deist yetiştirilmiş

Kesin öyle yetiştirilmişsindir :D

>güvenli alanların tehdit edilince çıldırdın

>bomboşsun
>şusun busun
Postun sonuna hayatında görmediği adam hakkında psikolojik tahlil yapmak da yeni moda oldu. Animeci sıçanın biri dedi diye kesin öyle oldum haklısın :D>>50634

8def0 No.50641

File: 1562934241060.jpg (20.73 KB, 300x300, 1:1, soulless_cig.jpg) ImgOps Google

>>50636
yaw sanki "islamın beş şartını soruyorum ateiste bilmiyor mal xDDDDD" diyorum gibi yazmışsın be anon. Ben islamdan bile bahsetmiyorum hala göremiyor musun. Düşünmüş, felsefik düzeyde sorgulamış olan var diyorum. Birde düşünmemiş olan, düşünmekten korkan (you)

bütün tartışma in a nutshell,
>inb4
>şahsen hadis inkarcısı bir müdslime olarak ciddi bir sorgulama süreci ile islami terk etmiş kişilere derin bir sevgi duyuyorum ve onların cennete gitme ihtimalinin resimdeki çomarlardan 1000 kat fazla olduğuna inanıyorum.
>>"çöpe gittin", "bitmiş", "ayın yarıldığına inanıyor gerizekalı :DDD"
>ay falan yarılmadı, arap mit'leri gerçek islam değildir, bunu tartışmanın bize bir faydası olmayacak
>>"admin banla şunu" "bu böyle devam edecekse ben *kşiye geri dönüyorum admin"
>>"buradaki herkesin dini görüşüne ben karar veririm"
humu humu uwu

herşey bir yana, tartışmak denen kavramın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Postunuzun %10'u argüman, %90'ı göthaşlama_sözlerim.txt. Zaman kaybı, yine de günümü yapıyor x3

>"camide yetişmiş","baban ilkokullu","anan türbanlı" düzeyinde betimle

>hayatında görmediği adam hakkında yorum yapmak moda olmuş de
ironin boyutumuzu aştı ve sonsuzluğa erişti :3

68cd4 No.50648

>>50641
Bak anon, bu kadar ters ve ağır cevaplar vermemin nedeni siz müsloların mümkünatı yok eğitilememesi. İster ateist-zeka instagram sayfasında görmüş olalım istersek siktir boktan bir forumda görmüş olalım fark etmez, eğer "kainatın ve kozmozun yaratıcı" tarafından gönderildiği iddia edilen, tüm insanlığa seslendiğini ildiren bir kitapta 1 (yalnızca BİR) tane bile saçmalık olursa o kitap çöpe gider. Gerisini okumaya bile gerek kalmaz, bu iş bu kadar basit. Çünkü bu basit bir felsefi iddia değil, çok müthiş bir iddia.

Öte yandan saçmalığı gösterdiğimiz halde: "orda geniş zaman kipi kullanılmış, bak kardeş burda arapçası şöyleyken belirtili sıfat tamlamasının tümlece bilmem ne yapılmasıyla böyle olmuş" falan gibi konuyu sulandıran argümanlarla işi cacık gibi cıvıtıyorsunuz. O yüzden müslo gördüğüm zaman ya siklemiyorum ya da direkt saldırıya geçiyorum, çünkü sıktınız. Adam "Ey müminler, Muhammed meşgulken evine girmeyin" gibi saçma sapan bir ayet görüyor ve "bu mu lan şimdi kainatın yaratıcısı kek" diyor geçiyor. Sen istediğin savunmayı yap bu adama, istediğin kadar Farabi'den girmiş, İmam-ı Azam'dan çıkmış ol, istedğin kadar araştırmış, bir din kültürü biriktirmiş ve bunu yüzlerce kaynakla desteklemiş ol, bunu diyen adama hiçbir şey diyemezsin ve o adam senin kadar araştırmak zorunda da değil. Tıpkı senin Mormonluğu çöpe atmak için Joseph Smith'i veya Brigham Young'u araştırıp hatmetmek zorunda olmdığın gibi. Siz müsloların bir türlü anlayamadığı şey bu ben de bunu anlatmaya çalıştım. Anlatırken belki saldırıyı abartmış olabilirim, çünkü bir kez daha söylüyorum, SIKTINIZ.

a6cda No.50650

File: 1562942288355.jpg (22.81 KB, 500x375, 4:3, me getting too much redbul….jpg) ImgOps Google

>>50648
saygılarımızı sunuyoruz

ab57e No.50660

>>50648
bu anon kırmızıyı vermiş. ama kınıyorum lise din dersi kitabından gördüğü islam alimlerini hatmetmiş gibi davranan altyaş avataribnesi bir anonla tartışmak bile hata. bu tarz tiplerin en çok kullandığı laf "siz tartışmayı bilmiyorsunuz"dur. youtube'dan yarım yamalak ingilizceleriyle izledikleri "how to win any argument" ve muadili videolar kendilerini lise zamanında bully'leyen normielerden daha üstün hissetmelerine sebep olur, halbuki gerçek hayatta 2 cümle bir araya getirecek tartışma yetenekleri yoktur. göt yangınını gizlemek için ağır emoji kullanımı da sık görülür bu tiplerde.

a6cda No.50662

>>50660
>"how to win any argument"
KEK

avataribnesi değil, /pol/deki abilerinden smug anime faec atmayı öğrenmiş işte. yarın öbür gün tirad açar, ateistler gavattır sizi """"""gerçek"""""" islam'a davet ediyorum diye. bu internet muhafazakarları tümtürbanlı kokuşmuş tiplerden daha kanser. işte bu yüzden dewleci anonlar, o kitaba sıçanlar bize geri lazım. türkchan'da şüşgoyla iyi gidiyordu, birden delirdi manyak. o günden beri sığınacak küçücük yeriiz kalmadı. tahtalar artık böyle, facebook grubu kaçkınları ve yoncalı pol kaçkınları tahtalara hükmediyor. ingilizce bilmeyen 28'liğe girmiyorum bile. adam dümdüz internet kafe+donanım haber tayfasından.

8def0 No.50675

File: 1562947164188.gif (603.97 KB, 500x281, 500:281, gib.gif) ImgOps Google

>>50660
>avatar ibnesinin ne anlama geldiğini bilme
cringe ettin, postunun devamını okumadım, bu tiraddaki en otistik kişi sen çıktın, düşüncen discarded, defol git.

>>50662
internet kafe ve donanım haber nasıl bir kombinasyondur, şurada öğrendiğiniz slang'leri adam akıllı bir düşünün kullanmaya başlamadan önce, lurk moar. İmaj kerestesinde imaj atmamı eleştiriyor adamlar.

>>50648
Bende öfkenizin sebebini anlamıyorum,
şuana kadar hiçbir postumda islamı savunmadım, onun ateizmden daha iyi olduğunu söylemedim ki? okumuş, okumamış ateist bir değil dedim. Üstelik okumamış yada bişeyleri felsefik olarak sorgulamamış ateist için aptal yada otistik de demedim. En başında gelip "bu adamın bütün kariyerini sona erdireceğim" modunda olan sizdiniz.

>öte yandan saçmalığı gösterdiğimiz halde sulandırdın

inb4
"İçinde bir kere ay kelimesi geçmiş 'Kıyamet yaklaştı ay yarıldı' ifadesinden nasıl peygamber ayı parmağıyla ikiye böldü biri alinin bahçesine düştü ifadesini çıkarıyorsunuz, üstelik burada gelecek anlam da kullanılmış" dedim, anon asıl soruyu cevaplamak yerine "hayır geçmiş kipi kullanılmıştır" dedi. Buna rağmen sulandıran kişi ben mi oluyorum? pes ettim anon, sen kazandın.

>yalnızca 1 saçmalık bile olsa

Kesinlikle haklısın. Dürüst cevaplıyorum ben bile bazen kuranı okurken "kafama sıçayım, bu ne" diyorum :3
Ama diğer tarafta "herşey tek bir noktadan patlatılarak oluşturuldu" "evren genişlemektedir" gibi sümerlerin kehanetlerinin çok ötesinde ayetler de bulunduğu için kuranı tekrar okumaya karar verdiğimde, ona haksızlık ettiğimi düşünmeye başladım, tekrar okudum. Araplardan ve müslüman aleminden herkesten çok nefret ettim.

İlk postumda asıl demek istediğim, dogmalarını cesurca kırmış ateistlere saygı duyduğumdu, bir kıyaslama bile yapmamıştım, dışarıdan bakan biri muhtemelen bana gelen cevapları abartılı ve alakasız bulurdu :3

a6cda No.50676

>>50675
le 19 faec

56be5 No.50682

File: 1562950088726.jpg (153.2 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

>>50425

>tiraddaki her hangi birinin pozitif bir bilim üzerinde her hangi bir araştırması veya tezi olmasın

>tiraddaki herkes 571iq sahibiyim desin
>götten balgam kitabını savunsun : D

sizin burada fikir belirtmeye hakkınız yok defolun yoksa aydan büyük taşşaklarım ile kafanızı yaracağım, inançmış bokmuş sikmiş defol, bu muhabbeti 15-16 yaşınızda aşmış olmanız ve hayatınıza hedef koymuş olmanız gerekiyordu onun yerine yarrak kürek bir konuyu pekala tartışabilme nezaketine sahipsiniz

>>50675
bir tek şu anona hak veriyorum

a6cda No.50683

>>50682
geçen tiradda bilimsel yöntemlerden bahsettim, 89 IQ'lunun teki bütün bilimler tümevarım dediğinden beri vazgeçtim. eğitilemiyorsunuz çünkü.

*yanlışlanamayan bilgi çöpe gider, tanrı inancı da garajımdaki 7 başlı görünmez ejderha misali boştur, çöptür**

3b20c No.50684

File: 1562950512735.png (257.45 KB, 385x384, 385:384, lol.png) ImgOps Google

>>50682
>hayatınıza bir hedef koyacaksınız hacum
>t. bir cuma akşamı 4 tane obezle bokpostlayan sıçan

56be5 No.50686

File: 1562950889354.jpg (65.15 KB, 600x600, 1:1, 1531553881904.jpg) ImgOps Google

>>50684

vallahi bütün sırlara vakıfsın anon

a683f No.50696

File: 1562955571207.jpg (53.37 KB, 639x639, 1:1, hero.jpg) ImgOps Google

ileride kızım da eşim de istediği erkekle sevişebilir. aşın bunları artık, kadının cinselliği bastırılmamalı aksine ecnebilerin tabiriyle kadın cinselliğini "cherish" etmeliyiz, kutlamalıyız. varsın eşim kaslı, haşmetli onüçlüğü olan bir alfanın altında kan ter içinde inlesin kıvransın. bundan daha doğal bir şey olamaz. zehirli erkekliğin zamanı artık sona erdi.

1f82d No.50697

>>50696
hanım suri boğa istedi ne yap?

31c00 No.50706

File: 1562965065844.jpg (109.87 KB, 399x477, 133:159, 1344785072851.jpg) ImgOps Google

>>50683
Bütün bilimler esasında tümevarımdır. Hepsi ESASINDA veriden teoriye gider. Tabiatın kendisi en yüksek otoritedir, mantık değil. Sen bilimin sadece tümdengelim olduğunu söyledin, bu ne tarihsel ne de çağdaş bir gerçektir, ne de saydığın o "sayısal" bilimler için mutlak bir geçerliliğe sahiptir. O tirada istatistik attım diye "hurrr durrr bunlar bilim değil kiii" diye abuk subuk şeyler zırvaladın ve muhabbeti gereksiz bir yere çektin. Çünkü bir spastiksin, ve ne dediğini bilmiyorsun. Yoksa ciddi ciddi istatistiklerin tabiat hakkında bize güvenilebilir ve bazı şeyleri öngörmemizi sağlıyacak veriler verebileceğine inanmıyor musun?

Hala burada "le /pol/'daki abileriniz" diye salyalı ağzınla söylenmişsin. 76 IQ'luk bir untermensch olman /pol/'daki abilerin suçu değil.

a6cda No.50714

>>50706
> veriden teoriye gider
89 IQ. neden öğrenmemekte bu kadar ısrar ediyorsun? niye herkes senin tarhanalı boktan eviyene düşmek zorunda?

dediğin gibi olsaydı bilim yanlışlanarak ilerlemezdi. newton'un fiziğinin yanlışlanıp einstein'inkinin gelmesi gibi. tümevarım ile canının istediğini doğru çıkarabilirsin. bu aptal çağının sorunu da bu zaten.

bililimsel gerçekler çağdan çağa değişmez, sadece ortaya atılan teoriler değişir. tümevarımla anca s*syoloji okursun, yanlışlanma yöntemi de kullanamazsın. popüler görüş ne ise s*syoloji onu forslar.

4c14d No.50717

>>50714
>yanlışlanarak ilerleme sadece tümevarımla mümkün
Kek değil kekstra, doğru söyle Jordan Peterson abinin su bardaklarından sipariş ettin mi?

>89 iq

Hay sıçayım ayküne, Celal Hocandan mı öğreniyorsun bunları anon? Büyük ihtimalle Celalci veledin tekisin çünkü ingilizce cahili biri olmasan, senin gibi polcülerin taptığı Robin Baker gibi sağcı amerikalı şakirtlerin bile çoğu zaman tümevarımdan faydalandığını bilirdin.

4c14d No.50718

>>50717
>tümdengelimle mümkün

Diyecektim, neyse hakikaten yoruldum, kendi fikrini üretemeyecek illa beynini popüler kültürün herhangi bir tekeline bağlayacak insanlardan da tiksindim artık. Tahta'nın bile anasını siktiniz, ne yapıyım ben şimdi ne diyim? Unabomber gibi dağa mı çıkıyım artık, ya da Cypher gibi mavi hapı yutup ekşi'de twitter'da fink mi atıyım? En özgün zevklerimizin bile içine sıçtınız, başta Katam denen cemaat yurdunda yetişmiş barzo olmak üzere bütün emeği geçenlerin allax belasını versin.

31c00 No.50722

File: 1562968249126.jpg (74.92 KB, 1024x430, 512:215, Race and crime.jpg) ImgOps Google

>>50714
>newton'un fiziğinin yanlışlanıp einstein'inkinin gelmesi gibi.

Bak anon, biliyorum senin gibi insan ÇOK AMA ÇOK şu siktiminin tahtasında ama gözünü seviyim, bir bok hakkında bilgin yoksa sus. Gerçekten görmesi çok kıl ve iğrenç bir davranış. Şu an NASA'nın Ay'a adam göndermek için kullandıkları matematiksel modelin yanlışlandığını söyledin. YANLIŞLANDIĞINI!. I don't think that word means what you think it means.

>tümevarım ile canının istediğini doğru çıkarabilirsin.


O zaman neden şu kuduz Batılı solcu gavatlar bir türlü zencilerin IQ'sunu 100 yapamadı?

>bu aptal çağının sorunu da bu zaten.


O 76 IQ'unla çağın dertlerini düşündüğünü görmek güzel.

>tümevarımla anca s*syoloji okursun, yanlışlanma yöntemi de kullanamazsın.


Tekrar şu siktiminin istatistiğine dönmek sıktı ama sana daha önce söylediğim gibi, bu veriler toplandığında şiddet suçlarının temel olarak eğitimsizlik, yoksulluk, ve işsizlik ile alakalı olabileceği yanlışlandı. Anlıyor musun? YAN-LIŞ-LAN-DI. Artık tümdengelim yapabiliriz. Artık ben diyebilirim ki,

>Eğer şiddet suçları en fazla ırk ile korrelasyondaysa zenciler ve Hispanikler bu suça eğilimi her yerde göstericeklerdir, kendilerine benzer sosyo-ekonomik düzeyde olan beyazlardan çok daha fazla bir düzeyde

>Öyleyse kendilerine yakın sosyo-ekonomik düzeyde olan beyazlarla paylaştıkları hapishanede en fazla tecavüzü de zenciler ve Hispanikler yapıcaktır muhtemelen
>Gerçekten böyle mi?
>Hapishaneyi araştır
>TA_DAH! Hakikaten hapishane içi tecavüzlerin neredeyse hepsini ilk olarak zenciler sonra da Hispanikler yapıyor
>Bu ırkların şiddet suçlarıyla en fazla korrelasyonda olan insanlar olduğu bir deneyle daha doğrulanmış oldu

Mesela.

>>50718
Ağlama.

69ebf No.50758

>>50722
yanlışlanma tümden çöpe atma değildir. ne olduğunu öğren. hatalarını giderip ortaya yeni teori koyuyorsun, bilim bu yüzden birikimsel olarak ilerliyor. s*syal bilimler ise böyle ilerlemez.

>Batılı solcu gavatlar bir türlü zencilerin IQ'sunu 100 yapamadı?

sadece 100 ve üzeri IQ'lu zencilerden örneklem alarak bunu yapabilirsin.

>bu veriler toplandığında

veri sadece veridir. istatistik bu yüzden bilim değildir. korelasyon eşit değildir neden-sonuç ilişkisi.

>>Öyleyse kendilerine yakın sosyo-ekonomik düzeyde olan beyazlarla paylaştıkları hapishanede en fazla tecavüzü de zenciler ve Hispanikler yapıcaktır muhtemelen

halen toplum bilimine bilim demeye çalışıyorsun. genel olarak meyil var tağm mı demen bilimsel bilgi değildir aptal herif.

Bir daha bu bastı bacak tipin akraba evliliği kafanla tespit sıçtığını görmeyeceğim.

31c00 No.50797

File: 1563035568691.jpg (277.81 KB, 800x1095, 160:219, Einstein Bong.jpg) ImgOps Google

>>50758
İlk olarak şu post için özür dilerim:

>Bak anon, biliyorum senin gibi insan ÇOK AMA ÇOK şu siktiminin tahtasında ama gözünü seviyim, bir bok hakkında bilgin yoksa sus. Gerçekten görmesi çok kıl ve iğrenç bir davranış. Şu an NASA'nın Ay'a adam göndermek için kullandıkları matematiksel modelin yanlışlandığını söyledin. YANLIŞLANDIĞINI!. I don't think that word means what you think it means.


"Yanlışlanma" gerçekten bu bağlamda kullanılıyormuş. Bana göre sadece düpedüz yanlış olan (örn. Statik Evren, "Lumineferous Ether") şeyler için kullanılmalı, çünkü sanki "fotoelektrik etki ışığın dalga modelini yanlışladı" demek gibi birşey oluyor. Ama aslında "izafiyet teorisi Newton'un evrimsel çekim kanununu yanlışladı" demek bayağı yaygın birşeymiş bilim dünyasında.

>sadece 100 ve üzeri IQ'lu zencilerden örneklem alarak bunu yapabilirsin.


Dediğimi anlamamazlıktan geliyorsun. Demek istediğim şey tümevarım ile dürüst bilim yapılabilir. İlla bu veriler tümevarım ile eldedildiği için yanıltıcı manipülasyona açık değildir. Açık olsaydı gavatlar çoktan yapmıştı.

>veri sadece veridir. istatistik bu yüzden bilim değildir.


İstatistiğin sadece kendisi tabii ki bilim değildir, tıpkı nasıl Öklidyen geometrinin kendisi bilim değilse. Ama herhalde her matematiksel alan gibi bilimin aracı haline getirilebilinir. Attığım posttaki resimde de öyle yapılıyor.

>korelasyon eşit değildir neden-sonuç ilişkisi


Bu doğru, ama zencilerin şiddet suçlarına yatkın olmaları açıkça onların goril ile insan arasında birşey olmalarından kaynaklanıyor, orası ayrı.

>genel olarak meyil var tağm mı demen bilimsel bilgi değildir aptal herif.


Elbette ki öyledir. Senin sunduğun standarta göre bile doğa hakkında YANLIŞLANABİLİR birşey söylüyorum. "Zenciler şiddete daha yatkındır" yanlışlanabilir bir iddia. Ama doğrulanıyor.

>halen toplum bilimine bilim demeye çalışıyorsun.


"Toplum bilimleri" realiteyle uyuşan, deneysel olarak desteklenen fikirler ürettikleri müddetçe bilimdirler.

afa85 No.50833

>>50797
>Dediğimi anlamamazlıktan geliyorsun. Demek istediğim şey tümevarım ile dürüst bilim yapılabilir. İlla bu veriler tümevarım ile eldedildiği için yanıltıcı manipülasyona açık değildir. Açık olsaydı gavatlar çoktan yapmıştı.
Hayır yahu, niye bu kadar kişisel yapmak zorundasın her şeyi? BU dediğimi yaparak evet bu veriyi sunabilirsin. Ama kimse buna inanmayacağı için mecburan araya tamamen mal zencileri sıkıştırmak zorundasın..

> Açık olsaydı gavatlar çoktan yapmıştı.


>veri sadece veridir. istatistik bu yüzden bilim değildir.

Dediğim gibi yiyen olmaz. Gavatlar önce IQ'su yüksek milletlerden, topluluklardan biraz daha kötü örnekler alır, zencilerden de biraz iyi. Dümdüz yaklaşma olaya. Gelecekte bunu yapacaklar, böyle çocuksu bir olayla vadesini yemezler.

>ama zencilerin şiddet suçlarına yatkın olmaları açıkça onların goril ile insan arasında birşey olmalarından kaynaklanıyor

Sadece ekonomik sorun xD diyen mal tayfadan değilim. Zenci genetiğini araştırmadım. Bunun hakkında bir şey demiyorum o yüzden.

>YANLIŞLANABİLİR birşey söylüyorum.

Teşekkürler ANCAK bu yanlışlandığında, teorini yeniden gözden geçirmek zorundasın. Bunu bir örneklem bile bozar. Pozitif bilimlerde bu yüzden yanılma oranını bile güçlü biçimde tahmin edebilirsin.

Su 0 santigrad derecede donar iddiası yanlışlanabilir bir iddiadır. Su güney kutbunda basınçtan ötürü 0 sant. derecede donmaz. İşte bunu öğrendiğimizde, suyun donma derecesiyle ilgili her şeyi çöpe atmıyoruz mal gibi. Su 0 derecede donar, basınç göz ardı edilmiş vb. gibi önermelerle sunmak zorundayız bunu aslında.

Yani bir kere bile yanlışlandığında parantez açıp 'değildir' olan ihtimalleri yazmak zorundayız. Gördüğün gibi sürekli yanlışlanarak mükemmele gidiyor bu yüzden. Toplum bilimi bu yüzden bunu yapamaz. Toplum bilimi metafiziğin aksine sürekli yanlışlanır ancak parantez açarsan ortada hiçbir bok kalmaz. Bak çöp olur demiyorum, ortada kalan şey tamamen 0 olur.

>realiteyle uyuşan

Bilimle alakası var ama bilim yapmaz. Sen dar, karanlık, ücra bir sokakta eli kanlı baltalı bir adam gördüğünde katil veya sapık tepkisi verirsin. Çünkü bu bir kriz durumudur, beynin (ağır aptal değilsen) risk analizi yapar. Önlem alırsam getiriler vs. almaz isem getiriler. Önlem almak (kaçmak, uzaklaşmak vs.) daha karlı olduğu için buna göre davranırsın. Umarım tek yumrukta yere sererdim gibi salak bir cevap vermezsin, çünkü bu bir metafor.

Hah işte böyle davranmana rağmen, o adamın mutlak suretle katil olması iddiası doğru değildir. Kriz durumu yönettiğin için uzak durursun. Yine kriz (kriz durumu nedir senin yorumun) durumlarında zencilerden uzak durursun. Ama bu bilimsel bilgi değildir.

'toplumsal grubun meyil etmesi' bilimsel bilginin konusu mudur, şayet evetse bu sürekli yanlışlanır.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]