[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1560298660591.jpeg (50.22 KB, 700x551, 700:551, B151CA7D-6C38-4EC6-BE79-B….jpeg) ImgOps Google

ff1c3 No.47898

99 depreminde sapancadaydım. 5 katlı bina girişten çatıya kadar yarılmış şans eseri ayakta kalmıştı. o zaman korkudan parmak etlerimi yemeye, koparıp atmaya başlamışım. korku yerini alışkanlığa bıraktı, hala koparıyorum. bazen bırakıyorum, normal oluyorlar, sonra bir şekilde ince bir yeri kalkıp diğer parmağıma değiyor otomatikman kendimi unutup çekip koparıyorum. ama genel olarak böyle pürüzlü hiçbir şeyi sevmiyorum. mesela bir masada çatlak varsa, bir tarafı kalkmışsa rahatsız olurum, veya soyulan herhangi bir şeyin kenarı kalkmışsa o şeyi düzeltmek zorundayım. bazen çok sinir bozucu oluyor. bir de çok koparırsam banyo sonrası, denizden çıkınca filan kopardığım parmaklarım beyaz beyaz parlıyor. koparıyorum, bazen iki saat kanıyor, em em bitmiyor, peçete durdurmuyor iğrenç bir şey.

15a73 No.47901

>>47898
anon ben de yapıyodum acı oje sürdüm geçti ama ilk sürüşümde değil 3. 4. seferde sonra sağ serçe parmağıma sürmedim en sonuncusunda yiyeceğim varsa onu yiyorum

d0d47 No.47902

Umarım bundan kurtulursun büyük olay atlatmışsın anon.

16ff5 No.47920

bende de her 3-4 dakikada bir çene kütletme huyu var 3-4 aydır veya daha fazladır. kendimi durdursam otomatik geri başlıyor bir süre sonra.

7e784 No.47925

>>47920
bu bende yoktu sınıftan bir tane arkadaş sürekli yaptığı için ve onu kestiğim için ben de yapmaya başladım 3-4 aydır falan. sınıftan bir arkadaşın da inanılmaz bir çene kası var ve dişlerini sıkarken gördüğüm için ben de çene kası az olmasına rağmen ne zaman aynaya baksam dişlerimi sıkıyorum alışkanlık oldu artık. bu alışkanlık en az 7-8 aydır falan var.

b7128 No.47954

>>47920
>>47925
çene kıtlatmayı da ilk kez duyuyorum.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]