[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1560036355449-0.jpg (245.9 KB, 1440x900, 8:5, french_team_2008.jpg) ImgOps Google

File: 1560036355449-1.jpg (92.27 KB, 625x601, 625:601, Untitled.jpg) ImgOps Google

File: 1560036355449-2.png (20.42 KB, 620x414, 310:207, Screenshot_2019-06-09 çevi….png) ImgOps Google

5a9db No.47577

karaboğalar barbar beyaz fransızı iyi yakmış

7f9b6 No.47602

File: 1560041173505.jpg (30.8 KB, 480x360, 4:3, pic_3879.jpg) ImgOps Google

Béyazlar HİÇBİR savaş kazanmamıştır. babaları belli değildir. sanattan spordan medeniyetten anlamazlar. yegane bildikleri şey yakıp yıkmaktır. boş afrikayı latin amerikayı yağmalamaktır. bilimde nıspeten önde olmalarını yunan ve mısırlı feylesofların eserlerini koruyan araplara borçludurlar. Béyaz ırk 50 yıla yok olacaktır.

88f14 No.47603

>>47602
Anon bu Fransızlar başka bir şeytan bütün Öropalıları suçlama. Fransızlar komple çok sevdikleri batı Afrikaya tehcir edilsin boşa kalan yer başka Öropalılarla doldurulsun yemin ediyorum dünyaya biraz huzur gelir.

c8266 No.47604

>>47602
Ama biz gercekleri teker , teker…

eee7b No.47605

File: 1560042087590.gif (187.37 KB, 256x256, 1:1, ebin piramidi.gif) ImgOps Google


7f9b6 No.47606

File: 1560043906841.jpg (64.65 KB, 500x385, 100:77, 500px-Incendie_de_la_Plain….jpg) ImgOps Google

Béyazlar fareler vasıtasıyla kara veba yayılırken kedileri soykırıma tabi tutan gerizekalı kavimler topluluğudur. bu sayede nufuslarının yarısı ketlenmiştir. icat ettikleri en önemli şeyler atom bombası ve içsavaştır ki bunlar, Béyazların ne kadar barbar olduğunu gösteren donelerdir. en kudretli oldukları dönemde roma imparatorluğu sidikli iranlıları yenememiştir. biat ettikleri din, çocuklarına koydukları isimler, bilimadamlarının %90'ı semitlerindir. siyahilerin cazı varken HİÇBİR müzik türünü kompoze edememişlerdir. kendilerinden başarılı olan yahudi kardeşlerimizin varlığı bile götlerini yakmaya yetmiş ve durduk yere soykırıma tabi tutmuşlardır.

5a9db No.47607

File: 1560044979051.mp4 (2.31 MB, 720x1280, 9:16, OC-6NuuDJMJv8Rgy.mp4) ImgOps Google


32a54 No.47608

>>47606
kızılderilileri ve aborjinler gibi yerli toplulukları da kendileri öldürmediler taşıdıkları çiçek hastalığı ve şarbon gibi hastalıklar ketledi çoğunu.

e5406 No.47613

File: 1560072249230.jpg (127.99 KB, 1024x682, 512:341, CkwPJqXWUAAjiiz.jpg) ImgOps Google

>>47607
Ulan kukuraçlar :D

c8266 No.47618

>>47607
nelerine güveniyorlar anlamadim
gelsinler üstümüze cöksünler diye ugrasiyorlar adeta

9ae70 No.47620

>>47618
Fransız medyasında yayılmamıştır daha. Yayılınca derikafa kardeşlerim birkaç barbarı pataklar da keyfimiz yerine gelir. :D

e22af No.47678

izlandadan misilleme gelmiş:

https://twitter.com/yenisafakspor/status/1137821464005152769?s=21

emre'ye de röportaj esnasında tuvalet fırçası uzatmışlar:

https://twitter.com/futbolarena/status/1137827861505687552

isviçrelileri dövmüştük zamanında, ona benzer habiddingler olur mu acaba

44207 No.47735

File: 1560178990439.jpg (48.56 KB, 480x359, 480:359, arab.jpg) ImgOps Google

>>47678
Fırça uzatan Reykjavik havalimanında uçağını bekleyen Belçikalı bir turistmiş. Uzattığı da bulaşık fırçasıymış tuvalet değil.

Herifin Facebook sayfasını bulup yorumlara bakın, bir naylon fırçayla nasıl cayır cayır seksen milyon t*rk götü kavurduğunu görün de gününüz yapılsın.

c9b35 No.47736

>>47735
Yaratıcı fikirmiş yalnız xaaa iyi tırko yakmış ekşide :DD(KURALLAR.HTML)

b2773 No.47742

File: 1560180567372.png (22 KB, 555x447, 185:149, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>47735
çok utanıyorum artık. dünden beri küfür etmedikleri izlandalı gazeteci kalmadı. izlandalı muhabir dedikleri belçikalı oğlan çıktı. yetmedi nota verdiler.

7f9b6 No.47743

>>47742
ekşideki gavatlar gibi neye utanıyorsun oğlan çocuğu? ada piçlerinin hayatına az heyecan geldi iyi oldu.

c8266 No.47744

>>47742
notada yersiz degil.
Bir ülkenin Milli Takimini 3 saat bekletmek nezaketsizlik.
Ama twitter ahalisi konusunda yerden göge kadar haklisin.

Futbolun bu türko milletinin üzerindeki etkisi nedir böyle?Ülke batar siklemezler , gavur Politikaci/think tankci TC yok edilmeli der bizimkiler gidip onu destekler ama futbol oldumu cosarlar.

b2773 No.47745

>>47744
3 saat bekletmemişler. 50 dakikaymış. burak yılmaz yine kendini yere atıp hakemin düdüğünü beklemiş.

b2773 No.47746

>>47745
bekletmenin sebebini konyadan gitmeleri olarak gösteriyor izlanda. maçtan sonra konyadan direkt olarak gitmişler konya havaalanı kayıtlı değil miymiş neymiş. kremleri topladılar sularımızı aldılar muhabbeti yapıyorlar da güvenemiyom bunlara şu ortaya çıkan şeyden sonra.

b2773 No.47747

File: 1560182415948.jpg (89.38 KB, 1080x1920, 9:16, D8tZ20GWwAAzF-n.jpg) ImgOps Google


1d09b No.47779

File: 1560201077682.png (1.32 MB, 1279x541, 1279:541, 2019-06-11_00h06_30.png) ImgOps Google

>>47605
ya amına koyayım bak sinirlendim yine, tam şu krarede arkada koskocaman yeşil ova görünüyor. ulan sahibi bile olsa oranın git 50 100 kişi sikiver adamı ele geçir, ek biç birşeyler ye. ekecek birşey yoksa atla bi kayığa git anakaradan al bişeyler.

gerçekten çok sinirleniyorum ya. 30 tane çocuk doğurtmaya kafası yetiyor ama buna yetmiyor ibnelerin. orta Afrikalılar Hintliler falan da böyle, 8 km ötedeki kuyudan su çekip getiriyor bütün gün. LAN GİT ORAYI ZAPT ET ORADA YAŞA AMINA KOYAYIM YA. KÜFÜRSÜZ SİNİRLENEMİYORUM.

52e45 No.47794

>>47779
BU! Trt belgeselde de niggerlar ölüyor tier belgesel gördüğümde de aklıma hep bu geliyor ya da okula gitmek için dere tepe aşan fakir ülke veletlerini görünce de. ulan sizin ne işiniz var okulla önce literally yiyecek ekmeği elde edin. ekin, biçin zaten malnutrition yüzünden sub 50 iq gezen adamların okula gönderilmesi olsa olsa tüccarın işidir.

b6555 No.47817

>>47779
>>47794
Videodakiler çamur kurabiyesiyle beslenmiyor. İyileştirici gücü olduğuna inanıp ara sıra yiyorlarmış. Bir de eleştirdiğiniz süreçler düşündüğünüz kadar basit olmasa gerek.

71fa4 No.47818

File: 1560261706152.jpeg (45.94 KB, 391x600, 391:600, images.jpeg) ImgOps Google

>>47779
K*rmızı

cacf1 No.47821

fakirleri boşverin buradan ev alınır mı

https://www.sothebysrealty.com/eng/sales/tca

e22af No.47840

Vikingler sekse başladı Trt'yi açın

1-0

d60ab No.47841

>>47840
haydi izlandam şu karakafalıları evlerine postala

8c5ec No.47849


e22af No.47863

2-1 gg[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]