[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1558718893118.jpg (9.96 KB, 366x218, 183:109, 366x218-mehmet-barlas-kimd….jpg) ImgOps Google

31b77 No.46730

> imamoğlu'nun patlayan balonunun sesi duyuldu

üstad mehmet barlas ne ekşici götü yaktı bee

0fae4 No.46732

File: 1558721735532.jpg (20.82 KB, 500x333, 500:333, bylvlp0iaaiubbz_jpg_large.jpg) ImgOps Google

adamlar allahçı çomarların paralarıyla iyi semirdi

31b77 No.46733

>>46732
bu adamlar baştan beri muhafazakar olduğunu hiç söylemediler zaten. hep liberal olduklarını söylüyorlardı. akp nin batıyla iyi ilişkileri olan bunlar ve gül-babacan-davutoğlu gibi adamlar işte. kadro boşalınca yerlerine ergnekoncuları doldurdular dolar fırladı o yüzden.

0fae4 No.46746

>>46733
dolar fırladı çünkü çomarların çomarlık yapmasını frenleyecek HİÇBİR unsur kalmamıştı. adamalar meşru seçimi iptal etti bir zahmet iş dünyası&piyasa tepki versin.

31b77 No.46748

>>46746
s400 ve nato çıkarlarına karşı pozisyon almayı da mı çomarlar yapıyor yani? aydınlıkçıların demeçlerini görmeyip #herşeygüzelolacak forslayan ekşici kekolardan mısın sende?

0fae4 No.46750

File: 1558725709682.png (23.79 KB, 646x209, 34:11, Screenshot (13).png) ImgOps Google

>>46748
ul*n sanki sadece batılı para birimleri liraya karşı değer kazanıyor. ruble/try ortada. ekonominin batmasının en büyük sebebi çomarlardır. s-400'ler alınmasa da bokistan iran'a savaş açsa da ekonomi batmaya mahkumdur.

54067 No.46753

>>46732
bayılıyorum böyle gizli-kapaklı fotoğraflara. var mı daha böyle?

24844 No.46755

>>46750
bu anona kulak verin.
rusya federasyonundaki türki cemehiriyelerde tr'de ev alma modası başladı, çünkü anası bile sikilen ruble nolursa olsun tl karşısında değer kazanıyor ve tr'den ev almak mantıklı hale geliyor.

tabi bu bizim aleyhimize olur çünkü rusların olduğu yere başka turist gelmez. alaman ingiliz avratları tunusa gitmeye başlamış zaten. geçen sena marmarise gittim arap doluydu…

3c9bd No.47869

File: 1560288380052.jpg (259.7 KB, 1459x2048, 1459:2048, ntv.jpg) ImgOps Google

bugünde bu keltoş gavad götü yaktı ntvde

f01db No.47872

>>47869
eğitilmez çomarlar vasat altı laz müteahhiti allax yaptılar.

70e84 No.47875

>>47872
rakibi vasatın altının da altı bir çorap kokulu olunca kıymete biner tabii.

edea7 No.47912
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]