[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1557611007898.jpg (4.47 MB, 4128x3096, 4:3, 20190512_001718.jpg) ImgOps Google

d0c9c No.45481

2.25 mantı
2.25 yoğurt
4.50 tl akşam yemeği.
Tat
4/10

b9944 No.45483

yarım kilo mantı yiyip o tıka basa dolu midenin üstüne taze çay içmeyi seviyorum

d0c9c No.45484

File: 1557611348850.jpg (4.26 MB, 4128x3096, 4:3, 15576112907161307303457393….jpg) ImgOps Google

>>45483
Çay 6 tl
Tat
5/10

b9944 No.45485

>>45484
sallama çay ya bergamotlu ya da başka bitki çayı falan al. bunlar bir şeye benzemiyor.

7e6a4 No.45486

>>45483
AnonuQQQQQQ :DDDD
sen yasiyosun anon
üstüne biraz salca ve nane dökseydin

7d5d5 No.45510

File: 1557621495057.jpg (93.82 KB, 1024x580, 256:145, 865588_o57bf.jpg) ImgOps Google

evde kangal sucuk var ama pişirmeye üşeniyorum çiğ çiğ yiyorum

361d9 No.45512

File: 1557621663135.jpeg (1.52 MB, 4032x3024, 4:3, 7B569CEF-4088-4DD8-A99A-A….jpeg) ImgOps Google


75fd6 No.45516

>soya kıyması
>mantı
>süte koyunca maya tutmayan market yoğurdu
>yogurt

DANKEK!

Şaka be. Öğrencilik sert iş op bilirim. Yine o bütçeyle güzel iş yapmışsın. Aferin.

>>45486
İşte bu anona aferin yok. Mantı ile naneyi ilişkilendirdi. Yazık.

7e6a4 No.45553

>>45516
niye anon fena olmaz aslinda ögrencilerin yedigi hamur mantisina tat katar
>>45512
dasssss it maneeeeeeeeeeeeee ananum löpür löpür götürmüs

e8c06 No.45556

mantı fırında yapılmalı

fe7ff No.45564

File: 1557683991926.jpg (211.45 KB, 1229x922, 1229:922, P_20190512_205519.jpg) ImgOps Google

ve aleyküm selam

399e5 No.45567

>>45553
Kekik, acı, tereyağı.

Nane büyük yanlış

c0cf2 No.45597

>>45564
Bu tam olarak nedir ve maliyeti ne kadar

86283 No.45599

>>45597
100 gram patates 35 kuruş
15 gram ketçap 25 kuruş
biraz da yağ 20 kuruş
90 kuruş
tat 10/10

18159 No.45607

>>45599
Besin değeri? Şekerin kilosu ne kadar? Ondan kaşıkla

1e8b4 No.45779

File: 1557911458432.jpg (13.67 KB, 236x291, 236:291, sinirli_kamal.jpg) ImgOps Google

>tl

vax benim çamuriyetim, vax benim gençliğim…[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]