[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1557519106167.png (66.22 KB, 640x360, 16:9, ClipboardImage.png) ImgOps Google

a49a0 No.45337

Kendinizi anlatmanız için sizden sadece bir müzik istiyorum. Bu müziği dinlediğinizde sizin tarzınızı, yaşadıklarınızı, ruhunuzu, mantığınızı kısacası karakterinizi en iyi şekilde anlayabileceğim. İlle sözlerinin alakası olmasına gerek yok. Sadece uyandırdığı hisler bile yeterli.
https://youtu.be/w7JDyMuDN6I

0b8af No.45338

tamam enik çok iyi düşünmüşsün

32e02 No.45340


a49a0 No.45341

>>45338
Anneni pataklayayım
>>45339
Kendi içine soyutlanmışsın ama tahtanın tamamı kadar değil. Az da olsa mutlusun ve hayatın mutluluklarını yaşıyorsun. Ama herşeye rağmen kafan biraz karışık ve kayıpsın.
>>45340
Karanlık gibi gözüksen de "şeytani" kafasında birisi değilsin. Sadece gerçekçisin. Hayatın gerçeklerini yansıtıyorsun. Sert birisin ve mental olarak iradeli ve güçlüsün. Tahminimce de sessiz birisin.

7d947 No.45342

File: 1557520019827.jpg (49.31 KB, 540x960, 9:16, 1531606196319.jpg) ImgOps Google


a49a0 No.45343

File: 1557520084716.png (282.83 KB, 1360x768, 85:48, ClipboardImage.png) ImgOps Google


08f7a No.45344


a49a0 No.45345

>>45344
Çok duygusal bir insansın. Seni üzmek marifet de değil.

08f7a No.45346

>>45345
ne ara dinledin 4 dklık şarkıyı?

911fc No.45347

>>45346
Dinlemedim?

a49a0 No.45348

>>45346
Gerçekleri öğrendiğinde uçacaksın.
>>45347
Sen şarkıyı dinlemeye ne dersin?

08f7a No.45349

>>45348
çemberotuzbiri yapacaktınız bu tiradda ama bozulunca üzüldün galiba. 100.000 dinlenmeli indie alternatif şarkılar çöpe gitti tabi.

a49a0 No.45350

>>45349
>Kemal doğulu
>Ben çok duygusalım
Ne dememi bekliyorsun. 4 dakika boyunca şunu dinleyebilen ya normiedir ya da uyuşturucu kullanıyordur

911fc No.45351

>>45349
la sen var ya adamsın böyle anonlara bayılıyorum

a49a0 No.45352

File: 1557520773908.png (76.35 KB, 300x229, 300:229, ClipboardImage.png) ImgOps Google


08f7a No.45353

>>45350
>100.000 dinlenmeli alternatif müzik dinledim
>o halde normie değilim
norminin hası sensin be anon. kendinizin karikatürü oldunuz git gide. bunu atmam bile seni çılgına çevirdi çünkü habitatına girebilecek en olağandışı şeylerden biriydi değil mi? gidip bi hipster grubu ya da kara metal atsam yıkama yağlama çekecektin kesin. eğer içini rahatlatacaksa merak etme kemal doğulu dinlemiyorum. sadece zavallı vaziyetini sana göstermek için bunu yaptım.

77cf9 No.45354


911fc No.45355

>>45354
aç götünü xanax geliyor(KURALLAR.HTML)

a49a0 No.45356

File: 1557520969589.png (285.27 KB, 571x632, 571:632, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>45353
Ulan ciddiye bile almadım. Zaten kemal doğulu menesini forslamak için şunu attığını biliyorum. Senin attığın "Trollü cevap kek" tarzlı videona şarkının sözleriyle cevap verdim. Ne ara dinledin falan diyorsun bir de. Arap şükrü falan atsaydın da eğlenirdik.

a49a0 No.45357

>>45354
İsyancı ve siklemeyen bir ruhun var ama emin değilim. Şarkı bende hiçbir his uyandırmadı, bu yüzden kesin bir cevap veremem.

Bu arada ne alaka enik falan demeyin. Psikolog falan değilim, sadece kendi düşüncelerimi söylüyorum.

08f7a No.45358

File: 1557521446941.png (247.94 KB, 571x632, 571:632, 1557520969589.png) ImgOps Google

>>45356
yo forslamak için atmadım ciddi dinliyorum yalan söylemiştim.

a49a0 No.45363

>>45358
Seni incitmek istemem bebeğim ama müzik zevkini gözden geçir.(KURALLAR.HTML)

7654a No.45365

File: 1557521902517.jpg (40.86 KB, 1000x1000, 1:1, cekic-1000x1000.jpg) ImgOps Google

>>45363
>bebeğim

08f7a No.45366

>>45363
sen dedin hemen geçirdim şimdi artık 100.000 dinlenmeli alternatif rock müzikleri dinliyorum bu değişimi unutmayacağım hayatımın dönüm noktalarından biri.

a49a0 No.45370

>>45366
Elvis grubumuza hoşgeldin. Yarın deri montunu ve jöle kutularını da veririz.

77cf9 No.45371

kafana tepük atacağım
ya anladık anti-anti popüler x'çisin

22081 No.45373


eb6db No.45380


eb6db No.45381

>>45380
nasıl o posta gitti bilmiyorum
>>45337

7fff6 No.45398

File: 1557576215659.jpg (34.95 KB, 635x450, 127:90, 43036567_721902694828877_3….jpg) ImgOps Google


d327e No.45402

https://www.youtube.com/watch?v=D0W1v0kOELA

bazen çok heyecanlı, neşeli, hevesli bazen çok depresif, bitik, karamsar

350ce No.45424

Yaşım 30'u geçti (büyücü değilim) halen dönem dönem bu ikisi özetliyor.

https://youtu.be/Awi_pejyTlM

Analiz eyle op

98a3c No.45682


7eb6e No.46101


9ba41 No.46119


a29b3 No.46127

>>46119
güzelmiş anon teşekkürler

f1ece No.46709
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]