[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1555286968410.jpg (73.28 KB, 576x768, 3:4, 5000000237112_0_0_0_768_75.jpg) ImgOps Google

4821f No.41908

Güzel roman. Aşırı güzel roman. Kendinize bir iyilik yapın ve okuyun anonlar. Sonra teşekkür edersiniz

51005 No.41910

File: 1555310001265.jpg (69.2 KB, 600x645, 40:43, 56496359_2294440884172804_….jpg) ImgOps Google

>>41908

1.burası yeri değil
2.kitabın türkçe çevirileri varken niye italyancasını atıp şekilcilik oynuyorsun?
3.kimse sadece sen sevdin diye gelip kitabı okumaz. Önce kitabın özetini ve kitap üzerindeki düşüncelerini yazacaksın

Kitabın epub linki (türkçe): https://yadi.sk/i/ZHBtHTSo3UPUkv

Kitabın özeti:
Bir Nevi Ruhsal Ötenazi: Tatar Çölü
Dino Buzzati, Bastiani Kalesi’nin iç karartıcı atmosferinde insanoğlunun yaşamını anlamlı kılma savaşımını anlatır.

Roman, 1938’de yayınlandığı için, ulusları yaşamlarını savaşla ve istila ile anlamlı kılmaya davet eden faşizan yöneticilere nazire yapıyor gibidir.

Kahramanımız (Giovanni Drago), genç bir teğmen olarak gittiği ve hemen kaçmayı düşündüğü bu izbe kalede (diğer personel gibi) yaşamının sonuna kadar kalır. Artık onu dünyaya bağlayan gelmesi "olası" düşmana karşı kazanılacak zaferde yapacağı kahramanlıklardır.

Rutin nöbet değişimleri, törenler, parlak elbiseler, emir-komuta zinciri, yüceltilmiş değerler, kaleye gelişinin daha dördüncü ayında doktor raporuyla buradan gitme olasılığı varken onu caydırır. Bu içi boş ve tekdüze parıltı onu cezbeder. Daha sonra ise, başlangıçta karşı çıktığı tüm sıradanlıkların içinde bulur kendisini. Kaledeki herkes gibi yurt savunması uğruna ölmeyi bekler ve bir “ölümsever” olur.

Yıllar sonra kente, ailesini ve arkadaşlarını ziyarete gittiğinde acı gerçekle karşılaşır. Kendisi yerinde sayarken hayat alıp başını gitmiştir (arkadaşları evlenmiş, iş güç sahibi olmuş, eski sevgilisi bambaşka bir insan olmuştur). Biraz aklı başına gelir gibi olup kente tayin isterse de, iş işten geçmiştir. Amirleri onun Bastiani Kalesi’nde kalmasına hükmederler, hatta rica için gittiği general onu dinlemez bile.

Yaşamı ıskalamış olduğunu kabul etmeye yanaşmaz. Bunu bir burukluk olarak hissetse de… Düşmanın gelmesi umuduyla kırgın ve uyuşuk bir şekilde ölümü bekleyerek yaşamaya devam eder. Bu arada bedeni çökmeye başlar. Savaşta bir işe yaramayacağı düşünülerek kaleden cephe gerisine “postalanır”. Boşa harcanmış koca bir hayatı, değiştirilmez bir gerçek olarak karşısında bulur. Ama geriye dönmek için çok geç kalmıştır.

Roman, bize sunulmuş bir armağan olan yaşamımızın değerini hiçbir şeye tercih etmememiz gerektiğini vurgularken, gerçeğin anlamlı kılmamız gereken "yaşam" olduğunu fısıldar bize, ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımızdır önemli olan ve hayat ertelenemeyecek kadar kısa ve kırılgandır.

Tatar Çölü, insanın ideal ile gerçek arasındaki çelişki

eed80 No.41911

>>41910
tavırlara bak sen büyümüş de racon kesiyor.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]