[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1555277468594.jpg (52.28 KB, 665x450, 133:90, Game-Of-Throne-saison-8-le….jpg) ImgOps Google

856e7 No.41898

Anonlar nerden nasıl izleyeceksiniz?
>İnb4: popüler kültür hajuuuum
Tamam çok marjinalsiniz

49b7c No.41899

popüler kültür hocum. ilgimi çekmiyor.

3b6d4 No.41901

>>41899
Tamam siktir git tiradımdan(KURALLAR.HTML)

49b7c No.41902

>>41901
fikrimi söyledim ne kızıyorsun.

3b6d4 No.41903

>>41902
Obez,hayatsız bir orospu evladının fikrini önemsediğimi nereden çıkardın?(KURALLAR.HTML)

14983 No.41904

>>41903
yeter be kardeşim yandın kül oldun be. kimse senin tırt disney animasyon dizini izlemek zorunda değil(KURALLAR.HTML)

ff8c2 No.41905

ne bu

1157c No.41909

File: 1555288932769.png (184.9 KB, 309x399, 103:133, comfy_con.png) ImgOps Google

iki yıl önce son bölümü izlediğim yerden neyseki bookmarklara kayıd eylediydim

;^)

ad8b8 No.41923

seehd.ru yayınlandıktan 1 saat sonra veriyor

bfea6 No.41924

güzelim malzemeyi piç ettiler
dizi herkesin dilinde ama daha iyi olabilirdi
ejderhanıza sokayım

037c2 No.41930

File: 1555339513714.jpg (697.61 KB, 2272x3000, 284:375, 1479202587-george-rr-marti….jpg) ImgOps Google

>>41924
Dizinin pembe diziye dönmesinin sebebi 10 yılda bir kitap bitiremeyen bu şişko orospu çocuğudur.

6be29 No.41931

>>41930
ben birkaç sezon izledim bıraktım. ne de olsa mallar izliyor diye uzatıyorlar. mal çok ne de olsa…

037c2 No.41932

>>41931
Bunu yazarken ki amacın ne yani? Trollediğini mi sanıyorsun anon? Cidden merak ediyorum neden yani

6be29 No.41933

>>41932
devam edin bu bokları izlemeye haydi bakiyim.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]