[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1555164503007.jpg (37.74 KB, 770x470, 77:47, INFP-personality-sadness-7….jpg) ImgOps Google

4b694 No.41749

metroda ayaktayım yanımda 1.80 küsürlük sıradan tipli biri vardı. camdaki yansımamı gördüm. karşımda fermuarı sonuna kadar kapatılmış solmuş kırmızı kapüşonlu giyen 172lik 25 yaşında adamcık çocukadam vardı. sanki kafadan bastırıp piknik tüpü yapmışlar gibiydi. gücüme gitti. dağlara kaçasım var.

a0a73 No.41752

nerden biliyon lan yaşını adamın

ed9f2 No.41754

>>41752
kimliğime baktım

57f3f No.41760

>>41754
vay şerefsiz

fae58 No.41762

uzun olmanın sana ne fayda sağlayacağını düşünüyorsun?

e614f No.41763

File: 1555172253322.jpg (72.1 KB, 1200x605, 240:121, 231.jpg) ImgOps Google

>>41762
Çok şey değişiyor anon. Intimidation skillin düşük olduğu için insanlar sana farklı bakıyor. Kimse seni uzunları aldıkları gibi ciddiye almıyor. Erkeklerde 183 altı direkt çöpü boylar.

fae58 No.41766

File: 1555173284373.jpg (35.6 KB, 400x267, 400:267, alparslan-ozmol_468367.jpg) ImgOps Google

>>41763
intimidationın kitabını ben yazdım şükrüü! ADAMI HASTA ETME ŞÜKRÜÜÜÜÜ!

fae58 No.41767

>>41763
peki kısa boylu alfaları görünce ne düşünüyorsun?

2a1a6 No.41778

File: 1555184207809.jpg (664.47 KB, 2261x702, 2261:702, 01_fig-001.jpg) ImgOps Google

Ne zamandır boy tiradı yoktu özlemişim. Başlayalım.

fa09e No.41779

>>41778
Yeni tirad açalım anon.

761ce No.41849

1.68lik manchild'ım sokağa bile çıkmak istemiyorum.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]