[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1554682444880.png (31.16 KB, 188x254, 94:127, pampişler.png) ImgOps Google

a71ad No.40866

d03eb No.40867

allahım nasıl bir cringedir bu konuşmalar vaxxxxxxxxxxx

d03eb No.40868

bu önceden konuşan edebiyat öğretmeninin sesine benziyor o mu bu yoksa keeeeek

60c41 No.40869

>>40868
>önceden konuşan edebiyat öğretmeni

85980 No.40871

>>40866
krotos eniğine bak büyümüşte seks hikayesi anlatıyor

d5013 No.40873

File: 1554684477585.jpg (84.17 KB, 736x398, 368:199, polynomial.jpg) ImgOps Google

ulan ne adamlarla takılıyoruz. benden bu kadar bir 6 ay daha gelmem.

86373 No.40874

>>40866
>>40867
>>40868
>>40869
>>40871
>>40873
aynıibne. linke tıklamadım. çok yazık tunay bu tiradlara göz yumuyor belki de korkuyor.

f52b9 No.40875

>>40874
Kurallara aykiri degil bisey degil?

Ya da anlayacagin dilden yazayim niye yandin?

86373 No.40876

>>40875
benim sevimli köpek tiradım kurallara aykırı mıydı

f52b9 No.40877

>>40876
Ha sebepsiz yanmissin, aykiriydi. Iyi oku kurallari.

0a408 No.40879

dolu olduğunu düşünmediğim insan topluluğu.

23fce No.40881

>>40879
boş mu yapıyorlar diyorsun

589d3 No.40882

File: 1554690557766.jpg (77.28 KB, 1024x768, 4:3, sealo.jpg) ImgOps Google

Bu ne lan?

5a4db No.40891

öfff yeni patlamış sivilce kokuyo video

c2f23 No.40911

>>40866
Konuşmak için nasıl kasıyor gavad. İliklerime kadar cringe oldum

29afb No.40926

File: 1554726945871.png (1.42 MB, 3200x2134, 1600:1067, 1553777787927.png) ImgOps Google


29afb No.40931

File: 1554727574307.webm (150.97 KB, 640x360, 16:9, özden aydın kek.webm) ImgOps Google

>>40927
ajitasyon yapma burned pro. beğenmeyen defolur gider(KURALLAR.HTML)

23607 No.40932

File: 1554727621667.jpg (6.4 KB, 480x360, 4:3, 0.jpg) ImgOps Google

>>40927
Hakk'a tapan anonlarindir bu tahta.(KURALLAR.HTML)

ab1c8 No.40938

File: 1554728881141.jpg (17.04 KB, 438x640, 219:320, ataturk84fa.jpg) ImgOps Google

>>40931
>>40932
burası kemalizmin son kalesidir. çekici yersiniz böyle.(KURALLAR.HTML)

01101 No.40947

File: 1554730458625.webm (159.64 KB, 640x360, 16:9, özden aydın8.webm) ImgOps Google

>>40938(KURALLAR.HTML)

dee3d No.40981

File: 1554743956361.jpg (114.81 KB, 960x1748, 240:437, ket.jpg) ImgOps Google

konuşmaları dinledim günlük cringe dozumu aldım teşekkürler tahta.

a71ad No.40987

>>40983
>sesimi kaydettiler ters psikoloji yapıp tunaya sildirtmeye çalışıyorum
ftfy

6c585 No.41092

Eredanne kim diyen bir yeniibnenin tahtasında takılanlarda kabahat zaten. Allaxtan kendi kankalarıyla goygoy yapma dürtüsü baskın geldi tahtayı kapattı.Ne güzel siktir olup gittiler zaten yokolan türkçan kültüründen bırakın discordlarında takılsınlar ne diye onların boklarını buraya taşıyorsun.

a71ad No.41305

File: 1554896313093.jpg (9.83 KB, 251x242, 251:242, kek.jpg) ImgOps Google


d78f8 No.41306

>>41305
Ses değiştirme programı yoksa gayet 25-30 arası boş muhabbet çeviren adamlar bunlar neresi enik?

e0b47 No.41307

File: 1554898431419.png (1.47 MB, 1080x1080, 1:1, 16906103_1861664944093857_….png) ImgOps Google

>>41305
hala kayıt almaya utammıyor musun enik(KURALLAR.HTML)

18638 No.41309

>>41306
şu adamlar 80 yaşında olsa ne olur zihniyetleri enik zihniyeti halen daha sen döversin ben döverim sikiş sokuş muhabbeti 15 yaşında gibi

7dae6 No.41373

>>41307
illa diyor ki izmite gel

a71ad No.41392

>>41373
gelsen ne yapabileceksin :d

86794 No.45825

unironic olarak muhabbetleri hoşuma gitti

4045d No.45834

File: 1557944567993.jpeg (113.35 KB, 741x913, 741:913, D4HQLAHW0AEszHg.jpeg) ImgOps Google

>>40866
discord linki var mı? meraktan soruyorum

8411d No.45845


8411d No.45876

File: 1557960617130.mp4 (4.37 MB, 1280x720, 16:9, siki_kalkmayan_steroidci.mp4) ImgOps Google

anabolik almaktan eroksiyon yeteneğini kaybetmiş tarhanacı

af164 No.45884

>>45845
invite invalid lakin bu link postalandığında böyle değildi demekki bu piçler burayı lurk eyliyor, eniklanda hoş geldiniz

36664 No.45885

>>45884
postlayıp aynıibnelik yapan onlar zaten. lurkla kalsalar iyi.

52b61 No.45888

dramanız kimsenin sikinde değil

d1d91 No.45896

File: 1557999802259.jpeg (36.16 KB, 474x646, 237:323, images.jpeg) ImgOps Google

>>45845
rica etsem tekrar atabilir misin, uyuya kalmışım. göremedim attığını[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]