[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1552595144352.jpg (93.59 KB, 1024x647, 1024:647, ad45725.jpg) ImgOps Google

ac2da No.37728

Anonlar kuantum kitapları okudum, belgesel izledim, makaleler okudum. Ama pek bir sey anlayamadim. Kafama bir temel oturdu ama kuantum ile ilgili bir yazı okuduğumda bir hikaye okuyorum gibi geliyor. Sanki nerd piçler toplanıp saçmalamak için malzeme bulmuş. Siz ne düşünüyorsunuz?

c2608 No.37729

File: 1552595364849.jpg (102.19 KB, 1920x1080, 16:9, quotes-education18.jpg) ImgOps Google

Kuantum'dan ben de bir sik anlamadım. Anladım diyenlere de inanmıyorum çünkü anlatamayıp saçmalıyorlar. Eskiden Einstein Görecelilik Kuramı'nı çıkar adam gibi anlatır herkes de anlardı. Bu 21. yüzyıl çok flu bir yüzyıl. Bilimi bile flu.

ac2da No.37732

File: 1552596612156.jpg (109.53 KB, 800x600, 4:3, 7e0d491.jpg) ImgOps Google

>>37729
Alice Kuantum Diyarında'yı okudum ve Tavşan Deliği belgeselini izledim. Normal seviyede fizik bilgim var ama şu sikimsonik yazıdan bir bok anlamadım mesela. Kodu mu geriden yazmışlar? Parçacık nerden çıktı amk? Parcacigin rastgele dağılması ile bunun ne alakası var?
https://bilimfili.com/kuantum-bilgisayar-kullanilarak-zamanda-geriye-gidildi/
Bir yerde de beyin ile sinir hücresi arasındaki iletişimin zamanda gecikmeli yaşandığını okudum. Sinir uyarıldığından önce beyin fark ediyor. Ben nasıl oluyor bu falan dedim. Zaten yukardaki belgesel bok gibi. Aptal adamlar koyup zırvalik konuşturmuslar. Belgeseldeki kadın işitme engelli yada konuşma engelli çünkü hiçbir şey anlayamıyorum ondan. Ağzında bulgur varmış gibi konuşuyor. Zaten belgeselin sonunda kuantumu anlamamaniz normal falan diyordu. E o zaman siz nasıl anladınız :|

501df No.37815

>>37728
Aynştayn bile anlamamış sen mi anlıyacan

3c02b No.37861

>>37732
Benim anladığım elektron hem dalga hem parçacık özelliği gösterdiği için öyle diyor. Bi de asıl söylenen 2.yasaya göre düzenden düzensizliğe gider, burda özel program düzene götürmüş yani tersi olmuş , zaman geriye gitmiş gibi olmuş. Kuantum bilgisayarlarda normal bilgisayarlar gibi 0 1 olmuyor. Aynı anda hem 0 hem 1 olabiliyor. Program nası bişiy omu anlamadım

3c02b No.37864

>>37732
Beyin sinir menesinin kaynağını verir misin?

05222 No.37866

File: 1552661277401.jpeg (177.69 KB, 1050x1651, 1050:1651, serveimage (12).jpeg) ImgOps Google
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]