[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1552504567357.jpg (114.08 KB, 720x1279, 720:1279, 9519ea54koksalreis16.jpg) ImgOps Google

c9c0a No.37576

nasılsınız anonlar? son günlerde sizi üzen ya da mutlu eden bir şey oldu mu? anlatın.

a0ebe No.37577

tunay mal mal banlar atıyor asabım bozuk

b913f No.37578

>>37577
kurallara neyi banlayacağını yazmış.

inb4 göt yala

a0ebe No.37580

>>37578
seks tiradına beyaz daracık anüs yükledim ban yedik. millet celladına aşık olmuş hala kurallar diyor…

b913f No.37581

>>37580
kurallar önemli.

c9c0a No.37583

gerçek hayatınızdan bahsedin anonlar.

a0ebe No.37585

>>37583
bu sahte hayat mı lan boş yapma(KURALLAR.HTML)

ebbdf No.37688

fabrikada it gibi çalışıyorum, her an bir hata yapıp siktiri yeme korkusu ysşıyorum. altı ay oldu hala atlatamadım bu korkuyu.

5ec27 No.37691

>>37688
İşsizken iş bulunmaz stres olur işe girersin kovulma riski strese sokar, biz ne sikeme yaşıyoruz.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]