[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1552416590673.jpg (21.44 KB, 320x320, 1:1, 40370416_316836378876019_3….jpg) ImgOps Google

45c0a No.37418

şaka maka seçimlere 2.5 hafta kalmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz

20daf No.37419

>>37418
Saka maka tyt'ye 94 gun kalmis olmasi hakkinda ayni seyleri dusunuyorum(KURALLAR.HTML)

45c0a No.37420

>>37419
tyt ne nerden buluyonuz böyle sınavları(KURALLAR.HTML)

32fcf No.37421

şaka maka 2020 ye 294 gün kaldı.(KURALLAR.HTML)

20daf No.37435

>>37420
Anon milyonlarca insanin girecegi bir sinavin adini dahi bilmemek seni ne karakter olarak ne de yas olarak buyuk gosterMEZ bu postum ayni zamanda bir ozelestiridir kendim de bazi seyleri bilmemezlikten geliyorum(KURALLAR.HTML)

45c0a No.37436

>>37435
ilk kez duydum. eminim tahtada birkaç kişi dışında kimse bundan haberdar değildir. sen yine yap özeleştirini.(KURALLAR.HTML)

619ec No.37438

ne seçimi

45c0a No.37439

>>37438
bu anon seviye atlamış. al bir sınavı bilmedik diye laf söylüyorsunuz adam seçimi bilmiyor.

20daf No.37440

>>37436
>>37439
>eminim birkac kisi disinda kimse haberdar degildir

Deneyelim oyleyse

https://www.strawpoll.me/17596585(KURALLAR.HTML)

d4255 No.37453

oy kullanmamak ile geçersiz atmak arasında fark var mı? çünkü oyum kimseye gitsin istemiyorum.

9c221 No.37692

türkiyedeki tek sol parti olan tkp'ye oy vereceğim. chp ve hdp benim gözümde sağ partilerdir. akp, mhp, iyi parti ve saadet partisi zaten çorap kokuyor

bab6d No.37695

>>37692
di re ne di re ne ka za na ca ğız

ac150 No.38251

acaba gonca'nın ayakları nasıldır(KURALLAR.HTML)

1a198 No.38323

>merhaba abicim kime vereceksiniz diye soruyoruz….. yerel seçimlerde.

419f6 No.38346

File: 1552894304551.jpg (70.97 KB, 950x534, 475:267, uploads%2Fcard%2Fimage%2F4….jpg) ImgOps Google

>>38323
çok komik, gülmekten altıma sıçtım.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]