[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1549796344211.jpeg (42.14 KB, 640x440, 16:11, ayak-kokusuna-kesin-cozum….Jpeg) ImgOps Google

383f4 No.33733

Anonlar ayaklarım kokuyor, ne yapsam önleyemiyorum. Su faturasını ikiye kaayacak kadar temizliğime dikkat ederim, her gün ayakkabı ve çorap değiştirip kokanları havalandırırım, yıkadıktan sonra kurulayıp Lapitak krem sürerim ama yine de önleyemiyorum kokmasını. Günün birinde bir yere davet edilsem "Gelemem ayaklarım kokuyor" demek zorunda kalacağım. Yok mu şunun bir kesin çözümü? Ter bezlerini komple aldırsam mı ne yapsam, istemiyorum terlemesini.

53501 No.33735

>>33733
Her gün sıcak su ile duş al
Her gün çorap değiştir
Aynı ayakkabıyı ertesi gün giyme
>borik asit bunu da bi zahmet araştır.

0f99a No.33736

>>33733
Ayakkabını değiştirmeyi denedin mi?

eebf1 No.33737

>>33735
>>33736
yazdığı şeyi okuyun önce

da4ed No.33739

ayaklarına bebek pudrası sür anoncum aynı şekilde kasık bölgene de bebek pudrası sürebilirsin nemden kaynaklı kokuları önlemek adına

7f48b No.33750

Ayağına parfüm sık.

06f90 No.33753

ayaklarını düzenli olarak yala

1385a No.33807

File: 1549820377973.jpg (84.48 KB, 600x600, 1:1, 1323028063892.jpg) ImgOps Google

>doritos yerken bu tiradı görmek

f47a9 No.33808

>>33807
peynirli doritos zaten ayak gibi kokuyor, neden tiksindin

e6d56 No.33841

File: 1549829827865.png (141.89 KB, 641x481, 641:481, 1522244751976.png) ImgOps Google

>>33808

ne zamandır marketlerde görmüyorum eskiden en sevdiğim çitozdu

3770d No.33856

nefes almayan ayakkabı, aynı ayakkabıyı uzun süre giymek, uzun süre aynı çorabı giymek, uzun süre ayak yıkamamak (abdestin faydası) ve genetik.

3a001 No.33869

File: 1549839962192.jpg (18.94 KB, 474x355, 474:355, th.jpg) ImgOps Google

bir yerlerden leğen bul bundan bir tane suya at çözülsün ayaklarını içine sok 10 dakika beklet içinde durula saç kurutma makinesiyle kurut bu işlemi birkaç kere tekrar et her gün çorap değiştir çoraplarını 90 derecede yıka

8edb1 No.33877

Ayağında mantar var mı? Tırnakların uzun mu?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]