[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1549783416326.jpg (63.98 KB, 640x388, 160:97, 090220191013413636542.jpg) ImgOps Google

a3047 No.33695

Bu hanginiz çabuk ortaya çıksın
https://eksisozluk.com/entry/86502178

ca964 No.33696

>>33695
40 yıllık kaşarlanmış meneleri göd yakucam hacum diye forslamış,artık ortalama kereste kullanıcısı olan 19'luk aptal eniklerden biri işte. Soruyu,bu kim diye değil bu hanginiz değil diye sorman lazımdı.

bcc6c No.33818

şimdi bu dayak yiyen veletler aralarında "ne trolledim beee" diyorlardır. burda spam yapıp ban yiyenin dışarı çıkan versiyonu. ali usta bundan ceza alırsa bu siteye girmeyi bırakırım.

88ebe No.33838

File: 1549829349370.jpg (30.66 KB, 750x400, 15:8, muzurca-çiğköfteci-ali-ust….jpg) ImgOps Google

>>33818
Ceza alacağını sanmam, koca yürekli bi' avukat Ali ustayı yedirtmez

cbabf No.33840

File: 1549829663721.mp4 (1020.74 KB, 360x360, 1:1, Çiğköfteci Ali Ustanın Son….mp4) ImgOps Google


946c3 No.33842

>>33840
vax ustam vax seni ne hallere düşrdüker seninle selfi çektiğim dün gibi aklımda nazar değridirdiler kesin şu videoya trap müzik ekleyin

daee9 No.33858

>>33695
KEEEEEK bu her trabzon ile alakalı tiradın altına aslında trabzon'un çoğunlugu solcuydu buraya göçen anadolulular bozdu yaw diye zırlayan anon buraya yazdıklarının aynısını ekşiye de yazmış

01ddd No.33859

burası özgür ve demokratik bir ülke, orada o çocuklara kimsenin vurmaya hakkı yok.

81aa8 No.33862

burası özgür ve demokratik bir ülke, orada kimsenin hiçbir esnafı hiçbir müşteriyi rahatsız etmeye hakkı yok.

88ebe No.33926

>>33840
Beklenen oldu çocuklar özür diledi show haber çocukları taklaya getirmiş
https://www.youtube.com/watch?v=ykg56IMExnk

cbabf No.33928

File: 1549898284688.jpg (36.08 KB, 1200x324, 100:27, Dvhq6ESWwAELUSt.jpg) ImgOps Google

>>33926
mesele tatlıya bağlandıysa

/tirad[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]