[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1549774769005.gif (996.82 KB, 500x280, 25:14, xf.gif) ImgOps Google

01fe3 No.33683

30'a yaklaşıyorum. Şu ana kadar başarabildiğim bir şey yok ancak zerre kadar pişman değilim. Bir şeyelere karşı üzüntü,acı vb hiçbir şey duymuyorum. Tüm yaşıtlarım iş güç sahibi olmuş durumda olmasına rağmen benim saat 7:53'de tüm kullanıcı kitlesi 16-20 arası bir keresteye bunları yazıyor oluşum zerre üzmüyor,yakmıyor da. Bilgisayarda da hiçbir şey yapmıyorum. Film izlemem müzik dinlemem oyun oynamam kimse ile yazışmam.Sevgilimin olmayışı ve başkalarının hakımda ne düşündüğü umurumda değil. Zaten hiç aşıkta olmadı.Birazdan dışarı çıkıp sigara alacağım.Ve bu tirad altına atacağınız hiçbir şey sikimde olmayacak.

e480e No.33684

Zamanını nasıl geçiriyorsun anon?

01fe3 No.33685

>>33684
Çoğunlukla araştırma kitapları okuyorum. Yüksek lisans ve doktora tezleri okuyorum. Belgesel seyrediyorum.

9eb90 No.33687

File: 1549778190809.jpg (69.64 KB, 640x480, 4:3, 6JqajP.jpg) ImgOps Google

Siklemeyeceğim demişsin ama inan ann hissinin ben de sadık kuluyum.
6 ay sonra 30 olacağım, boktan bir üniversitenin boktan bir bölümünde asistanım. Kadro alamayacağıma iş bulamayacağıma adım gibi eminim. Ama huzur var.
7-8 yıl önce sevgili bulmaya, sosyal olmaya, para kazanmaya vs çalışırdım. Şu an tek isteğim doktorayı bitirip anamın yanında NEET sefası sürmek.

Sanada oluyormu bilmiyorum bazen tahta postlarında vs kendisini kanıtlamaya çalışan, rekabetçi, bir şeylere imrenen vs anonlar seziyorum. Sanırım ergenlikte-20lerin başında böyle oluyorsun. Sonradan duruluyor insan. Ya evlilik çoluk çocuk vs derdi oda yoksa badaklıkla asosyallikle barışık mutlu mesut bir yaşam.

Tek derdim/korkum içsavaş deprem büyük bir kriz falan. Yoksa sikimde değil hiçbirşey.

0d033 No.33689

>>33688
2014den beri yurtdışındayım anon burası dışında türkçe yazdığım yer yok, anlam bozukluğu ondandır, özür dilerim.

e480e No.33690

File: 1549779682494.png (529.35 KB, 867x430, 867:430, 1506015371392.png) ImgOps Google

>>33689
Yurtdışında ne yapıyorsun?

a4756 No.33692

>>33689
>Sanada
>oluyormu
>oda yoksa
>hiçbirşey.

o anon imla hatalarından bahsetmiş.

f3356 No.33694

File: 1549781200755.jpg (151.04 KB, 901x1200, 901:1200, Du3E3UUXgAEVSaK.jpg) ImgOps Google

>>33683
Anon çalışmak zorunda değilsen bi' şekilde karnın doyuyorsa zaten çalışma, aylaklıktan güzel ne var?

>Bir şeyelere karşı üzüntü,acı vb hiçbir şey duymuyorum.

Bunu çok tekrar etmişsin, bence bir şeyler sikinde ve canını yakıyor.

>Bilgisayarda da hiçbir şey yapmıyorum. Film izlemem müzik dinlemem oyun oynamam kimse ile yazışmam.

Film, kitap iyidir kaliteli zaman geçirirsin, en kötü kendine bisiklet al, bisiklet sürmek keyif verebilir.
Yazışma konusuna gelince insanlar çıkar ilişkisi kuruyor uzak durman daha mantıklı

>Sevgilimin olmayışı ve başkalarının hakkımda ne düşündüğü umurumda değil. Zaten hiç aşıkta olmadım.

Sevgilin olsun istiyorsun, insanların da eleştirilerini ciddiye alıyorsun,sen önce bunu yenmeye bak.

4d653 No.33698

çalışma zorunluluğum olmasa hayatını yaşardım. gerçi çalışmadan 24!'e geldik.

52cdd No.33835

>>33690
doktora öğrencisi - asistanlık
Doktora bitince tıpış tıpış döneceğiminde farkındayım tabii.
>>33692
Liseden beri türkçe yazmamak + götburgerliktendir. Dediğim gibi burası türkçe yazdığım tek yer. Konuşmayı unutan almancı gibiyim. Pek umrumda da değil düzgün yazmak.

0ef47 No.33857

>>33687
Kadro alamayacagini is bulamayacagini soyluyorsun anon ama asistanlar 5000 tayyar dinari aliyor diye biliyorum?

765b6 No.33864

>>33857
Yurtdışında okuyorum. Burada aldığım ücret asgari ücretin altında. Bunun yasal olmasının sebebide parttime (%50) çalışıyor olmam. Vizeden dolayı full time çalışamıyorum.

Ama para yetiyor açıkçası. Ayda 2000$, 700 kira, 100 fatura, 400 yemek. Arabam yok, nadiren bir işim olursa uberle hallediyorum, onun dışında mecburi konferans vs olursa ona gidiyor para o kadar. Onun dışında yurtdışına çıktığı gibi iphone20, ayakkabı vs alan tüketim manyağı biri olmadığımdan ayda 500-600 dolar biriktiriyorum.

Fakat evi 2-3 kişiyle paylaşıyorum. Stüdyoların kirası 1500den başlıyor ona param yetmez.

d4801 No.33868

File: 1549839665726.jpg (38.5 KB, 880x487, 880:487, keanu reeves john wick 3.jpg) ImgOps Google

seni tebrik ediyorum anon. çizgini bozma.

356cc No.33889

>>33835
niye döneceksin anon? dandik bölüm de olsa doktor oluyorsun doktoradan sonra. 4/10 şişman bir karı bul evlen dönme bokistana. dandikte olsa bir iş bulursun. vatandaşlık alınca da boşarsın karıyı.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]