[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1547163702571.jpg (34.76 KB, 750x422, 375:211, 55eb380bf018fbb8f8b316b2.jpg) ImgOps Google

95af6 No.28904

neden uyumuyorsun anon? yoksaa… kara mı bastı?

dcf65 No.28905

yeni uyandım sorun mu var

709cf No.28911

Geleneksel vietnam karton kagidi izleyip yatacagim

583fc No.28915

File: 1547167059794.jpg (70.09 KB, 800x598, 400:299, kurtlar-vadisi-pala_126044….jpg) ImgOps Google

ulan burası facebook mu lann!!?? ikide bir profil fotoğrafını LANN!!!

1e667 No.28916

File: 1547167752673.jpeg (20.5 KB, 590x320, 59:32, kurtlar-vadisi-nin-zaza-s….Jpeg) ImgOps Google

>>28915
senin o bıyıglarını geserim ha. ne baarisiin? he? ne baarisiin. olum cevheer… körlüğün tedavisi bulunduu mu? şu adama söyleE gitsin gözleriNİİ baktırsıın. dakmış gecenin göründe gözlüü gara gara oturii.

583fc No.28917

File: 1547168011304.jpg (48.65 KB, 650x433, 650:433, 53b52de770be515b9951a9badf….jpg) ImgOps Google

>>28915
>>28916
dikkat edin, karanlık üzerinize çökmesin. kara kara düşünürsünüz sonra… hangi deliğe kaçsam diye.

583fc No.28920

File: 1547168653718.jpg (25.16 KB, 267x400, 267:400, The Dark Knight (2008)3.jpg) ImgOps Google

karanlık benim zamanımdır.

583fc No.28921

File: 1547169030712.jpg (135.81 KB, 1750x1167, 1750:1167, sekreter-elemani.jpg) ImgOps Google

>>28920
bane şu an müsait değil, lütfen daha sonra tekrar arayınız.

f7872 No.28951

File: 1547201681185.jpg (79.91 KB, 1280x720, 16:9, raskoln.jpg) ImgOps Google

raskoln bu tiradı beğendi ama öte yandan tahtanın haline üzülüyor

48ed3 No.28955

File: 1547203007648.jpg (43.69 KB, 636x480, 53:40, pala_1756762.jpg) ImgOps Google

>>28951
ulan ben size demedim mi bu tahtaya dokunmicaksınız diya LANN!! ulan ben adamı YERİM LANN!!!

48ed3 No.28956

File: 1547203663757.jpg (23.72 KB, 400x300, 4:3, kenan_coban_0.jpg) ImgOps Google

yok mu bi deli doktoru şuna baksın. gaye beyin resetlemeyi öğrenmişti ama şu an yurtdışında.

48ed3 No.28957

File: 1547204005592.jpg (8.89 KB, 164x228, 41:57, adnan-erdogan-1447160724.jpg) ImgOps Google

>>28956
efendim beni emretmişsiniz.

48ed3 No.28958

File: 1547204121013.jpg (7.72 KB, 200x232, 25:29, buyuk-iskender.jpg) ImgOps Google

>>28957
hiç mi ne za ker gör me din lan terBİYESİZ! ÇIK DIŞARI!!

31504 No.28959

File: 1547204291186.jpg (78.14 KB, 640x410, 64:41, 137095.jpg) ImgOps Google

>>28956
bilgisayar mı bu lan reset atıyosun. hmmmfff.

ustaa naapıcaaz?

31504 No.28961

File: 1547204471386.jpg (45.96 KB, 640x359, 640:359, resized_c4a0c-c1ef14972f69….jpg) ImgOps Google

>>28959
düşünüyorum memati düşünüyorum. bilgisayar değil ki bu at her şeyi içine çözümü çıksın.

31504 No.28962

File: 1547204868835.png (15.72 KB, 398x224, 199:112, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>28961
cevheer, bak bak gomutana bak gomutan görsün gözlerin. o gözlerin varya gağaatlara bakacaana O GÖZLERİİİN… BAK DA ADAM GÖR! bi adamı bulamiisin yav.

31504 No.28963

File: 1547204962429.png (5.47 KB, 305x165, 61:33, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>28962
i… dayii… adam sıçan gibi her deliğe giriii. hangi deliğe bagag da bulag.

31504 No.28965

File: 1547205099391.png (12.01 KB, 224x224, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>28963
cevherim… biz eskideen davşan kovalarkeneEe… davşanın yuvasının büdün deliglerine su basardıg, o da mecbur acıg olan teg deligden cıgardı. biz de depesine binerdig.

31504 No.28966

File: 1547205227308.png (5.47 KB, 305x165, 61:33, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>28965
e… anlamadım dayı.

31504 No.28967

File: 1547205340314.png (25.96 KB, 512x384, 4:3, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>28966
ben bile bu hasta halimle anladım sen anlamadın dayıı.

0421c No.28968

File: 1547205599288.jpg (590.62 KB, 1920x1080, 16:9, 1 (57).jpg) ImgOps Google

mekanını bastım sustu. siz de kesin gevezeliği. herkes işinin başına hadeee.

4e505 No.28969

File: 1547206551979-0.jpg (195.11 KB, 1500x1500, 1:1, nazi.jpg) ImgOps Google

File: 1547206551979-1.jpg (278.5 KB, 1500x1500, 1:1, nazi2.jpg) ImgOps Google


4e505 No.28970

File: 1547206811368-0.jpg (3.95 MB, 640x13494, 320:6747, tunay vs spam 1.jpg) ImgOps Google

File: 1547206811368-1.jpg (5.89 MB, 960x41581, 960:41581, tunay vs spam 2.jpg) ImgOps Google

pardon sıçan götü yakıyorum ama…

4e505 No.28971

File: 1547206882583.jpg (628.89 KB, 1920x1080, 16:9, 1 (5).jpg) ImgOps Google

hadi eyvallah.

31504 No.28973

>>28964
bizim spamcı olmadığımızı bir devlet bilir (tunay) bir de biz. biz devletin emrinden çıkmadık (tunayın). devlet ne dediyse onu yaptık (tunay). biz devlete ihanet edersek (tunaya) kendi kafamıza sıkarız.

>>28971
eyvallaaah.

31504 No.28974

File: 1547207339689.png (21.09 KB, 480x360, 4:3, ClipboardImage.png) ImgOps Google


d7f51 No.28989

>>28968
buraya kadar tirad çok iyi gidiyordu.

091f9 No.28995

File: 1547225728019.jpg (48.5 KB, 1360x768, 85:48, smith.jpg) ImgOps Google

>un-ironik olarak kvp izlemek
üstünmüsabaka. yalnız tiradın ortalarında matrix tosting'e geçiş yapmadığınız için şimdilik 7/10

>>28970
kekkekekekekeekekkeeekekekkeke ebsooo 10 üzerinden 10[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]