[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1544018993019.jpg (97.28 KB, 715x934, 715:934, Dto_j95X4AAwIYp.jpg) ImgOps Google

03519 No.24574

LİT kuruluyor mu? m*slümanlara köpek muamelesi çekilecek güzel günler yaklaşıyor mu

a1043 No.24600

File: 1544028747218.jpg (489.85 KB, 2000x1000, 2:1, Gilets-jaunes.jpg) ImgOps Google

baharda inşallah elitist akp'liler ket.

4fab7 No.24601

File: 1544028921568.jpg (69.15 KB, 775x837, 25:27, 1476905107691.jpg) ImgOps Google

Herkes bunlara sarı yelek diyor da o yelekler yeşil değil mi?

03519 No.24604

>>24602
Laikçi İntikam Tugayı

964b6 No.24607

File: 1544033362241.jpg (10.11 KB, 320x240, 4:3, hsd.jpg) ImgOps Google

öyle birşeyin olma ihtimali yok

da403 No.24608

bizi böyle ayrıştırıyorlar. gerçekten çok yazık. biri diyor izmirlileri kadıköylüleri öldürecez pogrom mogrom diğeri geliyor müslümanları köpek yapacaz. çok güzel oyuna geliyorsunuz. yazık… sike sike birlikte yaşayacaksınız.

da403 No.24630

File: 1544047908435.mp4 (2.01 MB, 640x360, 16:9, 47569825_338075146980371_3….mp4) ImgOps Google


a1043 No.24631

File: 1544049719905.jpg (50.58 KB, 720x474, 120:79, DDfpunZXUAAi8Z0.jpg) ImgOps Google

>>24630
>Allah-u Atatürk

beyzıd and kırmızı

78f60 No.24632

File: 1544049893121-0.jpg (81.73 KB, 640x320, 2:1, 324537_h.jpg) ImgOps Google

File: 1544049893121-1.jpg (32.44 KB, 640x360, 16:9, levent-uzumcunun-tekme-tok….jpg) ImgOps Google

File: 1544049893121-2.jpg (59.06 KB, 960x540, 16:9, ibda-c_istanbul_catisma_15….jpg) ImgOps Google

Tatanka Muharrem ezil'd:✔️
Levent Üzümcü linc'd:✔️
Mehmet Ali Alabora silivri'd:✔️
HÖH kurul'd:✔️
gezi domalt'd:✔️
Fedailer Silahlan'd:✔️
Okan Bayülgen linc:processing…
Kadiköy Barlar Sokagi Safak Baskini:loading…
BGP/Presidential Directive 66/Night of the Drawn Machetes: loading…

03519 No.24652

File: 1544054901295.jpg (80.36 KB, 475x642, 475:642, mutalaa-gFCy.jpg) ImgOps Google

>sayıştay raporuyla çomar götlerini helak etsin
>danıştay andımızı getirerek çomarlara illallah dedirtsin
>aynı danıştay kamuda türbanı silme çalışmalarına başlasın

bundan sonra aymde kapatma davası bekliyorum. BGP posting yaparken 28 şubat vol 2 yaşayabilirsiniz.

52d2b No.24653

>>24652
>kamuda türbanı silme çalışmalarına başlasın
REISe ekonomik krizde nasil secim kazandirilir Vol.1

b3817 No.24662

>ohk reisçi olmana rağmen 2013 espark da çadır kurmuş satanik solcu kahpeleriyle üçbazı yaptığında

05544 No.24670


44b94 No.24732

>>24662
üçbiraz'dır o anon three+some

44b94 No.24733

>>24732
gerçi bazı da oluyormuş rezil oldum yetiş ya 2nai

16beb No.24734

>>24732
üçkimi oldu o haberiniz yok mu

e371f No.24740

File: 1544116351051.gif (269.84 KB, 384x216, 16:9, spurdo zoom.gif) ImgOps Google

>>24620
uzun palalar gecesi
YAGUNDA YAGUNDA

43ea1 No.24853

erdoğanı geçmişte yaptıkları sebebiyle, tebaası sebebiyle, kafa yapısı sebebiyle hiç sevmiyorum
ama erdoğan giderse(gitmez ama varsayım işte) yine kürdolara sakso çekmeye başlarlar diye düşününce de kahroluyorum
mutlaka birileri dile getirir ve 3 ana gündem konusundan biri kürt sorunu olur. ondan sonra seyreyle cümbüşü. iyi niyetli geçinen özgeler sesi soluğu çıkmayan hewallere can suyu verir, götünü de verir. adamlar yine kafamızın üstünde halay çeker

dış politika konusunda da erdoğan çok sıçtı. fethullahçılar gitti diye mi yoksa hiç hebbidin olmuyor diye mi bilmem ama artık sıçış yok gibi. bu sıçış olmama durumu erdoğanın doğru kararlar almaya başlaması mı bilemiyorum. aslında doğru veya nötr fark etmez. oldukça güçlü biri. yanlış ata oynama ihtimali olsa bile "dış güçler"e direnebilir gücü sayesinde. başka bir lider olsa medyayla, halkı gaza getirmeyle zor durumda bırakabilirler adamı. erdoğanın verdiği tavizden daha çok taviz verebilir

bir bu iki olası olumsuzluğu düşünüyorum bir de erdoğanın tebaasının her tarafı sarmasını, her şeyin vasatlaşmasını. iki ucu boklu değnek. eskisi kadar nefret etmiyorum artık. eskisi gibi de değil zaten kendisi. tüm gücü ele geçirdi zaten. daha fazla alavere dalavere yapmasına gerek kalmadı. bir yanda sizlerin sevmediği gavatlar, bir yanda benim sevmediğim tarhanacılar. bütün gün böyle şeyleri dert etmek ne kadar da boş iş[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]