[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1543529316758.jpeg (40.95 KB, 665x461, 665:461, images (3).jpeg) ImgOps Google

1d988 No.24056

Anonlar yazılım konusunda yardımlaşabileceğimiz, fikir paylaşabileceğimiz bir tirad olsun bu. Ben bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Anonlara yardım etmeye hazırım.

728ca No.24057

File: 1543529487431.png (169.81 KB, 750x750, 1:1, 1241215126107.png) ImgOps Google

>>24056
notepad++ yükledim şimdi ne yapayım ne zamana hacker olurum

bc490 No.24061

>>24056
kanit olmayinca ne oluyordu?

1d988 No.24063

>>24057
Notepad kullanmıyorum
>>24061
Öğrenciyim dedim, buna mı kanıt istiyorsun? Ne kadar zor bir şey ki bu senin kafanda?

b7ba3 No.24064

File: 1543532800163.png (276.53 KB, 490x335, 98:67, 1471914563116.png) ImgOps Google

Minecraft modu yapmak için eclipse yükledim java eyliyorum. Şu an tutorialden bakarak 1 item yapdum :DDD

OP sen hangi IDEyi kullanıyorsun? Kodlamayı okuldan değil de kendin öğrenebilir misin?

Bu üstadın yazdıkları hakkında ne düşünüyorsun?

https://www.quora.com/How-much-time-does-it-take-to-learn-C-programming/answer/Al-Klein

1d988 No.24065

Sıfırdan başlayacak olanlar şu siteye üye olsun. Ben yönlendirecegim sizi.

https://www.sololearn.com

1d988 No.24066

>>24064
Netbeans kullanıyorum. Adam doğru söylemiş. Önce nasıl öğreneceğini öğrenmek lazım. Matematik ve algoritma bilmeyen adamın yazdığı koddan hayır gelmez.

006ae No.24067

>>24066
kod yazmak dediğin kopyala yapıştır zaten. not a big deal.

adb12 No.24068

python kırmızı hap mıdır?

b7ba3 No.24069

>>24066
c++/c biliyor musun? biliyorsan onlarda da netbeans mi?

1d988 No.24070

>>24068
Bizim hocalar Python öğrenmemzi istemiyor. Her şey çok basit olduğu için önce zoru görmek daha iyi olur.

1d988 No.24071

>>24069
Biliyorum demek için daha çok yol katetmem lazım ama bunu senin seçmen daha iyi. Hangisi kolayına geliyorsa.

b7ba3 No.24074

>>24070
>>24071
ben de poroğramlama öğrenmek istiyorum ama en aşağı seviyeye inmek istiyorum. eski programcılara saygım sonsuz adamlar kitaplardan c/assembly neyim öğrenmişler python gibi şeylerle başlamak ayıp geliyor. onlar yaptıysa biz niye yapamıyalım?

87d35 No.24079

File: 1543556741318.jpg (564.65 KB, 975x1357, 975:1357, eeiil9.jpg) ImgOps Google

>>24056
İşte aradığım tirad! Gönül isterdi ki /g/ de olsun.

d65e9 No.24080

>>24074
Ilk basta basit programlar yazmakla basla. Programlamanin ve algoritmalarin mantigini bu programlarla ogren. Hangi dil ile ogrendigin farketmez. Sonra asil yonelmek istedigin domain neyse, onun dillerinde uzmanlasirsin.

Ben python veya javascript ile baslamani oneririm.
>t. embedded sw engineer anon

1d684 No.24084

>>24080
Hangi ülkedesin anon?

deb60 No.24265


73ce6 No.24315

daha ne yapmak istediğinizi bilmiyorsunuz kodlama öğreneceğim diyorsunuz. tamam öğreneceksin de ne üretmek için?

7b3a5 No.24318

>>24315
Ben bilgisayar mühendisi olacağım. Çok çeşitli alanlara ilgim var. Big data, yapay zeka, sistem analizi. Bunun yanında mobil uygulama, internet sitesi gibi küçük işlerden de para yapabilirim. Daha ilerde oluşacak start-up fikirlerim de olacaktır.

4a642 No.24355

>>24066
>Matematik ve algoritma bilmeyen adamın yazdığı koddan hayır gelmez.
açıklar mısın lütfen anoncuğum

9db87 No.24375

>>24355
Anoncuğum kod yazmayı matematik sorusu çözmek gibi düşünebilirsin. Mesela sana en basit kodlama örneklerinden söyleyeyim; bir sayının asal olduğunu tespit eden bir kod. Matematik zekası olmayan bunu nasıl yapacak? Algoritma oluşturması lazım. Matematik soruları da böyle; sana bir şey verilir, denklem kurarsın, sonra çözersin.

fa249 No.24378

>>24375
örnek ver

4a642 No.24379

>>24375
anoncuğum mesela sen bir kod yazacağın zaman önce bir yere algoritmasını mı çiziyorsun? ben 7 ile 5 i topla desen parmağımla sayacak bir insanım ve matematik, algoritma bilgim 0 ama şu ana kadar birçok karmaşık kod yazdım.

9db87 No.24380

>>24379
Anon, 7 ile 5'i toplayamazken nasıl integral hesabı yapacaksın?

4a642 No.24382

>>24380
integral hesabı dediğin şeyi bile bilmiyorum anon. ya ben programlama bildiğimi sanıyorum ya da siz ebso derecede uzmansınız. çünkü öğrenirken ve yazarken çok az matematik işlemi gördüm.
programlama sadece matematik işlemi çözmek içinmiş gibi konuşuyorsunuz gerçekten anlayamıyorum.

0a523 No.24383

>>24080
Javascript öneren adam kötü niyetlidir. Yeni başlayan adama qbasic bile önerilir js önerilmez. Python iyidir ama ona söz yok.

9db87 No.24386

>>24382
Sana bir fonksiyon versem, bu fonksiyonun katsayı değişimlerine göre x ekseni ile arasındaki alanın değişimini gösteren kodu yazabilir misin?

99101 No.24388

File: 1543792216734.jpg (91.84 KB, 1280x720, 16:9, DK.jpg) ImgOps Google

>>24386
yazamam, çünkü fonksiyonu vermemişsin

9db87 No.24389

>>24388
(0,2) aralığında a(x)^5-b(x)^4+cx
a,b,c girildiğinde x ekseni ile fonksiyon arasındaki alanı bulsun bu kod

99101 No.24390

File: 1543794471811.jpg (40.72 KB, 720x719, 720:719, 2091731_of987.jpg) ImgOps Google

>>24389
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

int main(){
printf("\n\n (0,2) araliginda a(x)^5-b(x)^4+cx fonksiyonunun x exksenin dogru olan alani hesaplama");
int a;
int b;
int c;
printf("\n\n a sayisini gir=");
scanf("%d", &a);
printf("\n b sayisini gir=");
scanf("%d", &b);
printf("\n c sayisini gir=");
scanf("%d", &c);
int z;
z= pow(2*a, 5) - pow(2*b, 4) + 2*c;
if (z<=0){
printf ("\n alan: %d", z * -1);
}else{
printf ("\n alan: %d", z);
}
getch();
return main();
}

1b962 No.24399

>>24390
çok çok yanlış

2ad39 No.24400

Matematik ile %100 alakalı mı?
Cevap: Hayır.

Matematik ile alakalı mı?
Cevap: Evet.

Eğer programlamada matematik kullanılıyorsa maaşın ona göre daha fazla oluyor.
Örneğin: Bir ortalama bir web programcısının maaşı (bokistan şartlarında konuşuyorum.), ortalama bir bilgisayar mühendisi maaşından azdır. Web programlamada da ahım şahım bir matematik kullanmıyorsun. Maaş haricinde matematikle bir diğer alakası 0 değil tabi. En azından toplama çıkarma ve çarpım tablosunu bilmeniz, asal sayılar, üslü sayılar gibi konuları anlamanız gerekir.

t. Web Programcısı (.Net WebForms/Core, JS(Yeni başlayan))

1b962 No.24401

File: 1543828490602.jpeg (18.14 KB, 400x400, 1:1, HcKYp24a_400x400.jpeg) ImgOps Google

https://youtu.be/Z_ic7EtAp_A?t=564

yazılımdan pek anlamıyorum fakat bu adamı dinlemek hoşuma gidiyor
sesi ne kadar da dingin
matematikle alakalı görüşlerini paylaşayım

76106 No.24402

>>24383
>Javascript öneren adam kötü niyetlidir.
Neden?

c0aa8 No.24403

>>24402
Js orospu çocuklarının çıkarttığı bir dil çünkü, programlamayı eziyet haline getirmek üzere kurulu. Bak yine sinirlendim yok böyle boktan bişey webde işlem istiyorsan ajax jquery falan bas geç

6ef58 No.24407

File: 1543843070639.jpg (12.39 KB, 323x216, 323:216, 1542312433407.jpg) ImgOps Google

>>24390
Recursion mevcut. Stack over flow.

b94d2 No.24416

File: 1543853810399.png (26.31 KB, 1000x698, 500:349, tıq-tıq.png) ImgOps Google

>>24399
tam yanlış diyemeyiz. verilen fonksiyonda üssü ifadenin sadece x'e mi ait olduğu yoksa ax'e mi ait olduğu karışıklığı olmuş. orda parantez konulması karışıklığa itti diyebilirim. ben üssü ifadesinin örneğin a parametresine de etki ettiğini varsaydım. yani (ax)^5 gibi varsayıp ona göre yazdım.

eğer fonksiyon a*x^5 - b*x^4 - c*x ise kod aşağıdaki gibi olur. grafiğe bakınca, evet sanki bu hali daha doğru gibi geldi bana da. görselde hesaplatınca a,b,c=2,3,4 için alan 10 olarak bulunuyor, aşağdaki kod da 10 cevabını veriyor.


#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>


int main(){
printf("\n\n (0,2) araliginda a(x)^5-b(x)^4+cx fonksiyonunun x exksenin dogru olan alani hesaplama");
int a;
int b;
int c;
printf("\n\n a sayisini gir=");
scanf("%d", &a);
printf("\n b sayisini gir=");
scanf("%d", &b);
printf("\n c sayisini gir=");
scanf("%d", &c);
int z;
z= (a*64)/6 - (b*32)/5 + 2*c;
if (z<=0){
printf ("\n alan: %d", z * -1);
}else{
printf ("\n alan: %d", z);
}
getch();
return main();
}

6ef58 No.24417

>>24415
Adam 7 ile 5'i toplayamıyorum diyor. Asal sayıyı nereden bilecek?

da02c No.24429

File: 1543870549116.jpg (117.16 KB, 876x719, 876:719, cofee_ahkt.jpg) ImgOps Google

>>24056
Genel bir sorum var anonlar.

Benim gibi ana branşı yazılım olmayıp da yazılımla ilgilenen çok arkadaşım var, hepsi de kendini bir bok zannediyor bir ego, bir kendini kanıtlama, ben en iyiyim çabası içerisindeler. İngilizceleri de olmadığı için tek yaptıkları literally yazılım bilimi videoları izlemek ve kod ararken stackoverflow bile kullanamayıp ilkel bir şekilde türkçe gogıllamak. Ben ise onlardan çok daha fazla tecrübe ve çeşitli dillerde deneyime sahip olmama rağmen hiçbir zaman çok bilmişlik ve ego sergilemedim.


Hekesin program yazabildiği bu devirde iyi bir yazılımcıyla kötü bir yazılımcıyı ne ayırır? Sizce iyi bir yazılımcı nasıl olmalı? Hangi yazılımcı daha çok kazanır?

b7056 No.24431

>>24429
>bu devirde iyi bir yazılımcıyla kötü bir yazılımcıyı ne ayırır?
Yazdigi kodun kalitesi

>Sizce iyi bir yazılımcı nasıl olmalı?

Cok basit ve sade dusunmeli, en az kodu yazdigi sure kadar algoritma, yapi ve mimariye de odaklanmali.

>Hangi yazılımcı daha çok kazanır?

Kendinden daha deneyimlilerinin götünü yakabilen

536a7 No.24513

>>24415
Hangi kaynakmış o?

da02c No.24517

>>24431
>yazdığı kodun kalitesi
>yazdığı kod
Anlamıyorum anon, zaten her kod stackoverflow'da mevcut değil mi. Orjinal bir kod olduğunu anlamak zaten mümkün değil.

da02c No.24518

File: 1543950530367.jpg (21.32 KB, 400x400, 1:1, 4648592.jpg) ImgOps Google


f2dd4 No.24553

>>24518
o balıkçı yaka yün kazağın terlyen koltukaltında yarattığı kimyon kokusu buraya kadar geldi.

e834e No.24713

Yok mu sıfırdan başlayacak biri, yardımcı olayım

1b962 No.24726

>>24713
piton kodum düzgün çalışmıyor
bu tür ufak zımbırtılar için cevap verir misin?

d2d45 No.24736

>>24726
At, bakarız

1b962 No.24745

>>24736
ekşide engellediğim ama başlıklarını engellemediğim insanlar var
teker teker uğraşmasam da pitona yaptırsam diye düşündüm ama yaptıramadım
POST eylerken ekşi böyle sayfa yok diyor
ama F12 falan filan baktığımla o linkle kullanıcıların başlıklarını engelleyebiliyoruz
cookie falan mı istiyor acaba
https://textuploader.com/di4a7

0e3af No.24807

>>24745
Sebebini anladim da simdi buraya yazmak etik olmaz.

1b962 No.24835

>>24807
niye etik olmaz onu açıkla madem
ne gibi bir ihlal var anoncan
siteye bir zararı olmaz ki

1b962 No.24870

>>24807
ekşi request headerların hepsini istiyormuş
pek bi nazlıymış
hepsini yazınca oldu
ama döngü sadece 30 kez çalışıyor. o da garip

31db8 No.24906

>>24745
selenium kullan anon ugrasma boyle headerdi bilmem neydi

1b962 No.24910

>>24906
I ıh selenium kötü. Bu daha hızlı

08090 No.25044

>>24910
bu aralar selenium neden bu kadar populer oldu
yakında tüm online ortamları botlarımla sikeceğim sayesinde ayrıca sende kendin için kullanacaksan slenium kullanabilirsin bs ne kadar iyi bilmiyorum denedim olmadı sleniumla başka işler yapıyorum kullanıcıdan bir farkı yok tokena falan değil direkt textboxa giriyor sike sike giriyor yani

edb99 No.25161

File: 1544403240710.gif (496.8 KB, 300x126, 50:21, 1391709218871.gif) ImgOps Google

>>25044
>bu aralar neden bu kadar popüler
ulan new lan ulan new yetiş ya ali yetiş ya mohammed
>>24910
>bu daha hızlı yarak kürek web
otomatosyon
offff eğitilemezsiniz

32ae5 No.25171

>>25161
ne dedin şimdi sen?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]