[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1669280994904.jpg (64.18 KB, 720x701, BehzatÇobesit.jpg) ImgOps Google

19b0c No.168335

Mutlu musunuz anonlar nasılsınız iyimisiniz

8fb06 No.168336

mutlu olmaya çalışıyorum

19b0c No.168337

>>168336

Dertlerini anlat dinliyorum anon

8fb06 No.168338

>>168337
zamanı gelince anlatacağım anon

3d0d0 No.168339

File: 1669286945267.jpg (1.34 MB, 3168x3080, random cennet anon.jpg) ImgOps Google

>>168336
Elinden geleni yap cennet gözlü anonum. Mutlu olmayı hak ediyorsun ve mutlu olmayı başarabilirsin. Sevgiler.

8fb06 No.168341

>>168339
teşekkürler anonkun

b580c No.168392

sen nasılsın

7b48b No.168406

değilim laaaaaaan[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]