[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1663972083163.jpg (24.82 KB, 240x302, Chimp_Brain_in_a_jar.jpg) ImgOps Google

4b0a3 No.165516

beyler şu ekonomik şartta fakir daha fakirleşti zengin daha zenginleşti cümlesini benim kapasitesi sınırlı beynim almıyor. tamam fakir daha fakirleşti, parası olmadığı için hiçbir şeye yetemez oldu. iyi de zengin nasıl daha zenginleşti? bu kısmı çözümleyemiyorum. biri bana anlatsın ne olur

0f3a1 No.165517

kur korumalı mevduat ile zenginler iyi tücdü kareefendinin bu skecini izle son 1 dakikaya dikkat

https://youtu.be/exu9o1QQcKA

491c0 No.165519

zenginler dolar aldı. fakirler tlde kaldı. fakirlerin tl değersizleşti ve zenginin doları arttı. sonuç zengin daha da zengin fakir daha da fakir.

491c0 No.165520

>>165519
sadece dolar değil bir de: enflasyon yüzünden her şeyin fiyatı arttı. evi, arabası, hissesi olan zenginler oturduğu yerden zenginleşirken diğer herkes fakirleşti.

d6325 No.165541
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]