[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1663967066861.jpg (8.31 KB, 400x400, safak-pavey-in-engelli-olm….jpg) ImgOps Google

7bdc0 No.165505

sizce arkasında çok büyük ve sonsuz bir güç olduğunu bilenlerin ruh hali genel anlamda nasıldır? ot çekip kızları ketleyen, aynasızlardan kaçıp yakayı ele verdikten sonra serbest bırakılan dıdısının dıdısının dıdısının tanıdığı kesimden bahsediyorum. ciddi ciddi birinci odaktan sonsuz güç olduğunu bilenlerin ruh halini merak ediyorum. ben sanırım en sonunda kendimi ketlerdim.

7bdc0 No.165506

>>165505
kesimden bahsetmiyorum* olacaktı.

67609 No.165510

peygamberlerden mi bahsediyorsun anon ya da putin, şi cinping gibi adamlardan mı?

7bdc0 No.165512

>>165510
hayır anon, tek telefonuyla herkese ulaşabilen ve herkesin kendinden bir çıkarı olan şanslı spermlerden bahsediyorum. 3-5 tane bile olsa varlar. olduklarını biliyoruz. sırf zevkine birini vursalar bırak cezalandırılmayı, gözüyle şahitlik edenin dahi ortadan kaldırılacağı adamlar bahsediyorum. ruh hallerini çok merak ediyorum. putin falan da diyebilirsin tabi.

6682e No.165525

sapıklaşıyorlar, yaptıkaları şeyleri buraya yazsam okurken içiniz daralır.

cc4cf No.165526

>>165525
yaz anon.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]