[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1663956972663.gif (59.9 KB, 220x155, oh-really-you-dont-say.gif) ImgOps Google

d2e38 No.165492

geçen gün bir yazı var şöyle diyordu: kimsenin size am borcu yok
hayatımı değiştiren cümle oldu bu. sanki tam o anda allah zihin açıklı vermişti bana ve dünyadaki her şey berraklaştı. hayatın dünyanın evrenin size sağlık mutluluk huzur hiçbir şey borcu yok lan. kendiniz elde edeceksiniz. hadi eyvallah.

4c121 No.165522

evrenin alfalara borcu olur bize olmaz zaten anon[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]