[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1663935520918.png (662.51 KB, 1280x720, ClipboardImage.png) ImgOps Google

6c86c No.165483

son zamanlarda hükümet ÜAD'nin üstüne çok gelmeye başladı.
önceden de hükümette ve devlet içinde yanlış gördüğü şeyi eleştirirdi şimdi vitesi baya yükseltti hapse atılma tehlikesi bile var.
>akp kadın kolları ile davalık oldu
>akit'ten ayırdılar
>sedat peker'in dediği şeylerin araştırılmasını istedi
>"ak parti içindeki fetö'nün zihniyet ikizi akp'liler ve onların papatyaları" sözü sonrası yargılandı
>aile ve sosyal hizmetler bakanı derya yanık’ın istanbul’da düzenlenen LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ile ilgili “nefret söylemi kabul edilemez” açıklamasını eleştirdi. “AK Parti vitrininde sizin gibiler olduktan sonra, sandıkta boyunuzun ölçüsünü alırsınız” dedi.

868b3 No.165489

File: 1663954754937.jpeg (26.8 KB, 739x415, 141219_22cf34ef-b673-411a….jpeg) ImgOps Google

görsele benzeten bir ben miyim bunu?

elleri de normal insan eli gibi değil. eski-okul antropoloji-pro anonlar bilir belki, nedir bunun etnik arkaplanı?

6c86c No.165491

File: 1663955751842.png (317.99 KB, 720x683, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>165489
üstadda lincoln gibi marfan sendromu var ondan öyle
https://www.youtube.com/watch?v=ZVuMwQbiCB8

868b3 No.165518

>>165491
uzaylı ya da eccinni olmadığına eminiz diyorsun. eyvolleh anon.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]