[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1663874565080.jpg (25.38 KB, 800x600, head-shot-angry-face-man-a….jpg) ImgOps Google

ad8dd No.165456

>paravericinin 2010's model telefonu bozulsun
>türkiyede üretilen tuhaf markalı telefondan alsın 3000 liraya
>telefon açılmasın
>10 yıl önceki telefonlar gibi sandığı için arka kapağı çıkarmak istesin
>yandan bir şey sokup yapışık kapağı söksün
>pili çıkarmaya çalışırken kablosunu koparsın
>elde açılmayan, pili kopuk garantisi çöp olmuş telefonla kalsın
kafayı yiyeceğim galiba pil değişse de telefon bozuk muydu neydi belli değil şu an

ea00c No.165475

>türkiyede üretilen tuhaf markalı telefondan alsın 3000 liraya

Geçmiş olsun anon. Bir dahaki sefere ailene yardım et elektronik ürünlerinde bir şeyler alırken. Bizimkilerde öyle. Geçen çalıntı telefon getirmiş eve. Adamlarda sağ duyu sıfır. Hiç düşünmüyorlar.

a4921 No.165476

>babacım bu telefonu almanı öneririm
>babacım bu telefonu bizim açmamamız gerekiyor servise vermemiz lazım

normal bir oğlun babasıyla iletişimini dinlediniz.

13c46 No.165477

>>165476
>babacım
>normal oğul

op 12 yaşından küçük bir insan ya da muhabbet kuşu değilse pek normal tınımıyor bu anon.

ad8dd No.165496

>>165476
sormadı hiç. öyle almış.

üzüntüm geçmiyor. bu süreçte anladım ki stoacılık benim için benimsenemeyecek bir şeymiş. sürekli düşünüp üzülüyorum.
https://www.youtube.com/watch?v=rMdrFk-Guho

13c46 No.165498

>>165496
op eskiokul çıktı. yaşar kurt'u sevmesem de saygılarımı sunmam lazım.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]