[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1663706786285.jpg (124.43 KB, 1368x911, 900186-26506080.jpg) ImgOps Google

19a86 No.165309

siz bilirsiniz diye soruyorum… iran'daki olaylar ne kadar ciddi? her sene gösteri haberleri çıkıyor 2-3 kez. bu sefer büyük mü yaşananlar? mavi kuşlu yerde önüme hep iran merkezli videolar düşüyor. böyle olmuyordu önceden

070de No.165311

İran'daki molla rejiminin kağıt üzerindeki sözde esas amacı "takva bilen vatandaş" yaratmak, herkesi bu kalıpla şekillendirmek. Gaddarlığına bahanesi de bu. Gerçekte ise irşad polisi gibi yetki ve sınırları hiç bir kanunla çizilmemiş, bünyesindeki herkesin sikinin keyfine göre davrandığı kurumlar halkı keyiflerinin estiği biçimde çiğneyip geçiyor. Özellikle kadınlara ve azınlıklara (Kürt, Türk, Arap…) müsvedde kağıt muamelesi yapılıyor.

Mesela 2015'te Mahabad'da bir Kürt kadın istihbarat çalışanlarının tecavüz girişiminden kaçarken 4. kattan düşüp ölmüş, bütün kent ayaklanmıştı ama sonunda bir şey olmadı, ölen öldüğüyle, dayak yiyen pekmezinin aktığıyla kaldı. Olaylar ne kadar şiddetli olursa olsun, halk onlardan ne kadar nefret ederse etsin mollalar devrimin üzerine konarak sahip oldukları iktidarı öyle kolay bırakmaz. Özellikle de bıraktıkları zaman başlarına neler geleceğini çok iyi bildikleri için…

6a816 No.165315

İrandan rejimin en büyük koruyucusu Türkler (Azeriler). Şii İslamı bırakıp da Fars ulusu üzerine bir devlet yapısı kurulmasına asla izin vermezler

7e44d No.165322

>>165311
>azınlıklara (Kürt, Türk, Arap…) müsvedde kağıt muamelesi yapılıyor.

humeyni bile azeri olup tebriz'de türkçe miting vermişken bu bilgi ilginç oldu.

6a816 No.165323

>>165322
kek. hiçbir şey bilmeden ekşide okuduklarını yazmış soyboy

20eec No.165328

yikilacaksin iran. yok olacaksin insanlik karsiti molla rejimi. vinclerde salladigin mazlum kürt ulusunun kininde, katlettigin kadinlarin ofkesinde tarumar olacaksin. bütün diktatör rejimler gibi..
2
rodi
19.09.2022 21:31
rodi

2bb17 No.165331

File: 1663764132871-0.webm (2.09 MB, 352x640, iran.webm) ImgOps Google

File: 1663764132871-1.png (747.12 KB, 887x901, ClipboardImage.png) ImgOps Google

zamanında yavuz selim han çaldıran'da durmayıp şah ismail denen mezhebçi katliamcı kızılbaş piçini hindistana sürseydi bugün ne şii belası olurdu ne de iran denilen anadolu ve orta asya arasındaki tampon failed state. iran sikilip parçalanınca turan'a köstek olacak kimse kalmayacak.

7e44d No.165332

>>165323
bir de böyle bir yanı var tabii.

https://www.youtube.com/watch?v=a_S3pTm6gCI

59f13 No.165338

>>165331
>turan
dikkat et eldekinden de olma sen ;^D

a9a54 No.165375

>>165331
iranlı z kuşağı tiktokçular polis mi dövüyor o videoda xex

a9a54 No.165421

File: 1663850727969.jpg (45.07 KB, 620x310, 41ee86169067e3afc7bb686f24….jpg) ImgOps Google

iran'da gezi tier eylemler olsa oluşacak cringe'ı düşünün resim alakalı

a9a54 No.165515

bu sene de geleneksel rejim karşıtı feminist protestolar gelip geçti

653d8 No.165521

>>165331
içimin yağları eridi iyi çuvallanmışlar üstüne[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]