[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1656767126574.jpg (34.46 KB, 352x500, 512tkwSodoL._AC_SY780_.jpg) ImgOps Google

9855f No.163426

>deer, gazelle, impala (bunların hepsi farklı bir hayvan)

>geyik


barbarca yine sıçtı.

46128 No.163427

>>163426
geyik, ceylan, antilop

e475e No.163428

Anon k*rt olduğun için Türkçeyi konuşamadığını hiç düşündün mü? Yani yarım saatte bir tirad spamlaman buna çözüm olmayacak.

1feef No.163429

>>163428
Vaxxxx keşke anıyla şanıyla bir türk olsaydım.

0bfc4 No.163442

geyik, ceylan, antilop

kürt op yine sıçtı.

d012b No.163447

>hedgehog
>porcupine
>urchin

>kirpi


anglo sakson dili yine sıçtı

58d88 No.163450

>>163447
porcipune ve urchin hangi hayvan gösterir misin?

9855f No.163453

>weird, strange, bizarre

>garip


acaba bu sefer kim sıçtı.

9855f No.163454

>>163453
odd var bir de onu unuttum

1f95c No.163466

>>163453
Hepsi aynı anlama geliyor zaten.
Türkçede de:
>Garip
>Acayip
>Tuhaf

Bunlar aslında öz Türkçe değil dersen de ananı sikerim, burada cermen latin kelt karması anglosakson dilini yüceltmeye çalışıyorsun. Modern Türkçe'de kullanılan kelimeler hepsi.

9855f No.163467

>>163466
hepsi aynı anlama gelmiyor nüans farkları var.

1f95c No.163468

>>163467
Cambridge Dictionary:
>bizarre
very strange and unusual
>weird
very strange and unusual, unexpected, or not natural
>strange
unusual and unexpected, or difficult to understand

Bildiğin aynı bok işte. O kadar nüans Türkçe'deki saydıklarımda da var.

c2be6 No.163470

File: 1656978022008.png (171.56 KB, 800x450, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>connatation nedir bilmiyorum ağzımı yüzümü sikin

4850c No.163473

>>163447
hala şu hayvanları göstermeni bekliyoruz

f7ede No.163500

>>163473
google'ya yazınca çıkıyor zaten

13f32 No.163503

>>163500
>google'ya

5cbd9 No.163524

Arab-Barbar kırması bu dili öğrenmek ve çözümlemek o kadar zor ki ancak ergin yaşa geldiğinde İngilizce öğrenebiliyorsun.

işte bu yüzden R*ddit'te bokistane sıçmığı küçük yamtarlar İngilizce konuşamadığı için "Armenian Genocide" denildiğinde downvote atıp susuyorlar. Kek.

7311a No.163555

>>163524
burası reddit mi?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]