[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1656740865162.jpeg (18.85 KB, 640x480, images.jpeg) ImgOps Google

ecd69 No.163414

Hiçbirşeye tahammülüm kalmadı biri en ufak ayağını denk al anlamında kaş göz yapsa yada ters birşey söylese karşımdaki benden kütle ve boy olarak kalıp dahi olsa aniden söyleyen kişiyi öldürme hissi, kafamda hafif baş dönmesi, kalp atışımda hızlanma, göğsümden mideme inen bir sıcaklık hissi meydana geliyor ve bu 10 dakika kadar sürüyor eğer ki olay travma bir olaysa ve ben bu olayda başarısız isem her düşündüğüm zaman aynı hisler uyanıyor psikoloji de bunun bir tanımı var mıdır anonlar?
Aynı sebepten muzdarip ilaç kullanan var mı?

c02b4 No.163416

>>163414
İşte tam tehlikeli insan tipi. Sokak senden geçilmiyor. Ne yiyor ne içiyorsunuz da böyle barbar vahşi oluyorsunuz? Daha geçen senin gibi birine denk geldim. Arka koltukta oturuyorum, önüme gürbüz bir oğlan çocuğu geldi, yaşca benden bir hayli küçük, bak dedim arkanda ben varım arkana doğru yürüme üzerime düşersin, çocuğa sanki küfür etmişim gibi bir tavra büründü. Gerçekten aklım almıyor. Oysa ses tonum veya üslubumda en ufak bir terslik yoktu. O kişi sen bile olabilirsin

4ebac No.163430

OP seninle özel olarak konuşmak istiyorum, nereden ulaşabilirim

225d7 No.163431

File: 1656780027772.pdf (1.6 MB, The_Presence_Process__A_Jo….pdf)

bunu oku

a5ff2 No.163433

>psikoloji de bunun bir tanımı var mıdır anonlar?
evet, dayak eksikliği.

91c5e No.163436

>>163430
cagatay2008@protonmail.com

9697e No.163439

>>163414
Antisosyal[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]