[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1656589964481.jpeg (21.17 KB, 739x415, images.jpeg) ImgOps Google

7fd35 No.163363

Bu akşam kılıcınızı Çekyalı kezbana saplamaya hazır olun!

SWORDSMAN ŞAMPİYON OLACAK!!!

c7ab0 No.163377

Şu saçmalığı izliyorsun üstelik birde tirad açıyorsun..

87d9a No.163378

>>163377
Tunay babam silecektir illa ki o diğer adminlere benzemez kanseri gördüğü yerde siler

7fd35 No.163381

>>163377
Sanane lan yarrak, sms bile attım(KURALLAR.HTML)

87d9a No.163383

>>163381
Şüphesiz ki o, her şeyi gören ve duyandır…

48d9d No.163389

>>163381
guncel fatura ne kadar suan?

f8731 No.163390

nisa kazandı ahahah[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]