[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1655069073637.jpg (91.88 KB, 500x709, 1742244h.jpg) ImgOps Google

b2c1b No.162801

cf3ba No.162802

File: 1655069445373.webm (2.85 MB, 540x960, 1654835151871.webm) ImgOps Google

bahri ve ben

7ee2a No.162804

tahtada sapkinligi ve ibineligi yaymaktan baska bir sey yapmiyorsun. biyigini goren de adam sanacak seni. edep yahu.

96cb5 No.162828

bu nasil bir adamlik bu nasil bir krallik. adam gibi adam bahri abimiz.

https://eksisozluk.com/entry/138368013

96cb5 No.162829


2d9f2 No.162830

>>162828
>>162829
bokşi başlığı mevcutken bunları buraya atmanın sebebi ne anon? baxri'yi tosunlayacaksak entrye gerek yok. adam zaten kendi veriyor malzemeyi her gün. ama bence tosunlamaya da gerek yok, siz yaparsanız o ayrı, bizim yaş geçti.

f653c No.162831

>>162830
tamamdir bahri mesaj alindi

2d9f2 No.162839

File: 1655132063635.jpg (118.4 KB, 640x360, gemidemovie.jpg) ImgOps Google

>>162831
baxri burada olsaydı tam ekmek uykuluk ısmarlardım. 4 tane yavru kedi var o seviyo kedi biraz, ben köpekçiyim ekstra parası da varsa birer azerbaycanlı kadın paralı asker olanlardan alırdık, içkiler benden. değmeyin keyfimize sonra. yalnızım be anonlar.

b5926 No.162902

oha bahri hala devam mı

70316 No.162928

>>162902
Baxrinin larpını yapan biri olabilir. Diğer tiradlarda da sürekli onursuzmuş gibi post atan birisi var. Björk forsluyor. Arşivde dolanıp eski konuları hortlatıyor. Şizonun teki muhtemel.

dfaa7 No.162929

>>162902
>>162928
bahri baba da onursuz da hala burada takılıyor.

25442 No.162931

>>162929
yaş ortalamamız 30 falan var herhalde

fcc7a No.165486

File: 1663940331192.jpg (40.62 KB, 338x507, poster_opt.jpg) ImgOps Google

>https://www.imdb.com/title/tt2393868/
>A Haunted Turkish Bathhouse
bunu izlesene rarbg'de gezerken gördüm
>keywords
>turkophobia
kek[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]